PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 241 Macroeconomic Aspects of European Integration | 233--247
Tytuł artykułu

Pursuances and Challenges for State Aid in the Time of Crisis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dotychczasowe doświadczenia i wyzwania dla pomocy publicznej w czasie kryzysu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Pomoc publiczna stanowi jeden z instrumentów polityki państwa w gospodarce rynkowej. Pomocą publiczną jest przysporzenie korzyści finansowych ze środków publicznych, w sposób, który mógłby naruszać konkurencję. Założenia Strategii Lizbońskiej i zalecenia określone przez Radę Europy wskazują na konieczność zredukowania rozmiarów pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy zniekształcającej konkurencję, oraz prowadzenie bardziej przejrzystego systemu jej przyznawania. W latach 2000-2007 łączna wartość pomocy publicznej w Polsce wyniosła 20,2 mld euro, co daje wartość przeciętną na poziomie 2,5 mld euro rocznie. Łączna wartość pomocy publicznej w okresie 2000-2007 dla 15 krajów Unii Europejskiej wynosiła 477,2 mld euro, co w przeliczeniu na kraj oznacza średnią na poziomie 3,9 mld euro rocznie. Łączna wartość pomocy publicznej dla 27 krajów Unii Europejskiej wyniosła 535,9 mld euro, co w przeliczeniu na jeden kraj oznacza średnią roczną na poziomie 2,5 mld euro. Z powyższego wynika, że łączna wartość pomocy publicznej dla UE 27 stanowi 112% wartości pomocy publicznej UE 27. Oznacza to, że kraje nowe w UE oddziałują w niewielkim stopniu na pomoc publiczną ogółem. Należy też zwrócić uwagę, że kraje UE-15 dokonały restrukturyzacji swoich gospodarek w latach 80 i 90tych XX wieku. Polska i inne kraje postkomunistyczne włączone w struktury UE są wciąż na początku drogi restrukturyzacji gospodarki, podczas gdy "stare" kraje Unii Europejskiej proces ten zakończyły. Zauważyć należy, że kraje UE-15, będąc aktualnie w dużo lepszej sytuacji niż pozostałe kraje, wymagają od pozostałych krajów, które znajdują się w gorszej sytuacji niż ta, w której się znajdowały one kilkanaście lat temu, stosowania zasad jakie same aktualnie stosują. Analizując problematykę pomocy publicznej zwrócić należy uwagę na specyfikę uwarunkowań Polski w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Polskę charakteryzuje relatywnie wysoka stopa bezrobocia, niedokończony proces restrukturyzacji, słabość strukturalna sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wydaje się, że kryzys finansowy lat 2007-2008 i wiążące się z tym spowolnienie gospodarcze w 2008 stawiają nowe wyzwania dla polityki Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, szczególnie tej przeznaczonej na ratowanie i restrukturyzację. Jednak dotychczasowe doświadczenia wskazują, że pomoc w związku z kryzysem została udzielona wyłącznie starym krajom UE. Należy zwrócić uwagę, że o ile w Polsce dotychczas nie było znaczących potrzeb pomocy w związku z kryzysem finansowym, jednak występują innego rodzaju potrzeby. (abstrakt oryginalny)
EN
The State aid constitutes one of the instruments of the state policy. The State aid means winning financial benefits from the state resources in the way which might distort competition. The Lisbon Agenda in respect of State aid assumes phasing out this aid for enterprises, let alone aid distorting competition, and its closer scrutiny. In the period 2000-2007 the total value of State aid in Poland amounted to € 20.2 billion, which gives an average level of € 2.5 billion per annum. The overall value of State aid in the period 2000-2007 for the 15 states of the European Union accounted for € 477.2 billion, which means an annual average level of € 3.9 billion per one state. The overall value of State aid in the period 2000-2007 for the 27 states of the European Union accounted for € 535.9 billion, giving an annual average level of € 2.5 billion per year per one state. It means that "new" member states have small influence on total State aid. It is also worth noting that the "old" countries of EU took advantage of State aid in the past (in the 80-ties and 90-ties). Poland and other post-communistic states are still at the beginning of its way to restructuring economy, while the "old" states of the European Union have already completed this process. It is also worth noting that the states of the EU-15, currently being in a much more favourable situation than the remaining states. Yet the "old" States still expect of the "new", as they are in a worse position now than the EU-15 were several years ago, to comply with the same rules which are to be presently observed. While analyzing the problem of restructuring State aid it is necessary to underline the specificity of Polish conditions compared with the states of Western Europe. Poland can be distinguished by a relatively high unemployment rate, the uncompleted process of restructuring, the weaknesses of small and medium - sized firms. It appears that financial crisis of 2007-2008 and accompanying slowdown in 2008 pose a new challenges for State aid policy of UE. It particularly refers to policy on rescue and restructuring. However, the current outcome shows that because of the crisis "old" member States have mostly benefited from the State aid so far. It should be noted that in Poland where there have no been significant need for State aid resulting from financial crisis, there are still needs for State aid due to other reasons (the uncompleted process of restructuring, the weaknesses of small and medium - sized firms). (original abstract)
Twórcy
  • Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Bibliografia
  • Act of 30 June 2000 on the criteria allowing and supervising State aid for enterprises (Journal of Laws No 60, item 704, as amended).
  • Act of 30 August 2002 on the criteria allowing and supervising State aid for enterprises (Journal of Laws No 141, item 1177, as amended).
  • Act of 30 April 2004 on the procedures in the matters referring to State aid (Journal of Laws No 123, item 1291, as amended).
  • Cini M., McGowan L.: Competition Policy in the European Union, Macmillan Press Ltd., 1998
  • Czerwińska E.: State Aid for Entrepreneurs and the Necessity for Polish Law Adjustment to the EU, Information No 713, the Office of Studies and Analysis, 2000, www.biurose.sejm.gov.pl/teksty/ i-713,
  • http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/scoreboard/indicators/k1.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.