PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 242 Impact European Integration on Socio-economic Changes and Entrepreneurship Development in Poland | 169--179
Tytuł artykułu

The ECB's Monetary Policy as A Tool to Overcome the Crisis in the Eurozone Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Polityka pieniężna europejskiego banku centralnego jako narzędzie przezwyciężania kryzysu w krajach strefy euro
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego od 2007 roku pod kątem jej skuteczności w niwelowaniu skutków kryzysu finansowego w krajach strefy euro. Bazę źródłową dla opracowania stanowią głównie materiały statystyczne EBC oraz publikacje członków zarządu Banku, interpretujących aktualne problemy polityki pieniężnej. Metoda badawcza przyjęta w artykule polega na prezentacji kluczowych aspektów polityki pieniężnej jednoznacznie nakierowanej na stabilizację cen i konfrontacji tej polityki ze specyficznymi warunkami kryzysu finansowego. Z podjętych badań wynika, że narzędzia polityki pieniężnej jakimi dysponował EBC przed kryzysem okazały się właściwie wystarczające (po pewnych modyfikacjach) do stopniowego przywrócenia drożności podstawowego kanału transmisji impulsów polityki pieniężnej EBC, biegnącego poprzez rynek pieniężny do realnej sfery gospodarki. W konsekwencji udało się nie dopuścić do gwałtownego ograniczenia finansowania tej sfery wskutek paniki jaka pojawiła się na międzynarodowych rynkach finansowym po ogłoszeniu upadłości amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers. Niewątpliwym sukcesem polityki pieniężnej EBC w okresie kryzysu było umiejętne godzenie bardzo aktywnej polityki refinansowej, realizowanej w warunkach znacznej redukcji podstawowej stopy procentowej z utrzymaniem się na niskim poziomie wskaźników inflacji. Z drugiej jednak strony trudno jest znaleźć przekonujące argumenty, które mogłyby świadczyć o tym, że polityka ta może bezpośrednio przyczynić się do szybszego wyjścia gospodarki eurolandu z najgłębszego załamania koniunktury w okresie powojennym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyse the monetary policy of the European Central Bank since 2007 from the point of view of its effectiveness in eliminating the effects of the financial crisis in the Eurozone countries. The main source of data has been the ECB's statistical materials as well as publications of the Bank's trustees interpreting current problems of monetary policy. The research method adopted for the sake of this paper consists in the presentation of key aspects of the monetary policy explicitly oriented toward price stabilization and confrontation of this policy with the specific circumstances of the financial crisis. The undertaken studies indicate that the monetary policy tools which before the crisis were at the ECB's disposal were basically sufficient (following some modifications) to gradually restore efficiency of the main transmission channel for the ECB's monetary policy impulses running through the monetary market to the real sphere of economy. Consequently, the rapid limitation of this sphere financing due to the panic which burst out in international financial markets after the bankruptcy of the Lehman Brothers investment bank had been announced was not allowed. The unquestionable success of the ECB's monetary policy in the period of crisis was skillful reconciliation of a very active re-financing policy implemented in the situation of a significantly reduced basic interest rate with the maintenance of inflation indexes at a low level. On the other hand, it is difficult to find convincing arguments which could prove that this policy can directly contribute to faster recovery of the Euroland economy from the deepest slump in the post-war period. (original abstract)
Twórcy
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
Bibliografia
 • Bednarczyk J.L. (1990). Polityka pieniężna przeciw inflacji. Studium gospodarki kapitalistycznej. PWN Warszawa.
 • Bernanke B. (2009), Reflections on the Year of Crisis. Speech by Chairman Ben S. Bernanke at the Federal Reserve Bank of Kansas City" s Annual Economic Symposium, Jackson Hole Wyoming, Aug. 21,2009, www.federalreserve.gov. (31.01.2010).
 • Consolidated Version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, "Official Journal of the European Union", Volume 51, 09.05.2008.
 • ECB (2009), Price stability: why is it important for you.
 • ECB (2010a), ECB Monthly Bulletin. Euro Area Statistics Online, January 2010, www.ecb.int (31.01.2010).
 • ECB (2010b), ECB Monetary Statistics, January 2010.
 • ECB, Key ECB interest rates, www.ecb.int (31.01.2010)
 • Goodfriend M. (2007), How the World Achieved Consensus on Monetary Policy, "Journal of Economic Perspectives", no 4/2007.
 • Stark J. (2010), Wirtschaftliche Perspektiven nach der Krise: historische Erfahrungen, lechren für jetzt. Vortrag von Jürgen Stark, Mitglied des Direktorium der EZB am Leipziger Seminar Ökonomie und Praxis, Leipzig, 20.January 2010, www.ecb.int.(31.01.2010).
 • Trichet J-C. (2009(1), Lessons from the financial crisis. Keynote address by Jean-Claude Trichet, President of the European Central Bank at the " Wirtschaftstag 2009", organised by the Volksbanken and Raiffeisenbanken, Frankfurt am Main, 15.Oct. 2009, www.ecb.int (31.01.2010).
 • Trichet J-C.(2009(2), Key lessons from the crisis. Speech by Jean-Clude Trichet , President of the European Central Bank at the Annual Conference organised by the Association de Mercados Financieros, Madrid, 23 Nov.2009, www.ecb.int (31.01.2010).
 • Tumpell-Gugerell G. (2009), The European response to the financial crisis. Speech by Gertrude Tumpell-Gugerell, Member of the Executive Board of the ECB, Bank of New York Mellon Headquarter, New York, 16 0ct.2009. www.ecb.int. (31.01.2010).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.