PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 126 Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej | 327--338
Tytuł artykułu

Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Problems in the Valuation of Biological Assets at Fair Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywa biologiczne są podstawą prowadzenia działalności rolniczej. Charakteryzuje je zdolność do wzrostu i rozwoju.(...)Celem opracowania jest przedstawienie zasad wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej, wskazanie różnych problemów przy jej ustalaniu, zalet oraz wad stosowania wartości godziwej. (fragment tekstu)
EN
Fair value is the predominant category of biological assets by Standard No. 41, and it is based on current market prices are derived for example from the Bulletin of the Ministry of Agriculture and Rural Development. The use of fair value in the valuation of biological assets is as much opponents as supporters. Reference to agricultural accounting can be found also in the collection of information - the Polish FADN. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Bodzianny J., Iwasieczko B., Markiewicz-Rudnicka D.: MSR 41 - teoria i praktyka. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red. Z. Messner. Tom II. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
 • Łagodzki P., Jaworska E.: Zasady wyceny oraz ujmowania w sprawozdaniach finansowych aktywów biologicznych i produktów rolniczych. W: Rachunkowość w teorii i praktyce. Red. W. Gabrusewicz. Tom III. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2 Zapasy; MSR nr 16 Rzeczowe aktywa trwałe, MSR nr 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej oraz MSR nr 36 Utrata wartości aktywów. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 41 Rolnictwo. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • MSR 41 Rolnictwo. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2009.
 • Nadolna B.: Wycena i prezentacja w sprawozdaniach finansowych aktywów biologicznych według MSR 41 Rolnictwo. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Red. Z. Messner. Tom II. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2006.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.U. UE nr L 320/1.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych. Dz.Urz. UE nr L 335/3.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Dz.U. z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 20 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Uzasadnienie wniosków do wprowadzenia Międzynarodowego Standardu nr 41 Rolnictwo. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Wszelaki A.: Wartość godziwa w wycenie aktywów biologicznych. W: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych. Red. T. Kiziukiewicz. Difin, Warszawa 2009.
 • Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Witryna Internetowa Polskiego FADN, www.fadn.pl
 • Witryna Internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.