PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (22) | 73--85
Tytuł artykułu

Charakterystyka derywatów pogodowych wraz z opisem wykorzystania instrumentu w Polsce i na świecie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of Weather Derivatives, Along with a Description of Use of the Instrument in Poland and Abroad
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Derywaty pogodowe są stosunkowo nowym instrumentem na rynku kapitałowym. W USA rynek pogodowych instrumentów pochodnych wyrósł z rynku energetyki. Oczywiście nie tylko firmom branży energetycznej towarzyszy ryzyko pogodowe. Coraz więcej firm z innych branż zdaje sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie ze sobą zmienność warunków atmosferycznych. Firmy budowlane, turystyczne i rolnicze mogą również czerpać korzyści ze stosowania pogodowych instrumentów pochodnych. Dzięki derywatom pogodowym dostawcy produktów i usług są w stanie uchronić konsumentów od ryzyka pogodowego. Pogodowe instrumenty pochodne to kontrakty finansowe zawierane na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, które są oparte na indeksie pogody, głównie związanym z wysokością temperatury. Rynek pozagiełdowy to rynek kontraktów "szytych na miarę" dla konkretnych podmiotów gospodarczych. W związku z tym mechanizm i parametry rozliczenia danego kontraktu mogą przybierać dowolną formę. Głównym celem stosowania takich umów w przedsiębiorstwie jest zabezpieczenie przed stratami w czasie niekorzystnej pogody. Pogodowe instrumenty pochodne są umową pomiędzy dwiema stronami, określającą sposób płatności w zależności od zaistniałych warunków meteorologicznych w okresie obowiązywania umowy. Ważne jest, aby zrozumieć różnicę pomiędzy ubezpieczeniami pogodowymi a derywatami pogodowymi. Derywaty pogodowe nie zastępują umów ubezpieczeniowych, istnieje szereg różnic między tymi dwoma instrumentami. Badanie benchmarkingu przedstawia analizę porównawczą stopnia wykorzystania derywatów pogodowych w poszczególnych krajach i określenie, jak na tle świata prezentuje się Polska.(abstrakt oryginalny)
EN
Weather derivatives area is a relatively new instrument in the capital market. In the U.S. weather derivatives market grew out of energy. It is obvious that not only the energy industry company is accompanied by weather risk. An increasing number of companies from other trade are aware of the risks which are inherent to the variability of weather conditions. Construction companies, tourism and agriculture can also benefit from the using of weather derivatives. Using weather derivatives providers of products and services are able to protect consumers from the risk of the weather. Weather derivatives are financial contracts concluded on the stock market or over the counter, which are based on a weather index, mainly related to the level of temperature. OTC market is a futures market "tailored" for specific businesses. Therefore, the mechanism and parameters of the settlement of a contract may take any form. The main objective of such agreements in an enterprise is to prevent losses during adverse weather. Weather derivatives area is a contract between two parties that specifies the method of payment, depending on the meteorological conditions encountered during the contract period. It is important to understand the difference between weather insurance and weather derivatives. Weather derivatives do not replace insurance contracts, there are a number of differences between those two instruments. Benchmarking study presents a comparative analysis of the utilization of weather derivatives in each country.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
73--85
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Banks E., Weather Risk Management, Palgrave Macmillan, 2002.
 • Binkowski P., Derywaty pogodowe - geneza, rodzaje oraz zastosowanie, "Współczesna Ekonomia" 2008, nr 1 (5).
 • Borkowski T., Na wszelki wypadek, "Gazeta Bankowa" 12-18.06.2006.
 • Cyr D., Identification of stochastic processes for an estimated icewine temperature hedging variable, American Association of Wine Economists, Kanada 2007.
 • Dischel B., Dry market in need of liquidity, ,,Risk Management for Investors" 2002, vol. 9.
 • Dischel R., Barrieu P., Financial weather contracts and their application in risk management, [w:] R.S. Dischel (red.), Climate Risk and the Weather Market, Risk Waters Group Ltd, London 2002.
 • Dischel R.S. (red.), Climate Risk and the Weather Market, Risk Waters Group Ltd, London 2002.
 • Forrest P., A Case Study of Heating Oil Partners, Weather Hedging Experience, Risk Books 2002.
 • Jakubowski J. i in., Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 • Ku A., Betting on the weather, ,,Global Energy Business" lipiec/sierpień 2001.
 • Ladbury A., Watering the roots, ,,Risk Professional" 2000, vol. 2(6).
 • Lewandowski D., Bank Centralny a instrumenty pochodne, Hubertus, Warszawa 2000.
 • Lofton T., Getting Started in Futures, John Wiley & Sons, New York 1997.
 • Preś J., Wybrane metody oceny ofert zabezpieczenia finansowego częściowego lub całkowicie opartego na indeksach pogody, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin 2009.
 • Smith C., An enormous potential: Weather derivatives, ,,The Financial Times" 28.06.2000.
 • Swan E., Bulding the Global Market. A 4000 History of Derivatives, Kluwer Low International, Hegue 1999.
 • Tudek J., Majewski M., Sposób na pogodę, ,,Miesięcznik ubezpieczeniowy" lipiec/sierpień 2007.
 • Walter N., Weather derivatives heading for sunny times, ,,Frankfurt Voice, Deutsche Bank Research", 25.02.2003.
 • Zeng L., Perry KD, Managing a portfolio of weather derivatives, [w:] R.S. Dischel (red.), Climate Risk and the Weather Market, Risk Waters Group Ltd, London 2002.
 • http://www.financewise.com/public/edit/energy/weather00/wthr00-beyondenergy.htm.
 • http://64.125.144.31/librarydocs/bc51_wrma/public/file552.doc
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251223

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.