PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7 | 36--48
Tytuł artykułu

Pro-Cyclicality of Activity of Construction Enterprises

Warianty tytułu
Procykliczność aktywności przedsiębiorstw budowlanych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this article is to analyse the connection of the number of construction companies that began or ceased operations, the index value of the WIG-Construction with the cycle in the construction industry. Dynamics of changes in the number of newly registered construction companies grows during recovery, and in the time of recession - declines. However, for the dynamics of the number of companies that have been removed from the register opposite trends are observed. Sensitive indicator of changes in economic condition in the construction industry is the stock quote value of WIG-Construction. Trends in the evolution of these variables indicate the level of their strong pro-cyclical nature. (original abstract)
Celem artykułu jest analiza powiązań liczby przedsiębiorstw budowlanych, które rozpoczęły lub zakończyły działalność oraz wartości indeksu WIB-Budownictwo z koniunkturą w budownictwie. Dynamika zmian liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw budowlanych rośnie w okresie ożywienia, natomiast w czasie dekoniunktury - spada. Natomiast w zakresie dynamiki zmian liczby przedsiębiorstw, które zostały wykreślone z rejestru obserwowane są odwrotne tendencje. Czułym miernikiem zmian zachodzących w koniunkturze w budownictwie są wartości notowań giełdowych indeksu WIG-Budownictwo. Tendencje obserwowane w kształtowaniu się poziomu powyższych zmiennych wskazują na ich silny procykliczny charakter. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
36--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Adamowicz E., Dudek S., Pachucki D., Walczyk K.: Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek (w:) Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze część I, NBP, www.nbp.pl, (19 December 2012).
 • 2. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, (20 December 2012).
 • 3. Bolkowska Z.: Duży wzrost produkcji i lekki wzrost cen, miesięcznik "Licz i buduj", nr 1(193)2012, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa 2012.
 • 4. Bolkowska Z.: Wyniki gorsze od oczekiwań, miesięcznik ,,Licz i buduj", nr 2(182)2011, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa 2011.
 • 5. Drozdowicz-Bieć M.: Cykle i wskaźniki koniunktury, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.
 • 6. Finansowanie nieruchomości przez banki w Polsce stan na czerwiec 2007 r, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, October 2007.
 • 7. Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P.: Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, ,,Bank i Kredyt", 41 (5), Warszawa 2010.
 • 8. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne, GUS online publication, www.stat.gov.pl, (30 June 2013),
 • 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski, for 2006-2008, GUS, Warszawa.
 • 10. Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON, GUS online publication , www.stat.gov.pl, (27 January 2013).
 • 11. Postanowienie o upadłości likwidacyjnej, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, Sygn. akt VI GU 261/12.
 • 12. Piecuch A : Rażąco niska cena i rażąco niewystarczające wyjaśnienia, miesięcznik "Licz i buduj", nr 1(181)2011, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa 2011.
 • 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 -2011, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 • 14. 14 Roczne wskaźniki makroekonomiczne, część III, GUS online publication, www.stat.gov.pl, (15 June 2013).
 • 15. Rynek deweloperski mieszkań, Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., 25 September 2007.
 • 16. Sztorm A.: Gotowość zaledwie na 40 procent, miesięcznik "Licz i buduj", nr 6(198)2012, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa 2012.
 • 17. Sztorm A.: O najniższej cenie, co bokiem wszystkim wychodzi, miesięcznik "Licz i buduj", nr 4(184)2011, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa 2011.
 • 18. Sztorm A.: O najniższej cenie, co bokiem wszystkim wychodzi-cd., miesięcznik "Licz i buduj", nr 5(185)2011, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa 2011.
 • 19. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447).
 • 20. Wpływ otoczenia rynkowego i regulacyjnego na zdolność gospodarstw domowych do zakupu mieszkań w Polsce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.