PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 270 Zamówienia publiczne - stan obecny i perspektywy | 91--104
Tytuł artykułu

Zielone zamówienia publiczne jako polityka stosowana przy wyborze oferty

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Green Public Procurement as the Policy Used in Selecting an Offer
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cena jest najczęściej stosowanym kryterium oceny ofert, jednak nie oznacza to, że dana oferta jest najlepsza. Zamawiający powinien analizować zamówienie w szerszym znaczeniu. Swoimi działaniami powinien propagować przedmioty zarówno funkcjonalne, jak i pozytywnie wpływające na środowisko i gospodarkę. O ekologiczność działań zamawiającego pomogą zadbać zielone zamówienia publiczne, które zostały oparte na wielu elementach środowiskowych możliwych do wykorzystania w procedurach zamówienia publicznego. Kryteria środowiskowe mogą być stosowane przy opisie przedmiotu zamówienia, przy wymaganiach stawianych wykonawcom lub jako kryterium oceny ofert, przez co zamówienie staje się elementem realizacji celów założonych przez zamawiającego. Kryteria środowiskowe w zamówieniach publicznych pozytywnie wpływają na wizerunek zamawiającego jako świadomego podmiotu, który realizuje swoje potrzeby, wybierając produkty o najwyższej jakości.(abstrakt oryginalny)
EN
Price is the most commonly used criterion for the evaluation of tenders, but this does not mean that the offer is the best. The purchaser shall analyze the order in a broad meaning. Their actions should promote objects which are functional as well as those which positively affect the environment and the economy. Green public procurement will help in ensuring the environmental friendliness of the contractor's activities. These were based on a number of environmental elements that can be used in public procurement procedures. The environmental criteria can be used in describing the subject of the contract, in defining the requirements for contractors, or as a criterion in the evaluation of tenders, which eventually causes an order to become a part of the goals established by the contractor. The environmental criteria in public procurement positively influence the image of the contractor as a conscious entity that fulfills its needs by selecting the highest quality products.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Banasik P., Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Wrocław 2011.
 • Haura K., Kontrowersyjne kryterium jakości, "Przetargi Publiczne" 2007, nr 4.
 • Hazy M., Kryteria pozacenowe, "Przetargi Publiczne" 2009, nr 12.
 • Horubski K., Instrumentalizacja kryteriów oceny ofert, "Przegląd Prawa Publicznego" 2007, nr 11.
 • Konenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków 2010.
 • Lemke M. (red.), Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, Warszawa 2001.
 • Lissowski O., Zamówienia publiczne w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, Warszawa 2001.
 • Niedopuszczalność subiektywnej oceny ofert, Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4, Warszawa 2009.
 • Olszewska J., Rokicki J., Praktyka stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (wybrane przykłady), Czasopismo Śląskiej Izby Budownictwa "Forum Budownictwa Śląskiego", Katowice 2010.
 • Pieróg J., Kryteria oceny ofert jako jeden z instrumentów realizacji polityki sektora publicznego, IV Konferencja naukowa UZP "Zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne", Kazimierz Dolny 20-21.06.2011.
 • Raczkiewicz Z., Oferta najtańsza czy najbardziej korzystna, "Przetargi Publiczne" 2009, nr 8.
 • Sendrowski P., Kryteria oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, www. pzp.wgpr.pl/publikacje/79-kryteria-oceny-ofert-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowieniapublicznego. html (25.10.2011).
 • Sołtysińska A., Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 • Stachowiak M., Jerzykowski J., Dzierżanowski W., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Stawicki A., Roliński J., Baehr J., Kwieciński T., Przewodnik po procedurach zamówień publicznych, Warszawa 2006.
 • Thieme M.J., Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251817

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.