PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 31 | 7--26
Tytuł artykułu

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych : Część I : Założenia i zakres przedmiotowy dokumentu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
National Spatial Development Concept 2030 in Terms of Socio-Economic Cohesion and the Creating Crisis Solutions : Part I : Assumptions and Scope of the Document
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zakres przedmiotowy niniejszego artykułu dotyczy kategorii spójność społeczno-ekonomiczna uzupełnionej o wymiar strategiczny i przestrzenny. Rozważania przeprowadzono na bazie dokumentu rządowego KPZK 2030, w szczególności (w części I) na bazie przyjętych założeń, nadrzędnego priorytetu oraz struktury i zakresu przedmiotowego - przyjętych w dokumencie. W rozważaniach przyjęto hipotezę: dokument KPZK 2030 w ograniczonym zakresie podejmuje wyzwania związane z zapewnieniem wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej Polski - i to w okresie perspektywicznym - a równocześnie spójność w wymiarze egzogenicznym przedkłada on ponad spójność o charakterze endogenicznym. Przeprowadzona analiza o charakterze merytorycznym i metodologicznym pozwoliła sformułować dziesięć wniosków, a do najważniejszych należą:w studiach nad nierównościami i równością społeczno-ekonomiczną kraju nie wolno pomijać dokumentów rządowych, dokumenty te mogą zawierać rozwiązania kryzysogenne - w aspekcie spójności społeczno-ekonomicznej - o wymiarze strategicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
A scope of this article concerns the category of socio-economic cohesion, supplemented with a strategic and spatial dimension. Considerations were made on the basis of a government document NSDC 2030, especially (in the first part) on the basis of the assumptions, priorities, structure and scope that were adopted in the document. In the consideration the hypothesis was adopted: the document NSDC 2030 to a limited ex- tent takes up the challenges associated with ensuring internal socio-economic cohesion in Poland - in the future - and, at the same time, gives priority to consistency in the exogenous terms above the consistency of the endogenous nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--26
Opis fizyczny
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
  • Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Warszawa.
  • Kołodziejski J., 1997, Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus" [w:] Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku pod red. J. Kołodziejskiego, PAN KPZK, Biuletyn, z. 176, Warszawa.
  • Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030, 2011, projekt dokumentu rządowego, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa październik.
  • Piontek B., 2012, Zarządzanie popytem dla przeciwdziałania skutkom kryzysów w gospodarce [w:] Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodnie, red. S. Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, t. 1, Lublin.
  • Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej (współautor) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, z. 24, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  • Piontek F., Piontek B., 2010, Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 17, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
  • Piontek F., 2009, Programowanie wdrażania aktów prawnych UE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 w aspekcie Konstytucji RP i teorii programowania rozwoju, "Przegląd Komunalny" nr 12.
  • Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego pod red. M. Lisińskiego, WSB, Dąbrowa Górnicza 2007.
  • Weizsacker E.U., Lovins A.B., Lovins L.H., 1999, Mnożnik Cztery. Podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Raport dla Klubu Rzymskiego, Wyd. Rolewski, Toruń.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171251903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.