PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 270 Zamówienia publiczne - stan obecny i perspektywy | 24--37
Tytuł artykułu

Zmiany składu konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na etapie wykonywania zamówienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes of the Composition of a Consortium in Tender Procedures and at the Initial Stage of Contract Performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia dopuszczalności zmian i przekształceń podmiotowych w składzie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz na etapie realizacji zamówienia ze względu na brak jej regulacji prawnej jest źródłem szczególnych wątpliwości interpretacyjnych. Wobec tego w doktrynie i orzecznictwie wypracowano reguły dotyczące zgodności takich zmian z zasadami równego traktowania wykonawców oraz ochrony konkurencji. Dopuszczalność zmian podmiotowych na etapie postępowania ma charakter wyjątkowy, będąc limitowana obowiązkiem spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Odrębnym zagadnieniem są skutki przekształcenia na zasadzie sukcesji generalnej uczestnika konsorcjum w postępowaniu lub na etapie realizacji zamówienia. Na tym etapie z kolei za niedopuszczalne należy uznać zmiany polegające na przejęciu długu konsorcjum z umowy o zamówienie. Wobec licznych wątpliwości związanych z tą problematyką zasadne jest objęcie jej skonkretyzowaną regulacją prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of admissibility of changes and transformations within the composition of the consortium (agreements of entities which jointly apply for a contract) in tender procedures and at the stage of performance of a contract in the face of lack of legal regulations, both in the EU and Poland, is the source of considerable interpretation doubts. Therefore, the doctrine and judicature have worked out a number of regulations concerning the compliance of such changes and transformations with the rule of equal treatment of contractors and protection of competition. Admissibility of a party change at the stage of tender proceedings is exceptional and is subject to fulfillment of a condition requiring that the party concerned participate in the proceedings as at the day of submission of bids or applications. In result, extending the composition of a consortium at a later stage or changing its composition is not possible. The situation of transformation by general succession of a member of a consortium in proceedings or at the stage of contract performance should be assessed from the perspective of the entirety of rights and obligations of civil law nature. The fact of succession should not, as a rule, blight the result of a positive qualification in the proceedings of the predecessor of the general successor or shatter the status of a contractor. At the stage of contract performance changes resulting in the acquisition of a consortium's debt under a public procurement contract shall be deemed inadmissible. This type of transformations may result in the distortion of the results of the proceedings. However, as regards maintaining accountability for joint performance of a contract by current contractors, it is possible for new parties to assume a joint debt cumulatively. In the face of numerous doubts related to the issue it is justified to apply for enactment of a specific legal regulation in this respect.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Czajkowski T. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Guziński M., Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] A. Borkowski, M. Guziński, K. Horubski, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, W. Miemiec, M. Szydło, Prawo zamówień publicznych, Wrocław 2008.
 • Horubski K., Kocowski T., Konsorcjum jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorców w systemie zamówień publicznych, [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Część I, Warszawa 2011.
 • Kalina-Nowaczyk M., Granice wyjątkowych zmian podmiotowych w umowach o zamówienie publiczne, Legalis.
 • Lic J., Konsorcjum w zamówieniach publicznych, \"Prawo Zamówień Publicznych\" 2008, nr 4.
 • Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Szostak R., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 13 stycznia 2004 r. (V CK-97/03), \"Orzecznictwo Sądów Polskich\" 2005, nr 2, poz. 22.
 • Szostak R., O dopuszczalnych modyfikacjach zobowiązań z umów o zamówienia publiczne, \"Prawo Zamówień Publicznych\" 2008, nr 4.
 • Wicik G., Wiśniewski P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007.
 • Winiarz M. (red.), Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006, Wrocław 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.