PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (22) | 50--60
Tytuł artykułu

Analiza i struktura złożonych wniosków patentowych w procesie budowy innowacyjnej gospodarki w Europie i na świecie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis and Structure of Submitted Patent Applications in the Process of Building an Innovative Economy in Europe and the World
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie kierunku rozwoju i efektywności prac badawczo- -rozwojowych w postaci złożonych wniosków patentowych w Europie i na świecie. Punktem wyjścia rozważań jest stwierdzenie faktu, że globalny proces budowy gospodarek innowacyjnych na świecie wymaga wysokich nakładów na badania i rozwój nauki oraz techniki, ale także musi się opierać na maksymalizacji ich efektywności. Cel opracowania określa teza, że warunkiem poprawy konkurencyjności gospodarek europejskich jest efektywność nakładów na naukę i badania, czego wyrazem są wnioski patentowe. Problematyką artykułu jest analiza wielkości nakładów na badania rozwojowe w Europie i na świecie w nawiązaniu do struktury złożonych wniosków patentowych, świadczącej o specjalnościach i dziedzinach konkurencyjności określonych krajów europejskich w przyszłości. W opracowaniu zawarte są także informacje dotyczące porównania wzrostu zatrudnienia w krajach azjatyckich w stosunku do krajów europejskich. Przełoży się to w przyszłości na jakość rozwoju dóbr i usług oraz odniesie do wzrostu siły konkurencyjności danej gospodarki w płaszczyźnie wszystkich gospodarek świata. Artykuł przedstawia charakterystykę nakładów badawczo-naukowych w poszczególnych krajach Europy i świata, analizę struktury podmiotów realizujących powyższe nakłady oraz zarys dyskusji związanej z wielkością zatrudnienia. Szerzej omówiona została także wielkość i struktura złożonych wniosków patentowych w poszczególnych krajach, na podstawie czego można określić charakterystykę ich specjalizacji innowacyjnej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Metodologia studium została przygotowana w oparciu o pozycje literaturowe polskie i angielskie, bezpośrednie wywiady ze specjalistami w zakresie tematyki patentowania oraz o badania danych statystycznych. W zakończeniu opracowania znalazły się podstawowe spostrzeżenia i wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to show the direction and effectiveness of research and development in the form of patent filings in Europe and the world. The starting point for consideration is that the process of building a global innovation economy in the world requires high investment in research and development of science and technology but it must also be based on maximizing their effectiveness. This objective is a defined thesis which states that the improvement of competitiveness of European economies depends on the efficiency of investment in science and research, which is reflected in patent applications. The issue of the article concerns the analysis of investment in research and development in Europe and worldwide in conjunction with the processing of the structure of patent filings, which indicate the areas of specialization and competitiveness of certain European countries in the future. The study also included information on the specialization of individual countries in specific areas of expertise. This will be translated in the future development of the quality of goods and services, referring to the growing strength of the competitiveness of the economy in the plane of all economies of the world. This paper presents the characteristics of scientific research expenditure across Europe and the world, the analysis of the structure of entities carrying out these expenditures and an outline of the discussion related to the level of employment. It also discusses the size and structure of patent filings in each country on the basis of which one can specify the characteristics of the innovative expertise in various fields of science and technology. The methodology of the study has been prepared on the basis of Polish and English literature, direct interviews with experts and research statistics. The paper ends with the findings of the analysis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--60
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Politechnika Łódzka
Bibliografia
  • De Backer K., Lopez-Bassols V., Martinem W. (red.), Open Innovation in Global Perspective, Science, Technology and Industry Working Papers no 4, OECD 2008.
  • Eurostat, Science, technology and innovation in Europe, 2010.
  • Laskowska-Rutkowska A., Innowacje w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej - polityka i status quo, Kapitał ludzki - Innowacje - Przedsiębiorczość, SOOIPP Annual 2008.
  • Pangsy-Kania S., Perspektywiczne sektory gospodarki priorytetowe z punktu widzenia przyciągania inwestycji zagranicznych, PAN, Warszawa 2010.
  • Ożegalska N., Rola parków technologicznych we wzroście azjatyckich gospodarek, 2009, mimeo.
  • WIPO, World Intellectual Property Indicators, 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.