PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 253--268
Tytuł artykułu

Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Credit Scoring in Credit Risk Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od początku swojego funkcjonowania banki starają się wypracować metodę pozwalającą ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzielaniem kredytów. Jedną z nowszych metod jest scoring kredytowy, który można scharakteryzować jako narzędzie wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego w bankach. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki określające jakość stosowanych metod scoringowych. Celem niniejszej pracy jest opisanie wpływu scoringu kredytowego na stan portfela kredytowego w banku. Wnioski opierają się na analizie skutków implementacji modeli scoringowych w polskich bankach komercyjnych. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z tego badania, jest stwierdzenie, iż zastosowanie scoringu poprawia jakość portfela kredytowego. Scoring kredytowy przynosi również korzyści w postaci: zwiększenia szybkości i spójności oceny ryzyka, możliwości automatyzacji procesu oceny ryzyka oraz zmniejszenia subiektywności w procesie analizy wniosków kredytowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Banks, from the beginning of their existence, have been trying to work out a method that will reduce the risks and costs associated with lending. One of the newest methods used by banks is credit scoring, which is a tool used to evaluate the creditworthiness of prospective borrowers. The article presents issues related to the use of credit scoring in a bank. Particular attention was paid to the factors influencing the quality of scoring methods. The aim of this paper is the description of influence of credit scoring on credit portfolio quality. The conclusions were based on a study of scoring models implemented at Polish retail banks. The main conclusion that can be drawn from this research is that implementation of credit scoring models improves credit portfolio quality. It is worth noting that credit scoring has also the following benefits: increased speed and consistency of risk assessment, possible automation of the risk assessment process, and reduced subjectivity and increased objectivity in risk assessment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
253--268
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Alior Bank, 2009-2011, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za lata 2009-2011, www.aliorbank.pl [dostęp: 20.02.2013].
 • Bank Pocztowy, 2005-2011, Raporty roczne Banku Pocztowego S.A. za lata 2005-2011, www.pocztowy.pl [dostęp: 10.01.2013].
 • Decyzja kredytowa w godzinę, 2008, Bonair Review, nr 13, www.bonair.com.pl (dostęp: 10.01.2013).
 • Federal Reserve Bank of St. Louis, 2012, http://research.stlouisfed.org [dostęp: 19.11.2012].
 • Gwizdała J., 2011, Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • ING Bank Śląski, 2012, www.ingbank.pl [dostęp: 19.11.2012].
 • Iwanicz-Drozdowska M., Zawadzka Z., 2007, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego [w:] Bankowość. Zagadnienia podstawowe, red. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kałużny R., 2009, Pomiar ryzyka kredytowego w banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • KNF, 2001-2011, Sytuacja finansowa banków, raporty za lata 2001-2011, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.pl [dostęp: 12.02.2013].
 • Koh H.C., Tan W.C., Goh C.P., 2006, AT-M CCSMDMT, International Journal of Business and Information, no. 1.
 • Kozłowski Ł., Osiński P., 2006, Nieparametryczna estymacja rozkładu stóp odzysku z ekspozycji kredytowej na bazie krótkich szeregów czasowych, Bank i Kredyt, nr 11/12.
 • Kredyt Bank, 2000-2011, Sprawozdania finansowe Kredyt Banku S.A. za lata 2000-2011, www.kredytbank.pl [dostęp: 15.12.2012].
 • Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., 2012, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Matuszyk A., 2008, Credit scoring, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Wiatr M.S., 2006, Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 75.
 • Wójcik-Mazur A., 2008, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Zawadzka Z., 2001, Ryzyko bankowe [w:] Bankowość, Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa.
 • Zarna J., Migut G., 2011, Odzyskać pożyczone, Gazeta Bankowa, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.