PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 | 54--68
Tytuł artykułu

Charakterystyka patogenów mogących mieć zastosowanie w ataku bioterrorystycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of Pathogens which Might be Used in an Bioterrorism Attack
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bioterroryzm to zjawisko wielopłaszczyznowe i dynamiczne, występujące w różnych postaciach. Trudno jest obecnie zdefiniowanie jednolitej definicji terroryzmu, który zmienia się pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza szybkiego postępu naukowo-technicznego. Terroryści perfekcyjnie wykorzystują najnowsze zdobycze nauk biologicznych w swoich atakach terrorystycznych. Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska bioterroryzmu. (abstrakt oryginalny)
EN
Bioterrorism is a complex and dynamic phenomenon, occurring in various forms. It is difficult now to define a uniform definition of terrorism that is changing under the influence of the development of civilization, and especially the rapid progress in scientific and technical knowledge. The terrorists perfectly use the latest achievements of biological sciences in their terrorist attacks. The purpose of this article is to bring the phenomenon of bioterrorism. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Strony
54--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Szczecin, Poland
Bibliografia
 • [1] Aleksandrowicz T. R., Nowy terroryzm, [w:] Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, red. J. Szafrański, Szczytno 2007.
 • [2] Altermatt U., Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Znak, Kraków 1998.
 • [3] Archick K., Gallis P., Europe and Counterterrorism, Nova Science Publishers, New York 2003.
 • [4] Barcz J., Prawo Unii Europejskiej - zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
 • [5] Barcz J., Traktat z Nicei - zagadnienia prawne i instytucjonalne, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003 r.
 • [6] Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • [7] Białek Tomasz, Terroryzm manipulacja strachem, Studio EMKA, Warszawa 2005.
 • [8] Bieleń S., Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 1988.
 • [9] Bożek M., Troszyński M. (red.), Europa - kontynent ryzyka? Społeczne, polityczne i normatywne uwarunkowania bezpieczeństwa w Europie, Wyd. AON, Warszawa 2007.
 • [10] Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. T., Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002.
 • [11] Daniszewski P., International Letters of Social and Humanistic Sciences 1 (2013) 28-34.
 • [12] Flemming M., Terroryzm polityczny w międzynarodowym prawodawstwie, Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 1, 1996.
 • [13] Jenkins B. M., International Terrorism. A New Mode of Conflict. California Seminar on Arms Control and Foreign Policy, Los Angeles 1975.
 • [14] Kiełtyka A., Amerykańska ustawa antyterrorystyczna z 2001r. (The USA Patriot Act of 2001), Prokurator 2-3 (2005) 22-23.
 • [15] Koziej S., Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • [16] Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 • [17] Kunikowski J., Turek A. (red.), Bezpieczeństwo i dyplomacja. Słownik terminów, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2008.
 • [18] Laqueur W., Reflections on Terrorism, ― Foreign Affairs No 1, Vol. 65, 1986.
 • [19] Liedel K., Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa 2004.
 • [20] Machowski A., Zagrożenia bioterroryzmem. Dydaktyczno - prewencyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem społecznym, Mysłowice 2008.
 • [21] Madej M., Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako "nowy problem studiów strategicznych, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, red. E. Haliżak, R. Kuźmiar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Simonides, R. Zięba, Warszawa 2006,
 • [22] Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007,
 • [23] Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Wyd. MON, Warszawa 2006.
 • [24] Moss R., Urban Guerilla Warfare, Adelphi Paper, No 79, London 1971,
 • [25] Muszyński J. (red.), Terroryzm polityczny, Warszawa 1981,
 • [26] Oakley R., International Terrorism, "Foreign Affairs, America and the World No 3, Vol. 65, 1987.
 • [27] Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 • [28] Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej. Nowy impuls, Toruń 2006.
 • [29] Zieliński K., Brocki M., Janiak M., Wiśniewski A., Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych, Wydawnictwo MON, Warszawa, 2010.
 • [30] Żuber M.(red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia cywilizacyjne początku XXI wieku, WSOWL, Wrocław 2007.
 • [31] Protokół Kartageński o Bezpieczeństwie Biologicznym do Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Dz..U. z 2004 r., Nr 216, poz. 2201.
 • [32] Heisbourg F., Wojny, Prognozy XXI wieku, Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998, s. 55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.