PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 12 | 17--23
Tytuł artykułu

Rola i zadania OFE a powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego

Warianty tytułu
The Role and Tasks of OFE (Open Pension Funds) and the Trust as the Method of Implementation of the Social Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zamierzona reforma kapitałowego filaru ubezpieczenia emerytalnego budzi szereg wątpliwości związanych przede wszystkim z sytuacją prawną i uprawnieniami Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) dotyczącymi powierzonych im, w celu lokowania, środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych. Autor przedstawia zadania OFE i ich relacje z ubezpieczonymi przez pryzmat tezy o powierniczej technice zabezpieczenia społecznego. Omawia także zagadnienia dotyczące roli władzy publicznej w wyznaczaniu zadań i przydzielaniu środków podmiotom wykonującym zadania publiczne z zakresu zabezpieczenia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The intended reform of the capital pillar of the pension insurance raises a number of questions related, primarily, to the legal situation and rights of the OFE (open pension funds) concerning to entrusted to him, in order to invest, funds from insurance premiums. This paper presents the tasks of OFE and its relationship with the insured through the prism of the thesis about the trust as the method of implementation of the social security. There are also discussed issues related to the role of public authorities in the assignment of tasks and allocation of resources to entities providing public tasks in the field of social security. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • K. Antonów, Finansowe aspekty ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 11.
 • J. Jończyk, Nowe prawo emerytalne, "Państwo i Prawo" 1999, z. 7.
 • U. Kalina-Prasznic, Społeczne zabezpieczenie emerytalne pracowników, Warszawa 2012.
 • U. Kalina-Prasznic Uwagi o reformowaniu systemu emerytalnego, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 8.
 • U. Kalina-Prasznic, Uwagi na temat reformy ubezpieczeń społecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 1.
 • K. Kolasiński, Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, "Państwo i Prawo" 1999, nr 5.
 • R. Pacud, Stosunki prawne ubezpieczenia emerytalnego, Warszawa 2011
 • W. Piotrowski, Niektóre aspekty prawne reformowania systemu emerytalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1999, nr 1.
 • T. Zieliński, Nowe emerytury - samoubezpieczenie na starość (w:) Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Kraków 2004.
 • D.E. Lach (w:) Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytury pomostowe. Komentarz, red. B. Gudowska, K. Ślebzak, Warszawa 2013, komentarz do art. l, nb. 14 i n.
 • B. Wagner, Kapitałowy segment zreformowanego systemu emerytalnego, wszystkie w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Ł. Pisarczyk, Warszawa 2011.
 • M. Pawlak, Wątpliwości wokół zmian w funduszach emerytalnych, "Rzeczpospolita" z 28 października 2013 r.
 • T. Bińczycka-Majewska, Wybrane problemy zabezpieczenia ryzyka starości (w:) Referaty na XIV Zjazd Katedr (Zakładów) Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Łódź 2003, s. 8 i n., 16.
 • D.E. Lach, Powiernicza technika realizacji zabezpieczenia społecznego (na przykładzie ubezpieczenia zdrowotnego), "Państwo i Prawo" 2009, z. 3.
 • J. Jończyk, Trudna modernizacja opieki zdrowotnej w Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie (UK), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 6, s. 6.
 • E. Ochendowski, Integracja europejska a prawo administracyjne (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowicza, Toruń 2004, s. 327.
 • E.W. Luthe, Der aktivierende Sozialstaat im Recht, "Nachrichtendienst Deutscher Yerein" 2003, nr 5, s. 167-177.
 • S. Kurzke-Maasmeier, Aktivierende Soziale Arbeit im reformierten Sozialstaat (w:) Baustelle Sozialstaat! Sozialethische Sondienmgen in unubersichtlichem Gelande, S. Kurzke-Maasmeier, C. Mandry, C. Oberer (red.), Miinster 2006, s. 111-128.
 • C. Franzius, Der"Gewahrleistungsstaat"- ein neues Leitbild fur den sich wandelnden Staat?, Der Staat 2003, t. 42.
 • C. Franzius, Die Europaische Dimension des Gewahrleistungsstaates, Der Staat 2006, t. 45.
 • Gewahrleistung im Recht. Grundlagen eines europaischen Regelungsmodells óffentlicher Dienstle- istungen, Tiibingen 2009.
 • S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 7 i n., 28 in., 61,74,115 i n.
 • D.E Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 38-16.
 • B. Schulte, Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie (w:) Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa, 13-17 września 1999 r. Warszawa 1999.
 • J. Jończyk, System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, "Prawo i Medycyna" 2001, nr 2, s. 9.
 • H. Szurgacz, Zagadnienie przekazywania przez państwo zadań w zakresie zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym (w:) Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty na XV Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław 1-2 czerwca 2005 r., red. H. Szurgacz, Wrocław 2005, s. 132.
 • A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo, "Państwo i Prawo" 1977, nr 8-9, s. 49-51.
 • J. Wasilkowskiego, Prawo własności w PRL - Zarys wykładu, Warszawa 1969, s. 269.
 • P. Stec, Powiernictwo w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2005, s. 196.
 • R. Majda, Koncepcja powiernictwa w wybranych systemach prawnych, "Radca Prawny" 2003, nr 3, s. 73, 81, 84-85.
 • T. Dybowski, Zasada jedności własności państwowej a stosunek powiernictwa, "Państwo i Prawo" 1984, z. 10, s. 24-27.
 • D. E. Lach, Kilka uwag w przedmiocie środków prawnych służących świadczeniobiorcom opieki zdrowotnej w sytuacji faktycznej dyskryminacji (w:) Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, red. B. Cudowski, J. Iwulski, Białystok 2013, s. 512 i n.
 • D.E. Lach, O zabezpieczeniu na starość i ryzyku "starości" - raz jeszcze (złożone do druku w PiZS w październiku 2013 r.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251443

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.