PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (14) | 98--115
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako metoda kształtowania relacji z interesariuszami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility as a Method of Development of Business Relationship with Stakeholders
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego artykułu jest określenie za pomocą badań empirycznych poziomu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w małych i średnich przedsiębiorstwach w stosunku do interesariuszy. W artykule zostały zastosowane studia literatury przedmiotu i wyniki badań ankietowych adresowanych do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu obejmującego polską część Euroregionu Nysa. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostały podstawowe zagadnienia teoretyczne, m.in. zidentyfikowano najważniejszych interesariuszy przedsiębiorstwa, przedstawione zostały również zasady postępowania przedsiębiorstw wobec interesariuszy, opracowane w trakcie obrad Okrągłego Stołu z Caux. W drugiej części artykułu zaprezentowany został program badawczy społecznej odpowiedzialności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do interesariuszy, jaki przeprowadziła autorka.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to determine, through empirical research, the level of Corporate Social Responsibility of small and medium-sized enterprises in relation to stakeholders. Literature studies and the results derived from questionnaires completed by entrepreneurs at small and medium-sized enterprises in the area including the Polish part of the Euroregion Nysa as research methods were used. In the first part of the article presents the basic concept of the theoretical basis for company stakeholders, including the identification who the stakeholders are, the identification of key stakeholders and the principles of corporate behavior towards stakeholders developed at a meeting of the Caux Round Table. The second part of the article presents research program of Corporate Social Responsibility for small and medium-sized enterprises conducted by the author in relation to stakeholders within the Euroregion Nysa.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Adamik A., Partnerska współpraca ze środowiskiem biznesowym jako wyznacznik konkurencyjności MSP, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Bartkowiak K., Ścibiorska I., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] L. Jakubów (red.), Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2008.
 • Carroll A.B., Corporate social responsibility. Evaluation of a definitional construct, "Business & Society" 1999, vol. 38, no. 3.
 • Crook C., The good company, "Economist" nr 8410, 22.01.2005.
 • Dodd E.M., For whom are corporate managers trustees?, "Harvard Law Review" 1932, no. 45.
 • Donaldson T., Preston L., The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence and implications, "Academy of Management Review" 1995, vol. 20, no. 1.
 • Freeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984.
 • Friedman M., The social responsibility of business is to increase its profits, "New York Times", 13.07.1970.
 • Gagacka M., Społeczna odpowiedzialność małych firm w świetle badań empirycznych, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Głuszek E., CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Głuszek E., CSR jako sfera ryzyka reputacyjnego, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Handerson D., Misguided Virtur: False Notions of Corporate Social Responsibility, Institute of Economic Affairs, London 2001.
 • Jakubów L., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] L. Jakubów (red.), Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2008.
 • Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 • Mróz J., Przejawy społecznych zaangażowań wybranych przedsiębiorstw działających w Polsce, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Pisz Z., Idea społecznej odpowiedzialności w działalności edukacyjnej, [w:] Z. Pisz, M. Rojek- Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Reichel J., Realizacja strategii CSR we współpracy z organizacjami pozarządowymi, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Rok B. (red.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Solomon R.C., Ethics and Excellence: Coorporation and Integrity in Business, Oxford University Press, New York 1992.
 • Sosnowicz A., Zarządzanie relacjami z interesariuszami firmy w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu, [w:] B. Plawgo (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - raport z badań, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Białystok 2009.
 • Sternberg E., Just Business, Oxford University Press, New York 2000.
 • Ścibiorska I., Formalne i nieformalne formy zatrudnienia a społeczna odpowiedzialność pracodawcy, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewicki (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Ścibiorska I., Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw wobec pracowników, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Wilewska M., Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu odpowiedzialnego biznesu, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Wołczek P., Społeczna odpowiedzialność biznesu w wymiarze lokalnym, [w:] L. Jakubów (red.), Współdziałanie władz samorządowych, uczelni i przedsiębiorstw w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2008.
 • Woźniczka J., Edukacja na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce i Europie, [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewicki (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, Wydawnictwo Metamorfoza, Wrocław 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.