PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 241 Macroeconomic Aspects of European Integration | 317--329
Tytuł artykułu

Goals of National Bank of Poland Monetary Policy and Inflation Targeting Strategy in Relation to the European Central Bank Policy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cele polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego oraz strategia BCI w odniesieniu do polityki Europejskiego Banku Centralnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
By signing the European Arrangement in 1991 the National Bank of Poland faced a very important task. It was related to achieving price stability and integration of financial system with simultaneous adjustment to the requirements of the European System of Central Banks. Additionally, the National Bank of Poland was given the responsibility of execution of monetary convergence criterion included in the Treaty of Maastricht, which became the condition of Poland's access to Economic and Monetary Union. The fundamental and the most important task of NBP is striving for achieving stable and low inflation. In order to execute price stability, the European Central Bank (EBC) as well as NBP use inflation targeting strategy . This strategy was considered the best solution to achieve the final target of monetary policy. Moreover, the inflation targeting strategy contributed to anti-inflationary credibility of NBP and to effective control of inflation. The article takes up a subject of adjusting NBP's monetary policy strategy to many assumptions of EBC's policy together with an attempt to assess its results. It also presents the causes of abandoning the acceptance of other targets of monetary policy as the final ones. The aim of the article is finding the answer to the question if targeting inflation strategy is really the most effective method to realize the final target, being thus the best way to suppress inflation and to keep it on the low level. (original abstract)
Wraz z podpisaniem w 1991 roku Układu Europejskiego przed Narodowym Bankiem Polskim (NBP) zostało postawione bardzo ważne zadanie. Dotyczy ono osiągnięcia stabilności cen oraz integralności systemu finansowego przy jednoczesnym dostosowaniu do wymogów Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Dodatkowo na NBP nałożono obowiązek wypełnienia monetarnych kryteriów zbieżności zawartych w Traktacie z Maastricht, co stało się warunkiem przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Podstawowym i najważniejszym zadaniem NBP jest dążenie do osiągnięcia stabilnej i niskiej inflacji. W celu realizacji stabilności cen, Europejski Bank Centralny (EBC), a tym samym NBP wykorzystują strategie bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI). Strategia ta została uznana za najlepszy sposób osiągnięcia finalnego celu polityki pieniężnej. Ponadto, strategia BCI przyczyniła się do antyinflacyjnej wiarygodności NBP oraz do skutecznej kontroli inflacji. W artykule poruszona została kwestia dostosowania strategii polityki pieniężnej NBP do wielu założeń polityki EBC wraz z próbą oceny rezultatów takiego podejścia. Przedstawione zostały również przyczyny odejścia od przyjmowania za finalne innych celów polityki pieniężnej. Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy strategia BCI jest rzeczywiście najskuteczniejszym sposobem realizacji celu ostatecznego, czyli najlepszą drogą do stłumienia inflacji i utrzymania jej na niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Barro R., Inflation and Economic Growth, Bank of England Quarterly Bulletin, 1995 nr 5.
 • Bednarczyk J. L. (red.), Stopy procentowe a gospodarka w poszukiwaniu optymalnej Policy - mix, Radom 2006.
 • Bednarczyk J. L. (red.), Stopy procentowe a gospodarka - eseje z teorii i polityki stóp procentowych, Radom 2006.
 • Bernanke B., Laubach T., Mishkin F. S., Posen A., Inflation targeting. Lessons from International Experience, Princeton 1999.
 • Bofinger P., The stability and Growth Pact Neglected the Policy Mix between fiscal and Monetary Policy, [w:] Intereconomics, January/February 2003.
 • Caprio G., Monetary Policy Instruments for Developing Countries, The Word Bank, Washington 1991.
 • Czekaj J., Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, [w:] Czekaj J. (red.), Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej, Krakow 2004.
 • Duwendag D., Ketterer K. H., Kosters W., Pohl R., Simmert D. B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Warszawa 1995.
 • Gosh A., Philips S., Inflation, disinflation, and Growth, Working Paper No. 68, International Monetary Fund, Washington 1998.
 • Instrumenty polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku, Płynność sektora bankowego, raport NBP, Warszawa 2008.
 • Jurek M., Marszalek P., Pieniądz, polityka pieniężna i systemy kursowe. Współczesne teorie i rozwiązania praktyczne, Poznań 2007.
 • Kaźmierczak A., Z teorii celów polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt", 1998, nr 5.
 • Kiedrowska M., Marszalek P., Bank centralny i stabilność finansowa, "Bank i Kredyt", 2003, nr 6.
 • King M., Monetary Policy- Practice Ahead of Theory, "Mais Lecture", London, 2005/maj.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Warszawa 2004.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483, sprost.: z 2001 r. Nr 28, poz. 319, rozdział X, art. 227, par. 1.
 • Mazur D. M., Mazur M. J., Europejski Bank Centralny a rozszerzenie Unii Europejskie, Rzeszów 2007.
 • Mishkin F. S., Inflation Targeting for Emerging Market Countries, American Economic Review 2000, vol. 90(2).
 • Musielak-Linkowska M., Cel inflacyjny w Polsce .Założenia i realizacja, Warszawa 2007.
 • Proczek M., Polityka monetarna w strefie euro, Warszawa, czerwiec 2008.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Polityka pieniężna - cele, strategie i instrumenty, Poznań, 2002.
 • Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, Warszawa 1996.
 • Seweryn I., Stopa procentowa jako kryterium zbliżenia gospodarki polskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, Radom 2006.
 • Skopowski M., Wiśniewski M., Współczesna polityka pieniężna - instrumenty, Poznań 2007.
 • Siudek T. (red.) Wybrane zagadnienia z finansów, Warszawa 2006.
 • Sobol M., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro, Warszawa 2008. ".Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku", Warszawa 2003.
 • Szeląg K., Strategia jednolitej polityki pieniężnej w strefie euro - kluczowe elementy i zasady, NBP, Warszawa , czerwiec 2003, "Materiały i studia", zeszyt nr 162.
 • Szpunar P., Polityka pieniężna - Cele i warunki skuteczności, Warszawa 2000.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim, tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2005 r. , Nr 1, poz. 2., rozdział 1, art. 3. par. 1.
 • Winiarski B., Polityka gospodarcza, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.