PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 7 | 62--75
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwo promujące i wspierające programy prozdrowotne

Warianty tytułu
The Company to Promote and Support Health Education Programs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System ochrony zdrowia w Polsce i UE ściśle powiązany jest z ekonomią i finansami. Zdrowie kosztuje i kosztować będzie więcej. Społeczeństwo UE starzeje się, co pociąga wzrost kosztów związanych z opieką zdrowotną nad osobami starszymi i niesprawnymi. Powoduje to deficyt środków finansowych w ochronie zdrowia, a tym samym w budżecie Polski. Kraje UE mają lepiej rozwiniętą profilaktykę zdrowotną, co skutkuje znacznie niższymi wskaźnikami chorobowości i umieralności (np. z powodu chorób cywilizacyjnych) w porównaniu z Polską. Mówimy o ekonomii społecznej, bo zdrowie ma rangę problemów społecznych. System opieki zdrowotnej Polski jest nastawiony głównie na leczenie a nie na profilaktykę, dlatego generuje ogromne koszty. Można wzorem UE przyczynić się do polepszenia stanu zdrowia Polaków poprzez wzmacnianie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. Także w miejscu pracy. Aktywne kreowanie zdrowego stylu życia w przedsiębiorstwie przyczyni się do polepszenia wskaźników zdrowia całej populacji. Ważne jest kształtowanie świadomości prozdrowotnej także dorosłych obywateli, gdyż ciągłe zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat: jak utrzymać (i polepszyć) zdrowie, przyczyni się do poprawy stylu życia ukierunkowując go na zdrowie. Polskie firmy wzorem działań UE podjęły badania w celu zdefiniowania problemów związanych z utrzymaniem zdrowia swoich pracowników. W pracy analizowano wiedzę oraz postawy prozdrowotne pracowników. Analizowano też przedsiębiorstwo, biorąc pod uwagę: wizję organizacji, wartości organizacyjne, środowisko pracy. W pierwszym etapie przeprowadzono, w innowacyjnej firmie opartej na wiedzy, badania ankietowe. Zostały one wykonane w 2010 roku wśród pracowników rodzinnej firmy produkcyjnej. Założono, że w badaniu wezmą udział wszyscy pracownicy firmy, którzy odpowiedzą na samodzielnie przygotowane pytania dotyczące analizowanych zagadnień. W kolejnym etapie badań analizowano otrzymane dane. Analiza obejmowała: analizę statystyczną i ekonometryczną, badania jakościowe oraz budowanie bazy danych postaw prozdrowotnych firmy. Zalecono opracowanie na potrzeby firmy programu prozdrowotnego Profilaktyka. (abstrakt oryginalny)
EN
The health саге system in Poland and the EU is closely linked to finance and economics. Health now costs a lot and will cost even more. European society is aging, which leads to increased costs associated with health care for the elderly and the disabled. These result in a funding deficit in health care as well as in the Polish budget. EU countries have developed a better preventive health care, which results in a significantly lower morbidity and mortality rates compared to those in Poland. We speak of the social economy, because health is one of the social issues. Polish health care system is focused primarily on treatment rather than preventive medicine, and therefore generates huge costs. It is high time Poland improved the health status of its citizens by strengthening the measures of prevention and health promotion. This means implementing those measures also in workplaces. Active promotion of a healthy lifestyle in companies can contribute to improving population health indicators. It is important for the sake of health awareness among adult population, since the continuous acquisition of knowledge on how to maintain and improve health will certainly improve the lifestyle of Polish citizens. Polish companies took over the model of EU research in order to define health-related issues of their employees. The study concentrates on analyzing health-related knowledge and the attitudes of the employees. The vision of the organization as well as the organizational work environment in the company were also taken into account. The first stage was carried out in an innovative family company, based on surveys carried out in 2010 among company's employees. It was assumed that all employees take part in the study, all answering independently to prepared questions. Next, the received data was analyzed using statistical and econometric models as well as quantitative research. Finally, a database of pro-health attitudes was built. It was then developed in order to construct a full programme for healt prevention. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Bibliografia
 • 1. DrukerP.F., Innowacje i przedsiębiorczość, Wyd. PWE, 1992.
 • 2. Grudzewski W. M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Wyd. Difin Warszawa 2008.
 • 3. Bednarek M, Doskonalenie systemów zarządzania, Nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • 4. Jarecki W., Koncepcja kapitału ludzkiego, [w:] Kapitał ludzki w gospodarce, Kopycińska D., (red ), Wyd. PTE, Szczecin 2003.
 • 5. Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Polska 2009-2010 Ministerstwo Zdrowia, Word Heath Organization, 2010.
 • 6. Grossman M., On the concept of health capital and the demand for health, "Journal of Political Economy", 1972.
 • 7. Według Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - projekt przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31.05.2006 r.
 • 8. Turowski K, Janowska I, Nakłady na kapitał ludzki a rozwój sektora usług dynamicznych w gospodarce współczesnej, [w] Kopycińska D.,(red ), Wybory podmiotów decyzyjnych w warunkach globalizacji, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 • 9. Hirschman A., Against Parsimony; Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic diseuse, [in:] Trust; Making and Breaking Cooperative Relations, Gambetta D., (Wyd.) Blackwell, Oxford 1988.
 • 10. Suhrcke M., The contribution of health to the economy in the European Union. European Commission, Brussels 2005.
 • 11. Schultz T.W., Investment in human capital, "American Economic Review", 1961.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251843

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.