PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 242 Impact European Integration on Socio-economic Changes and Entrepreneurship Development in Poland | 283--292
Tytuł artykułu

The Determinants of Small and Medium Enterprises in Marginalized Regions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The process of regional marginalization is a phenomenon which has a negative impact on the functioning of small enterprises. Regional marginalization is characterised by the low level of social and economic development, poor infrastructure, limited access to business environment as well as the lack of entrepreneurship among citizens. In the case of a region, marginalization means long-term exclusion of a given region from growth generation and participation in profits resulting from economic development. Such regions are not capable of carrying out economic transformation which guarantees a change in economic structure, job creation and creating conditions for sustainable development, relying solely on their own resources. The costs of re-inclusion of the marginalized regions into the process of economic development are particularly high and are characterised by a prolonged period of return. The article attempts to analyse the functioning of small enterprises in marginalized regions from the perspective of the quantity and sequentiality of factors limiting their development. It includes a diagnosis of differences in limitations concerning the functioning of companies in the regional environment. (original abstract)
Proces marginalizacji regionów jest zjawiskiem negatywnie wpływającym na funkcjonowanie małych firm. Marginalizacja regionu przejawia się niskim poziomem rozwoju społeczno- gospodarczego, złym stanem infrastruktury, utrudnionym dostępem do otoczenia biznesu oraz brakiem skłonności do przedsiębiorczości mieszkańców. Marginalizacja w przypadku regionu oznacza długotrwałe wyłączenie danego obszaru z generowania rozwoju i partycypacji w dochodach z rozwoju. Regiony te nie są w staniejedynie w oparciu o własne, wewnętrzne siły dokonać procesu przekształceń gospodarki, gwarantujących zmianę struktury gospodarczej, wykreowanie nowych miejsc pracy i stworzenie warunków dla stabilnego rozwoju. Koszty ponownego włączenia obszarów zmarginalizowanych do współtworzenia rozwoju gospodarczego są szczególnie wysokie i charakteryzują się wydłużonym okresem zwrotu Artykuł podejmuje próbę analizy funkcjonowania małych firm na terenach zmarginalizowanych z punktu widzenia wielości i sekwencyjności czynników ograniczających ich rozwój. W artykule dokonana zostanie diagnoza różnic w zakresie ograniczeń funkcjonowania firm w układzie regionalnym. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania MSP w Polsce. Synteza badań i kierunki działań, Difin, Warszawa 2008
 • Curran J., Blackburn R., Small Firms and Local Economic Networks. The Death of the Local Economy?, Paul Chapman Publishing Ltd, London 1994
 • Karwińska A. Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa 2008
 • Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2007
 • Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • North, D., Leigh, R., Smallbone D., A Comparison of Surviving and Non-surviving Small and Medium Sized Manufacturing Firms in London During the 1980-s, Official Journal No C221 (1), 1991, pp. 22-45
 • Phillips B.D., Kirchhoff B.A., Formation, growth and survival: small firm dynamics in the US Economy, Small Business Economics, 1989
 • Poznańska K., Cykle życia przedsiębiorstw a instytucjonalna infrastruktura ich funkcjonowania in: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne., ed. Mączyńska E., Warsaw 2008
 • Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009
 • Skowronek-Milczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2003
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora MSP, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 2008
 • Stewart H., Gallagher C.C., Business Death and Firm Size in the UK in: International Small Business Journal 1986, 4,1,
 • Storey, D. J. Understanding the small business sector. Routledge, London 1994
 • Thornhill S., Amit R., Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age and Resource-Based View, Organization Science 15, 2003, s. 497-509
 • Watson, J. Everett J., Do Small Businesses Have High Failure Rates?, International Small Business Journall, 1996, vol. 34, No. 4
 • Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2003
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.