PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 280 Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym | 41--49
Tytuł artykułu

Zmiany w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego gmin w okresie niestabilności finansowej

Warianty tytułu
Changes in the Level of Own Investment Potential of Communes in the Time of Financial Instability
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Własny potencjał inwestycyjny gmin odzwierciedla możliwości samofinansowania działalności inwestycyjnej przez władze lokalne. Mimo stałości źródeł finansowania zmiany w otoczeniu rynkowym wpływają na różne sposoby na wielkość tego potencjału. Celem badań było określenie wielkości własnego potencjału inwestycyjnego gmin i miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2007-2011 oraz wskazanie kierunków jego zmian w latach następnych. Wykazano, że własny potencjał inwestycyjny gmin i miast na prawach powiatu uległ znacznemu ograniczeniu, a obserwowane niedobory kapitału mają charakter trwały. W ciągu najbliższych trzech lat może to spowodować znaczne ograniczenie działalności inwestycyjnej samorządów.(abstrakt oryginalny)
EN
Own investment potential of communes reflects the possibility of self-financing investment activities by local governments. Despite the stability in funding sources, changes in the external environment affect the level of this potential in various ways. The aim of the study is to determine the level of own investment potential of communes and cities with poviat status in Poland in the years 2007-2011, and to provide directions for the changes in subsequent years. It has been shown that own investment potential of these local government units has been significantly reduced, and deficiencies observed in the capital have been permanent. Over the next three years, it may cause a significant reduction in investment activity of local self-government units.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Gospodarowicz M., Kołodziejczyk D., Ocena możliwości inwestycyjnej gmin w kontekście Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, Materiały Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Pułtusk, 5-7 grudnia 2011 r. (maszynopis).
 • Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, WUG, Gdańsk 2005.
 • Kąsek L., Lubiński M., Hyman Minsky - wczoraj dziś, "Współczesna Ekonomia" 2010, nr 1.
 • Lubińska T., Franek S., Będziaszek M., Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2007.
 • Mackiewicz M., Misiąg W., Tomalak M., Analiza i prognoza dochodów i wydatków publicznych Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyza do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 • Markowska-Bzducha E., Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, AE, Poznań 2008.
 • Skorwider J., Garbowski M., Zmiany w potencjale inwestycyjnym gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 29, 2012.
 • Swianiewicz P., Nadwyżka operacyjna, "Wspólnota" 2008, nr 9 (859), www.wspólnota.org.pl, dostęp 19.04.2011.
 • Szołno-Koguc J., Wybrane wskaźniki kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 1, t. II, Szczecin 2006.
 • Werwińska A., Saldo operacyjne budżetów samorządowych w latach 2004-2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 37, Szczecin 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.