PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 30 | 404--423
Tytuł artykułu

O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
On the Need to Use New Forms of Coordination of Cooperation for Management of Innovativeness
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dowodzi się, że szybki i łatwy dostęp do różnorodnych zasobów innowacyjnych jest wyzwaniem konkurencji nowego typu. Sprostanie jej wymaga m.in. upowszechniania zachowań innowacyjnych. Dla osiągnięcia tego celu postuluje się podmiotowe podejście do innowacyjności i wykorzystanie wielopoziomowego zarządzania. Uzyskanie pożądanych efektów tego zarządzania jest związane z doskonaleniem mechanizmów oraz form koordynacji współpracy. W artykule zaprezentowano przykładowe źródła wzorców koordynacji współpracy dla zarządzania innowacyjnością przydatne do wykorzystywania w przestrzeni międzyorganizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
It is proved in the article that fast and convenient access to various assets of innovation is the challenge of a new type competition. To meet this challenge it is necessary among others to spread the innovative behaviors. To achieve this target, it is recommended to apply the subjective approach to the innovativeness and to apply the multi-level management. Obtaining the expected outcomes of this management relates with improvement of mechanisms and forms of coordination of cooperation. The article presents potential sources of patterns of the coordination of cooperation for management of innovativeness, that can be useful in inter-organizational space. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
404--423
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Bache I., Flinders M., 2004, Multi-Level Governance and the Study of the British State, "Public Policy and Administration", Vol. 19, No. 1.
 • Bal-Woźniak T., 2012, Innowacyjność w ujęciu podmiotowym: uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Bogdanienko J. (red.), 2004, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Borowiecki R., Rojek T. (red.), 2012, Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw: Klastry - alianse - sieci, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 • Bratnicki M., 2010, Opcje realne i przedsiębiorczy rozwój organizacji: integracja konceptualna [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, t. 1, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg.
 • Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (eds.), 2008, Open innovation. Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York.
 • Chmielewski P., 2011, Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Cichocki R., 2003, Podmiotowość w społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Dodgson M., Gann D., Salter A., 2008, The Management of Technological Innovation: Strategy and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Fayol H., 1947, Administracja przemysłowa i ogólna, Księgarnia Wł. Wilak, Poznań.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., 2006, W uwięzi więzi społecznych, "Societas/Communitas", nr 1.
 • Hooghe L., Marks G., 2001, Types of Multi-Level Governance, "European Integration online Papers", Vol. 5, No. 11.
 • Kieżun W., 1977, Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa.
 • Kline S.J., Rosenberg N., 1986, An Overview of Innovation [in:] The Positive Sum Strategy, R. Landau, N. Rosenberg (eds.), National Academy Press, Washington.
 • Kotarbiński T., 1965, Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 1987, Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 1999, Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Krupski R., 2012, Badanie zasobów przedsiębiorstw z perspektywy strategicznej, "Organizacja i Kierowanie" nr 1A.
 • Latusek-Jurczak D., 2011, Zarządzanie międzyorganizacyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Mintzberg H., 1983, Structure in fives: Designing effective organizations, Prentice-Hall, New York.
 • Nogalski B., Waśniewski J., Kalicki S., 2012, Spojrzenie na kooperencję w strukturze aliansu strategicznego [w:] Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw: Klastry - alianse - sieci, red. R. Borowiecki, T. Rojek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja UE w Krakowie, Kraków.
 • Nonaka I., Takeuchi H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji: Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E., 1998, Narodowy System Innowacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Pocztowski A., 2012, Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie" nr 1A.
 • Pomykalski A., 2010, Zarządzanie procesem innowacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Krishnan M.S., 2008, The New Age Innovation, McGrawHill, New York.
 • Reykowski J., 1989, Podmiotowość - szkic problematyki [w:] Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski, R. Cichocki, Wydawnictwo NAKOM, Poznań.
 • Romanowska M., Trocki M. (red.), 2002, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 • Rothwell R., 1994, Towards the Fifth-generation Innovation Process, "International Marketing Review", Vol. 11 No. 1.
 • Stabryła A., 1983, Funkcje zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
 • Szczerski K., 2005, Administracja publiczna w modelu zarządzania wielopasmowego, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Sztompka P., 1989, Socjologiczna teoria podmiotowości [w:] Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, red. P. Buczkowski, R. Cichocki, Wydawnictwo NAKOM, Poznań.
 • Tidd J., Bessant J., 2011, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Turner J.H., 1997, The Institutional Order. Economy, Kinship, Religion, Polity, Law and Education in Evolutionary and Comparative Perspective, Addision-Wesley Educa- tional Publishers, New York.
 • Weresa M.A., 2012, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Wielecki K., 2007, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zieleniewski J., 1976, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, wyd. 5, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.