PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 241 Macroeconomic Aspects of European Integration | 85--94
Tytuł artykułu

Evaluation of Alternative Taxation Solutions for Consumption Taxes Imposed on Polish Households According to Socioeconomic Groups - Simulation Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena alternatywnych rozwiązań opodatkowania podatkami konsumpcyjnymi gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych - analizy symulacyjne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
When taking a closer look at the changes of economic thought in the field of fiscal policy, it might be seen that more and more emphasis is being put on system operation costs, thus consequently also its efficiency. Differing tax rates is thought to be one of most troublesome and expensive complications of the tax system in Poland; it often brings about problems to entrepreneurs and tax control bodies. For many years, there has been a discussion about the height and diversity of tax rates in Poland. The question which arises is how would potential application of the discussed matters influence the situation of Polish households. Certainly, when considering different variants of tax rates, one needs to take into account Polish membership in European Union structures. Therefore, proposals of alternative solutions in that area must account for necessary harmonization of tax law with EU requirements. The purpose of this article is an attempt to estimate Polish households' consumption tax1 burden, assuming different variants of VAT and excise duties rates. The main source of information is the unpublished Main Statistical Office data in Research on Household Budgets in 20062 as well as Eurostat and Ministry of Finance. (original abstract)
Obserwując zmiany myśli ekonomicznej w dziedzinie polityki podatkowej można zauważyć, że coraz większą wagę przywiązuje się do kosztów funkcjonowania systemu, czyli pośrednio do jego efektywności. Różnicowanie stawek podatku VAT uznaje się za jedną z najbardziej kłopotliwych i kosztownych komplikacji systemu podatkowego w Polsce, która często stwarza trudności przedsiębiorcom i organom kontroli podatkowej. Od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja na temat wysokości i stopnia zróżnicowania stawek podatków konsumpcyjnych. Nasuwa się zatem pytanie, jak potencjalne zastosowanie rozważanych opcji wpłynęłoby na sytuację polskich gospodarstw domowych?. Oczywiście przyjmując różne warianty stawek podatków konsumpcyjnych należy uwzględnić fakt przynależności Polski do struktur Unii Europejskiej. Zatem propozycje alternatywnych rozwiązań w tym zakresie muszą uwzględniać konieczność harmonizacji przepisów podatkowych z wymogami unijnymi. Celem artykułu jest próba oszacowania obciążeń polskich gospodarstw domowych podatkami konsumpcyjnymi, przy przyjęciu różnych wariantów wysokości stawek podatku VAT i podatków akcyzowych. Głównym źródłem informacji są niepublikowane dane GUS pochodzące z Badań Budżetów Gospodarstw Domowych dla 2006 roku. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, GUS, 2006
 • Dobrowolska B., rozprawa doktorska pt.: Ekonomiczne konsekwencje opodatkowania konsumpcji indywidualnej w procesie integracji z Unią Europejską, Łódź 2008
 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 77/1992/WE z dn. 19 października 1992 roku.
 • Dyrektywa Rady 2004/74/WE zmieniająca dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone państwa członkowskie czasowych zwolnień i obniżek poziomu opodatkowania w odniesieniu do produktów energetycznych i energii elektrycznej.
 • Dyrektywa Rady 2002/10/WE z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w związku ze strukturą oraz stawkami akcyzy stosowanymi od wyrobów tytoniowych.
 • Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 2006/112/WE z dn. 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Gwiazdowski R., Podatek progresywny i proporcjonalny. Doktrynalne przesłanki, praktyczne konsekwencje, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 • Neneman J., Piwowarski R., Jaki system podatkowy, CASE, Warszawa 2004.
 • Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005-2009 Instytut Państwa i Administracji, Warszawa 2005.
 • Program Partii Demokratycznej zamieszczony na stronie: www.demokraci.pl z dn.22.07.2007.
 • Projekt Ustawy o likwidacji bezrobocia i naprawie finansów publicznych wraz z uzasadnieniem Kamila Zubelewicza, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług art. 146 ust. 1 pkt 2 (DzU 04.54.535). Ustawa z dn. 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym. (Dz.U z dn. 26.02.2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz.623, z 2005 r. nr 160, poz.1341, z 2006 r. nr 169, poz. 1199, z 2007 r. Nr 99, poz. 666, z 2008 r. nr 118, poz. 745 oraz nr 145, poz. 915.
 • Wolność i Praca. Projekt obniżenia wydatków i zmiany systemu danin publicznych, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251073

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.