PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 242 Impact European Integration on Socio-economic Changes and Entrepreneurship Development in Poland | 247--270
Tytuł artykułu

EU Structural Funds and Support of SME Sector in the Lodz Region

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wsparcie inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przykładzie województwa łódzkiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article discusses selected measures that offered financial support to small and medium-sized enterprises within the framework of the Structural Funds in the previous programming period covering the years 2004-2006. It focuses on the analysis of the use of those measures by companies of the SME sector in the Łódź region, the assessment of the assistance in preparation of the applications received from external parties and perceived problems to complete a project documentation. It is based on the results of an evaluation study commissioned by the Marshall's Office of the Łódź Province and carried out between August and October 2008 by PSDB, in which the Author participated (PSDB [2008]). The study encompassed, among other techniques, desk research of available documents and Computer Aided Telephone Interviews (CATI) with beneficiaries located in the Łódź region. An analysis of the distribution of the Structural Funds among small and medium- sized enterprises in the Łódź region does not bring an unambiguous and clear picture of their attitude and the quality of the business support organisations which facilitated access to these funds through assistance provided to the applicants. SMEs located in the Łódź region were overrepresented in the population of successful applicants in the case of projects focused on investments (particularly financed under Measure 2.3 of the SOP ICE), whereas they were much less interested in the acquisition of funds for advisory services (SOP ICE Measure 2.1). In the latter case, they were heavily underrepresented in the population with a low 4.29% against 6.69% reflecting the potential of the Łódź region. Typically, the Łódź region ranked in the middle of the lists classifying Polish regions with respect to the number of successful applications. Ex-post evaluations of the results of the Structural Funds typically showed a very high positive impact on the firm's development and the firm's competitiveness. This influence was mainly relevant for the local market, where most SMEs, especially micro- enterprises, ran their operations. The most popular sources of information about the programmes analysed in the study included the website of the Implementing Authority (41%), other websites (30%), press/radio/television (28%), Consultation Centres providing free advise to entrepreneurs (16%), acquaintances (14%), commercial advisory firms (14%). However, some statistically significant variations could be observed depending on the type of the programme and the size of the firm. An assessment of particular sources of information revealed that as most useful were perceived commercial advisory firms, Consultation Centres providing free advise to entrepreneurs and websites of the Implementing Authority. (original abstract)
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania dotyczącego oceny efektów wspierania środkami pomocowymi Unii Europejskiej małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w województwie łódzkim, przeprowadzonego w okresie sierpień - październik 2008 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Badaniem została objęta populacja beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu na terenie województwa łódzkiego w ramach m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (działania 2.1 lub 2.3). Badanie przy wykorzystaniu techniki CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo) przeprowadzono wśród ogółem 66 firm, które uczestniczyły w w/w działaniach. Ocena efektów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim w okresie poakcesyjnym w ramach wybranych projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej przynosi niejednoznaczne wyniki. O ile beneficjenci projektów pozytywnie oceniają zmiany w przedsiębiorstwie wywołane uczestnictwem w projektach, o tyle już dość znacząco różnią się w ocenie konkretnych korzyści. Jeszcze większe różnice można dostrzec w zakresie aktywności MSP z województwa łódzkiego w staraniach o środki unijne i ich skuteczności w porównaniu z firmami z innych województw. W przypadku działania 2.1 SPO WKP umowy na dofinansowanie projektów w województwie łódzkim stanowiły niewiele ponad 4% wszystkich umów podpisanych w ramach tego działania na terenie kraju (zdecydowanie poniżej potencjału województwa mierzonego liczbą firm łódzkich w stosunku do liczby firm ogółem w kraju, który wynosi 6,96%), natomiast wartość środków wypłaconych łódzkim przedsiębiorcom stanowiła 7,05% wartości wszystkich płatności, co oznacza, że realizowali oni projekty o wartości nieco większej niż średniej dla całego kraju. W przypadku działania 2.3 w województwie łódzkim zrealizowano ok. 10% wszystkich projektów, a wartość wypłaconych środków sięgnęła 13,41% budżetu całego działania. Wskaźniki dla tego działania znacząco przekraczają potencjał województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Ministry of Economy, Labour and Social Policy: Sectoral Operational Programme "Improvement of the Competitiveness of Enterprises ", years 2004-2006. Programme Complement, Warsaw 2004.
  • Ministry of Regional Development: Stan wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (as of 31 December 2007).
  • PAG Uniconsult: Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warsaw 2008.
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Ocena rezultatów Projektów Działania 2.1 i 2.3 SPO WKP, po 18 miesiącach od zakończenia ich realizacji. Wyniki I, II i III rundy badania, Warsaw 2007, http://www.parp.gov.pl/index/more/3924.
  • PSDB: Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi Unii Europejskiej małej i średniej przedsiębiorczości w województwie łódzkim w kontekście realizacji RPO WŁ, a report of the evaluation study (preliminary, unpublished version), Warsaw 2008.
  • Resource Pracownia badań i doradztwa: Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, Poznań 2007.
  • Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, rok 2007, Warsaw, June 2008.
  • WYG International & PSDB: Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Warsaw 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.