PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 4 (36) | 27--56
Tytuł artykułu

Zatrudnienie nierejestrowane w kontekście problematyki bezrobocia w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Unregistered Employment in the Context of Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule została opisana istota nierejestrowanego zatrudnienia, jego skala, rodzaje aktywności na nieformalnym rynku pracy oraz przyczyny badanego zjawiska. Celem artykułu jest próba oceny wpływu zjawiska bezrobocia na zakres i skłonność do podejmowania zatrudnienia nieformalnego. W publikacji przedstawiono wybrany dorobek polskiej i światowej nauki w zakresie pracy nierejestrowanej oraz zaprezentowano badania dotyczące pracy nierejestrowanej przeprowadzone przez polskie i zagraniczne ośrodki badawcze i badania własne autorki z lat 2007-2013.(fragment tekstu)
EN
The article looks at the question of unregistered employment. Scope, types, dynamics and causes of this phenomenon are discussed. The author also evaluates the impact of unemployment on willingness to take the unregistered employment among households. The paper presents results of the research on undeclared work carried out by the research centers and conducted by the author herself between 2007 and 2013. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • M. Bednarski, E. Kryńska, K. Pater, M. Walewski (red. nauk.), Przyczyny pracy nierejestrowanej w Polsce, MPiPS, IPiSS, COBOS, CASE, MillwardBrown SMG/ KRC, Warszawa 2008.
 • Buehn A., Schneider F., Size and Development of Tax Evasion In the 38 OECD Countries: What do we (not) know?, CESifo, Working Paper No. 4004, listopad 2012.
 • Communication of the Commission on Undeclared Work, European Commission, COM(98) 219.
 • Decent work and the informal economy, International Labour Organisation, Raport VI, Genewa 2002.
 • Decyzja Rady UE z 22 lipca 2003 r. w sprawie wytycznych polityki zatrudnienia państw członkowskich, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur i=DD:05:04:32003D0578:PL:PDF.
 • Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya, International Labour Office, Genewa 1972.
 • European Commission, Undeclared work In the European Union, Special Eurobarometer 284, październik 2007.
 • Gołębiowski G., Zjawisko szarej strefy z uwzględnieniem gospodarki polskiej, "Współczesna Ekonomia" 2007, nr 1.
 • Grabowski M., Informal labor market and informal economy during transition, The Informal Economy in the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargement, Sofia 2002.
 • Grabowski M., Nielegalne zatrudnienie w MSP w Polsce [w:] Pracodawcy - pracobiorcy w sektorze prywatnym, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1997.
 • Gutmann P., The Subterranean Economy, "Financial Analysts Journal" 1977, nr 33.
 • Hussmanns R., Measuring the informal economy: from employment in the informal sector to informal employment, Working Paper No. 53, International Labour Office, grudzień 2004.
 • Kałuska M., Kostrubiec S., Witkowski J., Praca nierejestrowana w Polsce w 1995 r., GUS, Warszawa 1996.
 • Komunikat prasowy dotyczący pracy nierejestrowanej oraz konsultacji ze związkami zawodowymi i przedstawicielami pracodawców, Komisja Europejska, 4 lipca 2013 r., "Biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego", 2013.
 • Kostrubiec S., Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 5-6.
 • Kozłowski P., Gospodarka nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji, Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, Warszawa 2004.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
 • Maloney W.E., Informal Self - Employment: Poverty, Trap or Decent Alternative? [w:] Pathways Out of Poverty: Private Firms and Economic Mobility in Developing Countries, G.S. Fields, G. Pfeffermann (red.), Springer 2003.
 • Mateman S., Renomy P.H., Undeclared Labour in Europe: Towards an Integrated Approach of Combating Undeclared Labour, Regioplan, Amsterdam 2001.
 • Mróz B., Gospodarka nieoficjalna w systemie ekonomicznym, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 • Mróz B., Gospodarstwa domowe w szarej strefie, konferencja KZiF SGH, nt. Analiza warunków umożliwiających rozwój gospodarki polskiej, cz. II, Kazimierz Dolny, 8-10 czerwca 1998.
 • Mróz B., Pojęcie, zakres i przyczyny rozwoju gospodarki nieoficjalnej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGPiS, Warszawa 1989.
 • Mróz B., Rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, T. Słaby (red.), SGH, Warszawa 2009.
 • Państwowa Inspekcja Pracy, Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku, Warszawa 2010.
 • Pater K., Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne. Synteza raportu końcowego, Warszawa 2007.
 • Pedersen S., The shadow economy in Germany, Great Britain and Scandinavia, The Rockwoll Foundation Research Unit, Kopenhaga 2003.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 r., Kostrubiec S. (red.), GUS, Warszawa 1999.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, GUS, Warszawa 2005.
 • Przyczyny pracy nierejestrowanej. Jej skala, charakter i skutki społeczne. Wybrane informacje z badań, MPiPS, IPiSS, COBOS, CASE, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2008.
 • Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 19952000, GUS, Warszawa 2002.
 • Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 20002004, seria "Studia i Analizy Statystyczne GUS", Warszawa 2006.
 • Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 20052008, seria "Studia i Analizy Statystyczne GUS", Warszawa 2010.
 • Rachunki narodowe wg sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 20072011, seria "Studia i Analizy Statystyczne GUS", Warszawa 2013.
 • Rajewski Z., Zienkowski L., Szara gospodarka w systemie rachunków narodowych [w:] Szara gospodarka w Polsce. Rozmiary, przyczyny, konsekwencje, GUS, PAN, z. 233, Warszawa 1996.
 • Renooy P., Ivarsson S., Wusten-Gritsai O., Meijer R., Undeclared Work In An Enlarged Union. An Analysis of Undeclared Work: An In-Depth Study of Specific Items, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, maj 2004 r.
 • Sarzalska M., Szydłowski A., Praca w niejawnej gospodarce [w:] Zatrudnienie w Polsce 2006, M. Bukowski (red.), seria "Analizy MIPS", Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS, Warszawa 2007.
 • Schneider F., Buehn A., Shadow Economies In Highly Developer OECD Countries: What Are the Driving Forces?, Johannes Kepler Uniwersity of Linz and Institute for the Study of Labor, Discussion Paper nr 6891, październik 2012 r.
 • Schneider F., Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries; Johannes Kepler University of Linz, Austria, 24 lipiec 2007 r.
 • Schneider F., Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012, Some New Facts, www.ShadEcEu- rope31_december2011.doc.
 • Schneider F., Torgler B., The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy, Johannes Kepler Uniwersity of Linz and Institute for the Study of Labor, Discussion Paper 2007, nr 2541.
 • Szara strefa w transformacji gospodarki, M. Grabowski (red.), Instytut Nadań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995.
 • Torgler B., Schneider F., Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A Panel Analysis, Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research, Working Paper 2007, nr 1923.
 • Undeclared Work In the European Union. Report Directorate General Employment, Special Eurobarometer, październik 2007 r.
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 r. poz. 13.
 • Zarychta H., Szara strefa rynku pracy w Polsce, cz. II, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1994 nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.