PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 52--71
Tytuł artykułu

Zmiany demograficzne w aglomeracji Bielska-Białej

Warianty tytułu
Demographical changes in agglomeration of Bielsko-Biała
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie zróżnicowania tendencji przemian ludnościowych w miastach aglomeracji Bielska-Białej w porównaniu do otaczających je obszarów wiejskich oraz określenie zachodzących relacji między nimi w kształtowaniu rozwoju demograficznego regionu. (fragment tekstu)
EN
The article presents the diversity of population change in urban agglomerations of Bielsko-Biala, compared to surrounding rural areas. The paper presents the relationship between these areas in shaping the demographic development in the years 1975-2012. Two distinct periods of change were distinguished on the basis of analyses. In the first one (years 1975-1991), urban areas grew faster, which was determined by industrialization and urbanization. In the second period (years 1992-2012), rural areas had a high population growth rate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
52--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
 • Długosz Z., Jelonek A. (1984), Zagadnienia ludnościowe województwa bielskiego, Folia Geogra-phica, "Series Geographica-Oeconomica", vol. XVI, Struktura geograficzno-ekonomiczna województwa bielskiego, Kraków
 • Długosz Z. (1992), Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności, "Rozprawy habilitacyjne", nr 241, UJ
 • Długosz Z., (2007), Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, "Czasopismo Geograficzne", nr 78
 • Gawryszewski A. (2005), Ludność Polski w XX wieku, "Monografie", nr 5, IGiPZ PAN, Warszawa
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2012), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Korcelli P., Gawryszewski A., Potrykowska A. (1992), Przestrzenna struktura ludności Polski. Tendencje i perspektywy, "Studia", t. XCVIII, PAN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Krawczyk S. (1981), Specyficzne cechy rozwoju ludności województwa bielskiego, "Studia nad Ekonomiką Regionu", t. XI, Śląski Instytut Naukowy, Katowice
 • Krzysztofik R. (2006), Nowe miasta w Polsce w latach 1980-2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • Krzysztofik R. (2007), Lokacje miejskie na obszarze Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Krzysztofik R. (2008), Aglomeracje miejskie, [w:] M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • Matykowski R., Dominik A. (2010), Polska emigracja zarobkowa w Irlandii w latach 2004-2007, "Przegląd Geograficzny", nr 82
 • Mrzyk J. (1969), Rozwój społeczno-gospodarczy Bielskiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960-1968, "Statystyka Regionalna", z. 18, WUS, Katowice
 • Pytel S. (2005), Uwarunkowania migracji ludności w obszarach przygranicznych na przykładzie powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, maszynopis pracy doktorskiej, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec
 • Pytel S., Sitek S. (2002), Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego, "Biuletyn Geograficzny", nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Rakowski W. (1995), Zmiany w kierunkach migracji ludności województwa bielskiego, [w:] Nowe problemy demograficzno-społeczne i infrastrukturalne na obszarze pogranicza polsko-czeskiego, Materiały XI Międzynarodowego Kolokwium Demograficznego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • Rechowicz H. (red.) (1971), Bielsko-Biała. Zarys rozwoju miasta i powiatu, Śląski Instytut Naukowy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice
 • Rocznik statystyczny województwa bielskiego (z lat 1978-1995), Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej
 • Rocznik statystyczny województwa katowickiego (z lat 1977-1995), Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach
 • Runge J. (1996), Tendencje przemian demograficzno-społecznych Szczyrku na tle województwa bielskiego w latach 1975-1993, [w:] Szczyrk. Ośrodek wypoczynkowy, Runge J. (red.), Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec
 • Runge J., Kłosowski F. (2011), Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 16/2011, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • Sobala-Gwosdz A. (red.) (2010), Badanie trendów rozwojowych w województwie śląskim poprzez wyznaczenie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji, Bielsko-Biała
 • Spórna T. (2012), Modele przemian urbanizacyjnych w województwie śląskim, "Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego", nr 72, Sosnowiec
 • Webb J. W. (1963), The natural and migrational components of population changes in England and Wales 1921-1931, "Economic Geography", vol. 39, No. 2
 • Wojaczek H. (1981), Migracje ludności w województwie bielskim w latach 1973-1977, "Studia nad Ekonomiką Regionu", t. XI, Śląski Instytut Nauki, Katowice
 • Zioło Z. (red.) (1987), Przemiany demograficzne woj. bielskiego w latach 1975-1986, WUS, Bielsko-Biała
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.