PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 129 Współczesne problemy ekonomiczne : wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza | 257--264
Tytuł artykułu

Etyczne aspekty rynku pracy w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ethical Aspects of Labour Market in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rynek pracy w Polsce ulega nieustannym przeobrażeniom. Jeśli chodzi o popyt na pracę, zmienia się podejście pracodawców do kwestii zatrudniania, zawierania umów, zwalniania. Co do podaży pracy - istotną rolę odgrywają procesy demograficzne (starzenie się społeczeństwa), wzmocnione przez pogłębiające się zjawisko bezrobocia. W procesie tych zmian uczestniczy także państwo poprzez działania regulacyjne w zakresie prawa pracy i polityki rynku pracy. Celem opracowania jest prezentacja i próba oceny działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa oraz państwo odnoszących się do rynku pracy, z uwzględnieniem ich aspektu etycznego, szczególnie w kontekście koncepcji flexicurity i WLB. Tak sformułowany cel pozwoli przybliżyć sposób podejścia wspomnianych podmiotów do rynku pracy w Polsce oraz określić pożądane kierunki zmian. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań różnych autorów, opracowania naukowo-badawcze, sprawozdania oraz materiały i opracowania statystyczne. (fragment tekstu)
EN
The labour market in Poland is changing unceasingly. Changes concern: the attitude towards employment, concluding agreements, discharging and the role of state in the labour market policy field. The aim of this article is the presentation and the attempt of ethical evaluation of the state and enterprises action on the labour market, particularly in the flexicurity and WLB context. This article includes: presentation of the general situation on the Polish labour market, the ethical attitude to this market, presentation of state and enterprises actions in the flexicurity and WLB field. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Bibliografia
 • Diagnoza społeczna 2011. Jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 132-135.
 • R. Holme, P. Watts: Corporate social responsibility: making good business sense. World Business Council for Sustainable Development, Geneva 2000, s. 9. Za: M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 20.
 • B. Rok: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 18.
 • L.K. Gilejko, J. Czarzasty: Kryzys i zatrudnienie - przykłady europejskie. "Polityka Społeczna" 2011, nr 4, s. 38.
 • M. Szylko-Skoczny: Zmiana podejścia do polityki rynku pracy w RFN - reformy Hartza. W: Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie. Red. L.K. Gilejko, B. Błaszczyk. Pułtusk 2008, s. 57-76.
 • I. Jaroszewska-Ignatowska, G. Spytek-Bandurska: Ustawa antykryzysowa - poradnik dla pracodawców. Warszawa 2010.
 • E. Kryńska, E. Kwiatkowski: Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. "Polityka Społeczna" 2010, nr 5-6, s. 5.
 • T. Wilthagen, F. Tros: The Concept of "flexicurity": a new approach to regulating employment and labour markets. "Transfer" 2004, Vol. 10, No. 2, s. 170.
 • G. Spytek-Bandurska: Ocena wykonania ustawy antykryzysowej. "Polityka Społeczna" 2012, nr 1, s. 3.
 • D. Clutterbuck: Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, za: A. Smoder: Elastyczne formy pracy jako instrument Work-Life Balance. "Polityka Społeczna" 2012, nr 1, s. 14.
 • S. Borkowska: Programy praca - życie. Czy to się opłaca organizacjom? "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 2, s. 13.
 • Programy praca - życie a efektywność firm. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2003, s. 16.
 • J. Wratny: Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie polskiego prawa pracy. W: K.W. Frieske: Deregulacja polskiego rynku pracy. IPiSS, Warszawa 2003, s. 116.
 • E. Dubikowska, K. Witkowska-Pertkiewicz: Alternatywa dla etatu. "Personel i Zarządzanie" 2012, nr 4, s. 99.
 • A. Baranowska, P. Lewandowski: Adaptacyjność do zmian gospodarczych. W: Zatrudnienie w Polsce 2007. Bezpieczeństwo na elastycznym rynku pracy. Red. M. Bukowski. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, s. 59.
 • M. Derlacz-Wawrowska: Underemployment - ekonomiczne i społeczne konsekwencje zjawiska. "Polityka Społeczna" 2012, nr 2, s. 41-42.
 • U. Brońska-Matula: Umowa o dzieło jako podstawa zatrudnienia. "Polityka Społeczna" 2011, nr 10, s. 12-15.
 • A. Smoder: Elastyczność czasu pracy w kontekście uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. "Polityka Społeczna" 2011, nr 9, s. 36-38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251615

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.