PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (7) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 40--60
Tytuł artykułu

Mobilność międzynarodowa polskich menedżerów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International Mobility of Polish Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw zasadne jest przyjrzenie się skłonności kadry menedżerskiej do podejmowania działalności i rywalizacji na globalnym rynku pracy. Celem niniejszego artykułu o charakterze teoretyczno-empirycznym jest zatem próba oceny mobilności polskich menedżerów, czyli ich skłonności do zmiany miejsca pracy poza krajem macierzystym. Osnowę teoretyczną stanowi omówienie znaczenia mobilności dla współczesnych korporacji. Empiria odnosi się do badań własnych autorki (są to wywiady telefoniczne oraz opinie ekspertów), przeprowadzonych na potrzeby m.in. tego artykułu. W opracowaniu prezentowane są także wyniki eksploracji innych badaczy podejmujących tę tematykę.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to the internationalization of Polish enterprises, it is appropriate to look at the tendency of managers to take up business and compete in the global labor market. The purpose of this article that is of theoretical and empirical character, is, therefore, an attempt to evaluate the mobility of Polish managers, or their willingness to change their place of work outside the home country. The matrix is a theoretical discussion of the importance of mobility for today's corporations. Empiricism refers to the author' s own research (these are telephone interviews with 15managers and two expert opinions) carried out for this article; and there are also the results of the exploration of other researchers addressing these topics.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych. Raport z badania desk-research, Ageron Polska, Warszawa, maj 2011.
 • Bańka A., Poradnictwo transnacjonalne. Cele i metody międzykulturowego doradztwa karier, raport Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006.
 • Błaszczak A., Więcej Polaków w światowej elicie biznesu, ,,Rzeczpospolita\", http://www.rp.pl/artykul/560863.html?print=tak&p=0.
 • Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, Warszawa 2010.
 • Czarnecki L., Biznes po prostu, Studio Emka, Warszawa 2011.
 • Godlewska-Werner D., Osobowościowe uwarunkowania mobilności zawodowej, [w:] Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, red. S. Banaszak, K. Doktór, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2005.
 • Grzegorczyk, M., Polskie firmy mają swój czas za granicą, www.obserwatorfinansowy.pl.
 • Heinborch-Buhaj M., Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • http://gmacglobalrelocationtrends.org.
 • Iszkowski W., Praktyka zarządzania międzynarodowego w Polsce, Difin, Warszawa 2000.
 • Karaszewski W. i in., Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich, raport z badania, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2010.
 • Kawczyńska-Butrym Z., Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • Kowaleski J., Mobilność przestrzenna, [w:] Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Kubitsky J., Psychologia migracji, Difin, Warszawa 2012.
 • Kuc B., Żemigała M., Życie i praca współczesnego menedżera, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, Warszawa 2010.
 • Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007.
 • Leśniewska Z., Leśniewski B., Międzynarodówka menedżerów. Kim są nowi szefowie zagrani- cznych firm działających w Polsce?, \"Wprost\"2000, nr 13(904), http://www.wprost.pl/ar/1044/Miedzynarodowka-menedzerow.
 • Maciejewski A., Nowakowski R., Kariera za granicą coraz mniej atrakcyjna, Harvard Business Review Polska, maj 2011.
 • Mendenhall M.E., i in., Intercultural effectiveness scale: technical report, The Kozai Group, Chesterfield 2011.
 • Miroński J., Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 • Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Murdoch A., Zespoły międzykulturowe - konflikt źródłem kreatywności, [w:] Kreatywność jako źródło innowacyjności, materiały konferencyjne, WSB, Nowy Sącz, 4 marca 2011.
 • Polski menedżer gra w lidze mistrzów, www.uwazamrze.pl.
 • Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Praca Polaków za granicą, komunikat z badań, BS/138/2011, CBOS, Warszawa 2011.
 • Przytuła S., Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Przytuła S., Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Przytuła S., Uwarunkowania mobilności polskich menedżerów, \"Organizacja i Kierowanie\" (w druku).
 • Ronowicz Z., Kompetencja kulturowa, czyli co powinien umieć menedżer XXI wieku, http://manager.money.pl/startegie/psychologia_biznesu.
 • Rozkwitalska M., Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Rozłucki W., Za wcześnie na polski ranking, \"Harward Business Review Polska\", maj 2010.
 • Sienkiewicz Ł., Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, [w:] Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • Strategic Moves 2012. The Global Mobility Island, http://www.deloitte.com.
 • Stroh L., Black J.S., Mendenhall M., Gregersen H., International assignments. An integration of strategy, research and practice, Laurence Erlbaum Associates Publishers, London 2005.
 • Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, red. A. Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Zatrudnienie w Polsce 2010. Integracja i globalizacja, red. M. Bukowski, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251459

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.