PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 12(27) | z. 4 | 37--46
Tytuł artykułu

Uwarunkowania makroekonomiczne finansowego wsparcia rolnictwa w krajach BRCS

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Macroeconomic Conditions for Financial Support of Agriculture in BRCS Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących w polityce rolnej w dynamicznie rozwijających się krajach w warunkach globalizacji. W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę państw określanych, jako kraje BRCS. Zaprezentowano zmiany dokonujące się w otoczeniu makroekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem polityki gospodarczej realizowanej w tych krajach. Uwzględniono oddziaływanie zjawisk makroekonomicznych (wyrażonych za pośrednictwem wskaźników) na zmiany w finansowym wsparciu sektora rolnego. W wielu z tych państw w początkowym okresie analizy mieliśmy do czynienia z deprecjonowaniem rolnictwa w stosunku do innych segmentów gospodarki. Jednak w wyniku zachodzących przemian można zauważyć przesunięcia zarówno w strukturze, jak i w wielkości finansowego wsparcia, co podnosi znaczenie poziomu rozwoju gospodarczego i uzyskiwanej równowagi makroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present changes emerging in the agricultural policy of dynamically developing countries in the conditions of globalization. The elaboration pays attention to the specificity of dynamically developing states defined as BRCS countries. The changes taking place in the macroeconomic surrounding were presented, with special reference to the economic policy realized in these countries. The impact of macroeconomic factors (expressed by indicators) on changes in the financial support of agricultural sector was taken into consideration. In many of these states in the initial period of the analysis, we dealt with a depreciation of agriculture in relation to other segments of economy. However, due to emerging transformations, it is possible to notice retransfers in both structure and amount of support, which raises the role of the level of economic development and of the obtained macroeconomic balance. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
37--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Barrett C.B. [1999]: The microeconomics of the developmental paradox: on the political economy of food price policy. Agricultural Economics t. 20, ss. 159-172.
 • Brooks K., Gardner B.L. [2004]: Russian Agriculture in the Transition to a Market Economy. Economic Development and Cultural Change t. 52, nr 3, ss. 571-586.
 • Buzdalov I. [2010]: "Pumping" as a Reflection of a Socioeconomically Harmful of Agrarian Policy. Problems of Economic Transition t. 52, nr 9, ss. 78-83.
 • Chinn M., Prasad E. [2000]: Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries. Working Paper 7581. National Bureau of Economic Research Inc., Cambridge, Massachusetts.
 • Czyżewski A., Kułyk P. [2010]: Relacje miedzy otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysokorozwiniętych i w Polsce w latach 1991-2008. Ekonomista nr 2, ss. 189-214.
 • Czyżewski A., Kułyk P. [2011]: Dobra publiczne w koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa; ujęcie teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 11, ss. 16-25
 • Czyżewski B. [2012]: Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne nr 2, ss. 165-188.
 • Data Catalog .[2012].The World Bank' [Tryb dostępu:] data.worldbank.org/data-catalog. [Data odczytu: 12.05.2012].
 • Debelle G., Faruqee H. [1996]: What Determines the Current Account? A Cross-Sectional and Panel Approach, Working Paper nr 58. International Monetary Fund.
 • Gardner B.L. [1981]: On the Power of Macroeconomic Linkages to Explain Events in U.S. Agriculture. American Journal of Agricultural Economics t. 63, nr 5, ss. 871-878.
 • Gardner B.L. [2005]: Causes of Rural Economic Development. Agricultural Economics t. 32, nr 1, ss. 21-41.
 • Krueger A.O. [1996]: Political economics of agricultural policy. Public Choice t. 87, nr 1/2, ss. 163-175.
 • Lewis W.A. [1954]: Economic Development with Unlimited Supplies of Labour, The Manchester School t. 22, ss. 139-191.
 • OECD Review of Agricultural Policies. South Africa. [2006].OECD Publishing, Paryż.
 • Penson J.B., Gardner B.L. [1988]: Implications of the Macroeconomic Outlook for Agriculture. American Journal of Agricultural Economics t. 70, nr 5, ss. 1013-1024.
 • Reshaping Agriculture's Contribution to Society. Proceedings of the 25th international conference of agricultural economists. [2005]. D. Colman i N. Vink (red.). Blackwell Publishing, Oxford.
 • Ruttan V.W., Hayami Y. [1971]: Agricultural Development: An International Perspective. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 • Schiff M., Valdes A. [1998]: Agriculture and the Macroeconomy. Policy Research Working Paper. The World Bank, Waszyngton D.C.
 • Shane M.D., Liefert W.M. [2000]: The International Financial Crisis: Macroeconomic Linkages to Agriculture. American Journal of Agricultural Economics t. 82, ss. 682-687.
 • Socio-economic Analysis and Policy Implications of the Roles of Agriculture in Developing Countries. [2002]. FAO, Rzym.
 • Statistics from A to Z. [2012]. OECD. [Tryb dostępu:] www.oecd.org/statistics/. [Data odczytu: 12.05.2012].
 • Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. [2010]. J. Wilkin (red.). IRWiR PAN, Warszawa.
 • Woodhouse P. [2010]: Beyond Industrial Agriculture? Some Questions about Farm Size, Productivity and Sustainability. Journal of Agrarian Change t. 10, nr 3, ss. 437-453.
 • Ximing W., Perloff J.M. [2005]: China's Income Distribution, 1985-2001. The Review of Economics and Statistics t. 87, nr 4, ss. 763-775.
 • Zegar S.J. [2012]: Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty-Globalizacja-Polityka. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251341

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.