PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 8 | 21--33
Tytuł artykułu

Konflikt a synergia działań w przedsiębiorstwie

Autorzy
Warianty tytułu
Conflict as a Problem of Reaching the Synergy of Action
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawić zachowania pracowników w sytuacji konfliktu i kompetencje kadry zarządczej wobec tego konfliktu. Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami ukierunkowują na wprowadzenie zasad współuczestnictwa i partnerstwa pracowników, a także na demokratyzację procesów decyzyjnych. To z kolei przewiduje interpretację konfliktu, jako problemu synergii działań w funkcjonowaniu organizacji. W artykule są wykorzystane materiały ankiety, którą wypełniali zawodowo aktywni studenci studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie (119 respondentów), a także wykonane przez nich 130 studium przypadku, zawierające analizę konfliktów, których uczestnikami byli oni, albo które bezpośrednio obserwowali w miejscu pracy. Wywnioskowano, że praktyka zarządzania w badanych przedsiębiorstwach wciąż jeszcze nie obejmuje obszaru konfliktu. Brak wrażliwości kadry zarządczej na zakłócenia we wzajemnych relacjach pracowników i komórek organizacyjnych świadczy o wciąż jeszcze rozpowszechnionej tradycji interpretowania konfliktu raczej jako sprawy prywatnej - oczywiście do momentu, gdy staje się on widoczną przeszkodą w realizowaniu interesów przedsiębiorstwa. Zachodzące konflikty nie są przedmiotem analizy w znaczącej części przedsiębiorstw. Konflikt nie jest postrzegany jako problem, który powinien stać się przedmiotem szkoleń indywidualnych i grupowych, i nie jest włączony w proces autorefleksyjnego nauczania się pracowników na podstawie swoich doświadczeń. Zarządzanie konfliktami potrzebuje aprobaty dla pewnego zestawu działań, które mają być integralnym składnikiem zarządzania organizacją. W reprezentowanych organizacjach (nawet w tych najliczniejszych) brakuje komórki, która rozpoznaje, analizuje i neutralizuje lub transformuje zatargi. W większości badanych organizacji, gdy zachodzi potrzeba interwencji w konflikt, korzysta się z zasobu władzy. Znacznie rzadziej menedżer występuje w roli pośrednika lub konsultanta. Społeczne otoczenie sprzyja albo powstrzymuje tworzenie zintegrowanych systemów rozwiązywania konfliktów w organizacjach. Zależy to od panujących poglądów na zasady sprawiedliwości, na etykę zawodową, od ustaleń prawnych, regulujących procesy ugodowe, od tego, jak daleko jest posunięty dialog społeczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is to analyze how employees cope with conflicts, and how company management approaches conflicts, how do they react and what tools do they use to promote synergy of actions in organization. The modern organizational management supports participation and partnership of employees as well as democratization of decision processes. In this context conflict is approached as a problem of synergy of actions in organization. The article summarizes the data of a questionnaire (119 respondents) and case studies describing disputes in the enterprises (130 manuscripts) that has been completed by professionally active students of master" program. It was found out, that the management in the represented enterprises isn't minded to engage in the occurring conflicts. The managers lack responsive action to disputes between employees or inter group. They usually start to intervene in a conflict when it raises some obstacles in the functioning of organization. The disputes rarely become a subject of open analysis. Nor they are used as some kind of material for educational reflections. Many enterprises use administrative power to direct a conflict. Manager rarely takes a role of consultant or mediator in a dispute. The article makes evident the need to select and to approve a package of some appropriate tools for managing different kinds of conflict. Conflict management has to be seen as an integral part of today organization management. Social environment may positively or negatively influence the culture of conflict in organization. It depends on some factors. First and foremost it is a quality of social justice in society, also how much is developed judicial regulation of conflicts, and how it is advanced social dialogue? (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--33
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • 1. Anderton, Ch.H. and Carter, J.R. (2009), Principles of Conflict Economics, Cambridge University Press.
 • 2. Behfar, K. and Thompson, L. (Eds.),(2007), Conflict in organizational groups: New directions in theory and practice, Evanston.ll., Northwestern University Press.
 • 3. Blok, Z., (2006), Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrz systemowych na przykładzie Polski, Wydawnictwo naukowe UaM, Poznań.
 • 4. Bodtker, A.M. and Katz, J.J. (2001) Emotion in Conflict Formation and its Transformation: Application to Organizational Conflict Management, International Journal of Conflict Management, Vol.12 Issue 3, s.259-276.
 • 5. Bugdol, M.,(2010), Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego.
 • 6. Burton, J., (Eds.), (1990), Conflict: Human Needs Theory, St. Martin's Press, Inc., New York.
 • 7. Callister, R.R. and Wall, J.A., (1997), Japanese Community and Organizational Mediation, Journal of Conflict Resolution, Vol.41 No. 2, s. 311-328.
 • 8. De Church, L., Marks, M.,(2001), Maximazing the benefits of task conflict: the role of conflict management, "International Journal of Conflict Management", Vol.12, Issue 1.
 • 9. De Drue, C. K.W. and Gelfand, M.J., (Eds.), (2008), The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York.
 • 10. De Drue, C.K.W. and Gelfand, M.J., (2008), Conflict in the Workplace: Sources, Functions, and Dynamics Across Multiple Levels and Analysis [w:j De Drue,С.K.W. and Gelfand, M.J. (Eds ), The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York, s.39.
 • 11. De Drue, C.K.W.& Van de Vliert, E.(Eds ), (1997), Using Conflict in Organizations, London, Sage.
 • 12. Desilvija, H S and Palgi, M., (Eds ), (2011), The Paradox of Partnership: The Role of Conflict in Partnership Building, The MaxStem Academic College, Yezreel, Ebook.
 • 13. Deutsch, M. (1990), Sixty Years of Conflict, The International Journal of Conflict Management, Vol. 1,No. 3(July), s.237-263.
 • 14. Gingras, Y. and Gosselin, P.-M., (2008), The Emergence and Evolution of the Expression "Conflict of Interests" in Science: a Historical Overview, 1880-2006, Science and Engineering Ethics 14, s.337-343.
 • 15. Jaffee, D., (2008), Conflict at Work Throughout the History of Organizations, [w:] The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations, De Drue, C.K.W. and Gelfand, M. J.,(Eds ), Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York, s.55-80.
 • 16. Lakis, J.,(2009), Social conflicts and the culture of cooperation in transitional society, Baltic Journal of Management, Vol. 4, No.2, s.206-220.
 • 17. Lord, R.G., Klimoski, R.J., and Kanfer, R., (Eds ), (2002), Emotions in the Workplace, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group, New York.
 • 18. Łosiński G.,(2007), Rozwiązywanie problemów w organizacji: moderacje w praktyce.
 • 19. Ohanyan, A., (1999), Negotiation Culture in a Post-Soviet Context: An Interdisciplinary Perspective, Mediation Quarterly, Vol. 17, No 1, s.83-104.
 • 20. Nęcki, Z, (2008), Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków.
 • 21. Penc, J., (2001 ), Kreowanie zachowań w organizacji, Placet, Warszawa.
 • 22. Penc, J.,(2010), Komunikacja i negocjowanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 • 23. Pondy, L., (1967), Organizational conflict: Concepts and models, Administrative Science Quarterly, 12(2), s.296-320.
 • 24. Ross, M.H., (1993), The Culture of Conflict, New Haven and London, Yale University Press.
 • 25. Sikorski, Cz.,(2005), Język komunikacji społecznej w organizacji, Wyd. C. H. Beck.
 • 26. Sikorski, Cz.,(1999), Zachowania ludzi w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • 27. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, (1997), Strengthening Transitional Democracies through Conflict Resolution, Vol.552.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.