PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 12--18
Tytuł artykułu

Uwagi na temat projektu nowelizacji art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS : (nowa podstawa i przesłanki wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych)

Warianty tytułu
Some Comments on the Draft Amendment to the Article 114 of the Act on Disability and Retirement Pensions from the Social Insurance Fund : (New Legal Basis and Premises of Challengeability of Final Pension Decisions)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podejmuje próbę oceny senackiego projektu nowelizacji art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zwracając uwagę na zawarte w nim odwołanie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (K 5/11), rozważa, czy wyrok ten spowodował powstanie konstrukcyjnej luki w regulacji prawnej instytucji wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych, ze względu na którą podjęta nowelizacja jest niezbędna. Projekt nowelizacji art. 114 ust. 1 przewiduje stosowanie do decyzji rentowych nadzwyczajnych trybów wzruszenia decyzji administracyjnych uregulowanych w kodeksie postępowania administracyjnego. W związku z tym autorka ocenia planowaną zmianę z punktu widzenia jej adekwatności do właściwości decyzji rentowych, specyfiki mechanizmu kształtowania uprawnień emerytalnych i rentowych oraz innych aspektów natury teoretycznej determinujących cel i istotę wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych. Odnosząc się do nowej przesłanki ponownego ustalenia w postaci błędu organu rentowego, stwierdza, że przesłanka ta może prowadzić do przywrócenia - derogowanej trybunalskim wyrokiem - możliwości wzruszenia prawomocnych decyzji rentowych w wyniku ponownej, odmiennej niż przyjęta wcześniej oceny dowodów stanowiących podstawę ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysokości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts to evaluate the Senate draft amendment to the article 114 regulation of the Act on Disability and Retirement Pensions from the Social Insurance Fund. The author refers to the reasons for the planned change presented in the explanatory statement of the draft. Taking into consideration the reference to the Constitutional Tribunal judgement of 28 February 2012 (Ref. No. K5/11) contained in the statement, the author tries to answer the question whether this judgement, derogating the regulation article 114 section 1a of the Pension Act, has created a constructional loophole in the legislative provision of the institution of challengeability of final pension decisions due to which the undertaken amendment is essential. The planned legislative provision, changing the wording of the regulation in the article 114 section 1 of the Pension Act, provides for applying extraordinary proceedings of challenging administrative decisions regulated by Administrative Procedure Code to pension decisions. Therefore, the planned change is evaluated in the paper in terms of its adequacy to the pension decision properties, character of the mechanism of forming pensions entitlements and other aspects of theoretical character determining the purpose and nature of the challeangeability of final pension decisions. Referring to a new premise of invalid re-determination of pension authority, the paper presents a fear that the premise may result in re-implementing the possibility (which was derogated by Tribunal judgement) of challenging final pension decisions as a result of a different than previously accepted re-evaluation of evidence being a basis for determining the entitlement to the benefits or their amount. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--18
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • J. Mikołajewicz, Zasady orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2008, s. 192.
 • Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prasoznawstwa, Poznań 2008, s. 79.
 • K. Antonów, Ponowne ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, "Przegląd Sądowy" 2009, nr l, s. 66.
 • R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, s. 123-124.
 • B. Adamiak, Nieważność aktu prawa miejscowego a wadliwość decyzji administracyjnej, "Państwo i Prawo" 2002, z. 9, s. 22.
 • E. Ochendowski, Wzruszalność ostatecznej decyzji podatkowej (w:) Księga pamiątkowa ku czci docenta Eligiusza Drgasa. Studia z zakresu Ordynacji Podatkowej, Toruń 1998, s. 153 i n.
 • M. Masternak, Wzruszalność ostatecznych decyzji podatkowych tworzących prawa oraz nietworzących praw dla strony, "Monitor Podatkowy" 1999, nr 4.
 • R. Babińska-Górecka, Prawomocność a ostateczność decyzji rentowych (w:) Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, red. H. Szurgacz, Wrocław 2009, s. 112.
 • W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 48.
 • S. Płażek, Błąd organu rentowego lub odwoławczego w sprawach o świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, "Palestra" 1985, nr 6, s. 22-23.
 • R. Babińska, Pojęcie i rodzaje błędu organu rentowego i odwoławczego, "Państwo i Prawo" 2005, z. 12, s. 50 i n.
 • R. Babińska-Górecka, K. Stopka, Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych, maszynopis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.