PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 | 27--33
Tytuł artykułu

Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (art. 100 § 2 pkt 5 k.p.)

Autorzy
Warianty tytułu
The Employee's Obligation to Respect Confidentiality Determined in Separate Provisions (art. 100 § 2 (5) of Labour Code)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce, a także w innych sferach życia społecznego coraz powszechniej bazujących na technologiach cyfrowych i Internecie, kwestia uzyskiwania dostępu do danych, ich przetwarzania oraz skutecznego zabezpieczania ma kluczowe znaczenie. Już od lat 90. ubiegłego wieku polski ustawodawca reaguje na to zjawisko, tworząc coraz liczniejsze zespoły mniej lub bardziej szczegółowych unormowań prawnych chroniących interesy rozmaitych podmiotów związane z przetwarzaniem różnego typu informacji. Rozwój regulacji prawnej odnoszącej się do ochrony informacji prowadzi w konsekwencji do objęcia coraz szerszego kręgu pracowników zakresem obowiązku przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Rozwój i upowszechnienie technologii cyfrowych oznacza również, że pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach jawi się jako powinność mająca istotne znaczenie dla należytego wykonania pracy umówionej. (abstrakt oryginalny)
EN
In modern economy as well as in many other areas of social life, which more increasingly base on digital technologies and the Internet, the issue of accessing data, processing them and protecting them effectively is crucial. Since the '90s of the last century the Polish legislator has responded to this phenomenon by creating more numerous sets of more or less detailed provisions which protect the interests of various entities related to processing different type of information. The development of legal regulations related to protecting information, in consequence, leads to the fact that a wider range of employees is covered by the duty to respect confidentiality determined in separate provisions. The development and the dissemination of digital technologies also means that the employee's obligation to respect confidentiality determined in separate provisions appears as a duty of crucial importance for the proper performance of the contracted work. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • T. Kuczyńskiego, O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 7, s. 2-7.
 • Z. Góral, Komentarz do art. 100 kodeksu pracy, www.lex.online.wolterkluwer.pl, dostęp przez www.prawo.uni.wroc.pl.
 • W. Szubert, Zarys prawa pracy Warszawa 1976, s. 173.
 • J. Jończyk, Prawo pracy, Warszawa 2, s. 285.
 • Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2004, s. 164.
 • L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2000, s. 152.
 • M. Zieleniecki (w:) Kodeks pracy z komentarzem, red. U. Jackowiak, Gdańsk 1997, s. 279.
 • T. Kuczyński (w:) Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2010, 50.
 • T. Kuczyński, O właściwościach pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (w:) Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2010, s. 2 i 4.
 • A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 435 i n.
 • M. Lewandowicz-Machnikowska, Obowiązek zachowania tajemnic)' w prawie pracy (w:) Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, polityka społeczna. Wybrane zagadnienia, Opole 1998, s. 117 i n.
 • E. Maniewska (w:) K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 340.
 • M. Nałęcz (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. W. Muszalski, Warszawa 2004, s. 295.
 • M. Zieleniecki, Komentarz do art. 100 kodeksu pracy, na stronach www,lex.onłine.wolter-kluwer.pl.
 • J. Borowicz, Przestrzeganie tajemnicy pracodawcy a inne pracownicze obowiązki przestrzegania tajemnicy - zagadnienia pojęciowe, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 10, s. 8.
 • L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2000, s. 152.
 • K Ślebzak (w:) Prawo pracy, red. Z. Niedbała, Warszawa 2009, s. 167.
 • J. Borowicz, Ochrona informacji niejawnych w stosunkach pracy, "Przegląd Prawa i Administracji", Tom LVIII, red. B. Banaszak, Wrocław 2004, s. 61-62.
 • J. Borowicz: Obowiązek prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 3, s. 2-11.
 • J. Borowicz, Status prawny pracownika przetwarzającego informacje niejawne. Zagadnienia wybrane, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 9, s. 3-4.
 • J. Borowicz, Sytuacja prawna pracownika przetwarzającego dane osobowe w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy (w:) Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, red. H. Szurgacz, Acta Universitatis Vratislaviensis, Seria Prawo CCCYII, Wrocław 2009. s. 7-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.