PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 | 97--109
Tytuł artykułu

Funkcja informacyjna sprawozdania z działalności / komentarza zarządu - management commentary

Autorzy
Warianty tytułu
Information Function of the Report on the Activities of the Enterprise / the Management Board Comment - Management Commentary
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnych czasach wzmożonej niepewności i ryzyka gospodarczego w gospodarce światowej, szczególnego znaczenia nabiera informacja emitowana przez sprawozdawczość przedsiębiorstw. Ważnym jej członem, oprócz sprawozdania finansowego, jest sprawozdanie z działalności - nazywane również komentarzem zarządu lub management commentary - zawierające głównie informacje o charakterze niefinansowym, dotyczące różnych aspektów działalności podmiotów gospodarczych. Celem opracowania jest zbadanie funkcji informacyjnej sprawozdania z działalności w jego obecnym kształcie oraz sformułowanie rekomendacji prowadzących do jej istotnego wzmocnienia - jako odpowiedź na oczekiwania wynikające z uwarunkowań obecnego stanu gospodarki światowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In today's heightened uncertainty and economic risk in the world economy, information transmitted by the reporting department of enterprises is gaining special significance. Its important element, besides the financial statement, is a report on the activities - called the comment of the management board or management commentary - containing mainly information of nonfinancial character, concerning various aspects of business entities. The aim of the paper is to examine the information function of the report on the activities in its current shape and to formulate recommendations for its significant reinforcement - as a reply to expectations resulting from the current state of the world economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--109
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003, Dz.Urz. Unii Europejskiej z 2006 r., nr LI78, poz. 16.
  • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006, Dz.Urz. Unii Europejskiej, z 2006 r., nr L224, poz. 1.
  • Fedak, Z., 2012, Sprawozdanie z działalności, w: Zamknięcie roku 2010, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa.
  • MSSF 2011, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, §11, IASB i SKwP.
  • Naprzeciw standardom, 2010, Biuletyn MSSF, Deloitte, nr 11.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. nr 33, poz. 259.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 2001, Dz.U. nr 11, poz. 1188.
  • Wala, F. (red.), 2003, Sprawozdanie finansowe, Finans-Serwis, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.