PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 | 20--30
Tytuł artykułu

Prawo własności intelektualnej

Warianty tytułu
Intellectual Property Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie zasad kształtowania stosunków prawnych mających za przedmiot twórczość pracowniczą. Zagadnienie to przedstawiono na gruncie regulacji ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artykuł oparty został na metodzie dogmatycznej. Analizie poddano treść przepisów prawa, poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądów polskich. Jej wyniki prowadzą do wniosku, że zagadnienie praw autorskich do utworów pracowniczych ze względu na swoje skomplikowanie powinno być szczegółowo rozważone w kontekście strategii zarządzania własnością intelektualną przyjmowanej przez przedsiębiorstwo. Tekst wpisuje się w nurt szerzenia wiedzy na temat prawa własności intelektualnej, jednego z czynników rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the principles shaping legal relationships related to employee's creativity based on the Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights. Employing a dogmatic approach, it provides an analysis of legal provisions, views of the doctrine and jurisprudence of Polish courts. The issue of copyright in employment, due to their complexity, should be carefully considered in the context of intellectual property strategy. This review aims to promote knowledge about intellectual property rights. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
20--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • 1. Barta, J., Markiewicz, R. (2013), Prawo autorskie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 2. Barta, J., Markiewicz, R. (2011), "Podmiot praw autorskich", w Barta, J., Markiewicz R. (red ), Prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 121-165.
 • 3. Błeszyński, J. (1994), "Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 12, s. 33-35.
 • 4. Borowicz, J. (1995), "Konstrukcje prawnopracownicze w prawie autorskim", Przegląd Sądowy, nr 5, s. 31-42.
 • 5. du Vall, M., Ożegalska -Trybalska, J. (red ), "Twórczość pracownicza w przedsiębiorstwie Poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw", http://www.ip.uj.edu.pl/images/opracowania/ 07_uj_tworczosc%20pracownicza%20w%20przedsiebiorstwie.pdf (28 października 2013 r.).
 • 6. Ferenc-Szydełko, E. (2011), "Podmiot praw autorskich", w Ferenc-Szydełko, E. (red ), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, С. H. Beck, Warszawa, s. 94-132.
 • 7. Golat, R. (2010), Prawo autorskie i prawa pokrewne, С. H. Beck, Warszawa.
 • 8. Kępiński, M. (2007), "Umowy prawa autorskiego", w Barta, J., (red.) System Prawa Prywatnego, T. 13, Prawo autorskie, С. H. Beck, Warszawa, s. 463-525.
 • 9. Kuczyński, T. (1996), "Prawo pracodawcy do utworu na podstawie art. 12 prawa autorskiego", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 3, s. 16-20.
 • 10. Maniewska, E. (2009), "Przepisy ogólne", w Jaśkowski K., Maniewska E" Kodeks Pracy Komentarz Тот I, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 37-108.
 • 11. Nowicka, A. (2007), "Podmiot prawa autorskiego", w Barta, J. (red ), System Prawa Prywatnego Prawo autorskie T. 13, С. H. Beck, Warszawa, s. 65-115.
 • 12. Odworąż, K. (1998), "Prawo do autroskiego i wynalazczego rezultatu pracy twórczej wykonanego w ramach stosunku pracy", Acta Universitatis Wratislaviensis "Przegląd Prawa i Administracji", nr 40, s. 97-106.
 • 13. Poźniak-Niedzielska, M. (2007), "Podmiot praw autorskich", w: Poźniak-Niedzielska, M., Szczotka, J., Mozgawa, M., Prawo autorskie i prawa pokrewne: zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin, s. 32-43.
 • 14. Sieńczyło-Chlabicz, J. (red.) (2013), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa.
 • 15. Szewc, A. (red.) (2003), Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej, Zakamycze, Kraków.
 • 16. Ślęzak, P. (2012), Prawo autorskie wzory umów z komentarzem, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 17. Wojnicka, E. (2007), "Autorskie prawa osobiste", w Barta, J. (red ), System prawa prywatnego Prawo autorskie T.13, С. H. Beck,, Warszawa, s. 223-253.
 • 18. Wyrok SN z dnia 26 czerwca 1998 г., I PKN 196/98, OSNAPiUS 1999, nr 14, poz. 454.
 • 19. Wyrok SA w Warszawie z dnia 26 września 2007 г., I ACa 116/07, niepubl., cyt. za Rzeczpospolita z 2-3 maja 2007 r.
 • 20. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.
 • 21. Ustawa zdnia Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr21, poz. 94 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251893

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.