PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 2--11
Tytuł artykułu

Ogólnie o aksjologicznych podstawach prawa pracy

Warianty tytułu
General Notes on Axiological Grounds of Labour Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Osobne aksjologiczne podstawy istnieją w odniesieniu do systemu norm prawa pracy, do prawa pracy w działaniu, do prawa pracy rozumianego jako część prawoznawstwa i w odniesieniu do jego dydaktyki. Na aksjologię prawa pracy składają się przede wszystkim wartości "wewnętrzne" prawa, które są sformułowane w prawie międzynarodowym, unijnym i w Konstytucji RP. Według Konstytucji RP ogólnym źródłem konkretniejszych wartości jest godność człowieka, będąca wartością "wyjściową". Wartości te nie mają jednak charakteru prawnonaturalnego, choć podlegają procesowi obiektywizacji. Zdaniem autora krytyka "tyranii wartości" jest uzasadniona, ale ponieważ zasadnicza część z nich, w tym wartości prawa pracy, jest sformułowana w tekstach prawa, wobec tego ich analiza w prawoznawstwie jest niezbędna. W analizie tej należy uwzględnić dyferencjację prawa pracy. W szczególności można mówić o odrębnych podstawach aksjologicznych w przypadku indywidualnego prawa pracy i zbiorowego prawa pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
We can distinguish separate axiological grounds with respect to the system of legal normes in Labour Law, to the practice of Labour Law, to Labour Law understood as an area of jurisprudence and with respect to the teaching of Labour Law. The axiology of Labour Law includes primarily the "inherent" values of law which are set out in international law, EU law and the Constitution of Republic of Poland. Pursuant to this Constitution, a general source of more specific values is the human dignity as the "fundamental" value. These values, however, are not of legal and natural character, although they are subject to the proces of objectivization. The criticism of the "tyranny of values" is justified but as the most essential of them, including the values of Labour Law, are laid down in law, their analysis in jurisprudence is necessary. The analysis should take account the differentiation of Labour Law. In particular, we can speak about separate axiological grouds in the case of individual Labour Law and collective Labour Law. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
2--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
Bibliografia
 • L. Florek, Stan nauki prawa pracy w Polsce, "Państwo i Prawo" 2013, z. l, s. 5 i n.
 • J. Wróblewski (w:) W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 22 i n.
 • T. Zieliński, Podstawy rozwoju prawa pracy, Warszawa-Kraków 1988, s. 21.
 • M. Borski, Prawo do pracy jako wartość uniwersalna (w:) Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), pod red. B. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2012, s. 15 i n.
 • Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009.
 • W. Sanetra, Konstytucyjna ochrona wolności i praw pracowniczych, "Przegląd Sądowy" 1998, nr 5, s. 17 i n.
 • W. Sanetra, Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 11.
 • L. Florek, Zgodność przepisów prawa pracy z Konstytucją, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 11.
 • L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12.
 • B. Zdziennicki, Aksjologia Konstytucji RP(w.) Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku. Inspiracje, uregulowania, trwałość, pod red. J. Kucińskiego, Warszawa 2012, s. 67 i n.
 • W. Sanetra: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej a prawo pracy (w:) Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009.
 • J. Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 313.
 • T. Giaro, Wartości w języku prawnym i dyskursie prawniczym (w:) Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 13.
 • T. Liszcz, Prawa pracy, Warszawa 2012, s. 78.
 • J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Ossolineum 1973, s. 18, 39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251485

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.