PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 | 67--87
Tytuł artykułu

Wycena a współczesne podejścia do celu sprawozdania finansowego - teoria i regulacje

Warianty tytułu
Valuation and Contemporary Approach to the Aims of Financial Statements - Theory and Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnej gospodarce wzrasta znaczenie i rola funkcji informacyjnej rachunkowości, a zwłaszcza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe stanowi dla użytkowników zewnętrznych podstawowy nośnik informacji o przedsiębiorstwie. Podstawą tworzenia informacji w sprawozdaniu finansowym jest proces wyceny, który powinien być podporządkowany realizacji celów stawianych przed sprawozdaniem finansowym. Celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie badawcze, czy współcześnie proponowane w teorii i regulacjach rachunkowości metody i zasady wyceny realizują cele stawiane przed sprawozdaniem finansowym. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's economy, the importance and role of accounting information function, especially corporate financial reporting, is increasing. The financial statement for external users is the primary carrier of information about the company. The basis for the creation of information in the financial statements is the valuation process which should be subordinated to the realization of the aims of financial reporting-statements. The aim of this paper is to answer the question whether the currently proposed valuation methods and principles in the theory and regulations are able to realize the aim of financial statement. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
67--87
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Beresińska, A., Golec, M., Karmańska, A., 1997, Koncepcja true and fair view w praktyce światowej i w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 39.
 • Glautier, M.W.E., Underdown, B., 2001, Accounting Theory and Practice, Prentice Hall.
 • Gmytrasiewicz, M., 2006, Dylematy współczesnej rachunkowości. Artykuł dyskusyjny, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 32 (88), SKwP, Warszawa.
 • Helin, A., 2000, Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Helin, A., 2006, Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • ICAEW 2006, Information for Better Markets. Measurement in Financial Reporting, ICAEW, England and Wales.
 • Ijiri, Y., 1971, A Defense for Historical Cost Accounting, w: Sterling, R.R. (ed.), Asset Valuation and Income Determination. A Consideration of the Alternatives, Scholars Book Co., Houston.
 • Kabalski, P., 2007, Wybrane problemy wyceny rzeczowego majątku trwałego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Sobańska, I., Szychta, A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamiński, R., Owczarek, Ł., 2008, Polityka przedsiębiorstwa w zakresie sprawozdawczości finansowej, Ars boni et aequi, Poznań.
 • Lee, T.A., 1996, Income and Value Measurement, Intl Tomson Business Prc, London.
 • Littleton, A.C., Zimmennan, V.K., 1969, Accounting Theory: Continuity and Change, Prentice-Hall, Inc, Engelwood Cliffs, N.J.
 • MSSF 2011 A, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • RMSR, 2007, Fair Value Measurement. Staff Analysis of Comment Letters 2007, Information for Observers, Agenda paper 2C, IASB, 17 October 2007, London, www.iasb.org.
 • Samelak, J., 2004, Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw i kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Rozprawa habilitacyjna, Poznań.
 • Samelak, J., 2011, Czy nowy model sprawozdania finansowego według MSSF jest sprawozdaniem ogólnego przeznaczenia?, Zeszyt Naukowy 2011(174), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Samelak, J., Matuszak, Ł., 2009, Wycena w teorii i praktyce rachunkowości artykuł dyskusyjny, w. Problemy współczesnej rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Simon, H.V., 1903, Betrachtungen über Bilanzen und Geschäftsbericht der Aktiengesellschaften aus Anlass neuerer Vorgänge, Otto Liebmann, Berlin.
 • Szychta, A., 1996 , Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • Zarzecki, D., 1999, Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 • ZKSF, 2011, "Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, część A (2011) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.