PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (7) Social Science / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 91--102
Tytuł artykułu

Rola uniwersytetów trzeciego wieku w aktywnym starzeniu się

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Universities of the Third Age and their Role in the Active Aging Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań na temat kształcenia ustawicznego osób starszych w uniwersytetach trzeciego wieku. Celem badań było dokonanie oceny form i metod oraz efektów działania tych instytucji w kontekście wpływu na aktywność w wieku starszym. Jako studium przypadku posłużył Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Instytucja ta proponuje seniorom różne formy aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej. Poprzez zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin, kształtowanie przydatnych umiejętności, zajęcia ruchowe, rozwijanie zainteresowań oraz nawiązywanie kontaktów społecznych seniorzy mają tutaj możliwości wszechstronnego rozwoju. Jednocześnie sylwetkę słuchacza UTW wyróżnia wiele pozytywnych cech osobowych oraz postaw i zachowań sprzyjających aktywnemu starzeniu się.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents results of studies on lifelong learning of elderly people within the framework of the University of the Third Age. The main objective of the study was to evaluate the forms and methods employed, as well as the effects of such institutions of lifelong education in the context of the aging process. The research took the form of a case study of the University of the Third Age affiliated with Wrocław University of Economics. The institution under study offers a wide range of physical, mental and social activities for the eld- erly. Knowledge from assorted disciplines, practice of various skills and physical activities, pursuit of individual interests and social development allow the elderly to fully utilize their potential for lifelong growth. At the same time, an average participant of lifelong learning displays a wide range of positive attitudes, personal traits and behaviours supplementing and enhancing the process of active aging.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Aleksander T., Andragogika, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom - Kraków 2009.
 • Halicki J., Starość: między socjalizacją a samoświadomością, [w:] Uniwersalne problemy andragogiki i gerontologii, red. E. Dubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Halicki J., Informator Sekcji UTW przy PTG, 1999/2000, Warszawa 2001.
 • Hasińska Z., Janiak-Rejno I., Tracz E., Sylwetka słuchacza uniwersytetu trzeciego wieku na przykładzie średniego i dużego miasta, [w:] Uniwersytety trzeciego wieku - przeciw wykluczeniu, dla społeczeństwa wiedzy, red. J. Gulanowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Manstead A., Hewstone M., Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2001.
 • Przyszczypkowski K., Dorosłość jako kategoria pedagogiczna, [w:] Podstawy edukacji dorosłych, red. D. Jankowski, K. Przyszczypkowski, J. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Straś-Romanowska M., Paradoksy rozwoju człowieka w drugiej połowie życia a profilaktyka starości, [w:] Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokreacja, red. B. Kaja, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2000.
 • Straś-Romanowska M., Starzenie się jako kontekst rozwoju duchowego człowieka, [w:] Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse - nadzieje - potrzeby, red. W. Wnuk, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław 2002.
 • Szarota Z., Edukacja dorosłych w Polsce - wyzwania i możliwości, "Edukacja Dorosłych" 2003, nr 4.
 • Urbańczyk F., Dydaktyka dorosłych, Ossolineum, Wrocław 1973.
 • Vaillant G., Pozytywne starzenie się, [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, red. P. Linley, J. Stephen, PWN, Warszawa 2007.
 • Warr P., Wykonanie pracy a starzenie się siły roboczej, [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk 2003.
 • Węgrzyn K., Jaka będzie polska starość?, [w:] Starzenie się a satysfakcja z życia, red. S. Steuden, M. Marczuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
 • Wnuk W. Bilans życia, "Kurier UTW" 2009, nr 16.
 • Ziębińska B., Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, praca doktorska (maszynopis), Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.