PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 | 58--66
Tytuł artykułu

Użyteczność sprawozdania finansowego w erze wiedzy

Warianty tytułu
The Usefulness of the Financial Statement in the Knowledge Era
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w erze wiedzy funkcjonują w dynamicznym i złożonym otoczeniu, które wymaga od nich dużej elastyczności. O ich przewadze konkurencyjnej nie decydują już aktywa materialne, lecz posiadany kapitał intelektualny. Rachunkowość jest częścią systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Produktem finalnym systemu rachunkowości jest sprawozdanie finansowe, które jest głównym źródłem informacji dla użytkowników zewnętrznych. Niestety obecnie obowiązujące standardy rachunkowości nie pozwalają na ujmowanie w sprawozdaniu finansowym wielu elementów kapitału intelektualnego, który jest najcenniejszym zasobem współczesnych przedsiębiorstw. Celem opracowania jest zatem próba odpowiedzi na pytanie: Czy sprawozdanie finansowe w obecnej formie jest użyteczne dla interesariuszy przedsiębiorstwa? (abstrakt oryginalny)
EN
Modem companies operate in a dynamic and complex environment which requires great flexibility. Currently, it is the intellectual capital held by companies, not their tangible assets, that determines competitive advantage. Accounting is a part of the company's information system. The final product of the accounting system is the financial statement, which is the main source of information for external users. Undoubtedly, intellectual capital is the most valuable resource of a modern organization. Unfortunately, current accounting standards do not allow numerous elements of the intellectual capital to be recognized in the financial statement. Therefore, this paper makes an attempt to find the answer to the following question: is the financial statement in its present form useful for stakeholders? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dobija, D., 2004, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Dobija, M., 2002, Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie ekonomii i rachunkowości, w: Woźniak, M.G. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 105-129.
 • Edvinsson, L., Malone, M.S., 2001, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A., 2006, Rachunkowość finansowa, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Helin, A., 2006, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Jarugowa, A., Fijałkowska, J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Kasiewicz, S., Rogowski, W., Kicińska, M., 2006, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kristandl, G., Bontis, N., 2007, Constructing a Definition for Intangibles Using the Resource Based View of the Firm, Management Decision, vol. 45, no. 9, s. 1510-1524.
 • Mikuła, B., 2007, Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy, w: Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A., (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa, s. 11-41.
 • Nowak, E., 2000, Przydatność informacji z systemu rachunkowości w procesie podejmowania decyzji, w: Cebrowska, T., Dotkuś, W. (red.), Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada, s. 172-176.
 • Rozporządzenie Komisji WE nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Rybicki, J., Pawłowska, B., 2009, Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej, w: Okoń-Horodyńska, E., Wisła, R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 111-122.
 • The Conceptual Framework for Financial Reporting, 2010, www.ifrs.org [dostęp: 19.12.2012].
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z ze. zm.
 • Wójcik-Jurkiewicz, M., 2006, Analiza koncepcji kapitału intelektualnego, Problemy Rachunkowości, nr 3, s. 4-14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.