PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | 11 | nr 4 Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym | 123--133
Tytuł artykułu

Stowarzyszenie jako forma branżowego zrzeszenia przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Association as a Legal Form of Industry Business Associations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia fragment wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego N N115 043535 Organizacja i funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw. Celem głównym projektu było empiryczne rozpoznanie form prawnych i organizacyjnych oraz celów i funkcji branżowych zrzeszeń przedsiębiorstw w Polsce. Zrzeszenia to zgrupowania przedsiębiorstw tej samej branży, wspierające wspólne interesy gospodarcze członków, w szczególności wobec otoczenia, w tym organów rządowych i ustawodawczych a także innych branż czy gałęzi. Ich występowanie w krajach gospodarki rynkowej ma charakter powszechny a formą prawną ich tworzenia i funkcjonowania są z reguły stowarzyszenia. W Polsce branżowe zrzeszenia przedsiębiorstw funkcjonują w formie izb gospodarczych, związków pracodawców oraz stowarzyszeń. Główną przyczyną takiego zróżnicowania, odbiegającego od sytuacji w innych krajach, są przepisy polskiego prawa stowarzyszeniowego. Ma to konsekwencje w obszarze układów podmiotowych zrzeszeń, relacji wewnątrz branży i w relacjach zewnętrznych; częściowo także w obszarach zadań i funkcji realizowanych przez zrzeszenia przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono wyniki badań zrzeszeń działających w formie prawnej stowarzyszenia. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a part of the results of research carried out within the research project N N115 043535 on Organization and functioning of associations of enterprises. The main objective of the project was an empirical identification of the organizational and legal forms as well as the identification of the objectives and functions of industry business associations in Poland. Associations are groups of companies from the same branch of industry, which promote their members' common economic interests, particularly towards the environment, including government and regulatory authorities as well as other industries or sectors. Their presence in market economy countries is widespread and the associations are generally legal form of their constitution and operation. In Poland, the industry business associations operate in the form of chambers of commerce, associations of employers and associations. The main reason for such differentiation, deviating from the situation in other countries, is the legislation concerning the association in Polish law. It has consequences in the field of the subjective associations systems, relationships within the industry and under external relations, partly also in the areas of tasks and functions performed by business associations. The article presents the results of research conducted in the associations operating in the legal form of association. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Bińczak B., Zrzeszenia przemysłowe w Polsce przedwojennej, "Rzeczpospolita" 1985, nr 52, dodatek: "Reforma gospodarcza", s. 4.
  • Graf A., Erfolg von wirtschaftsverbaenden am Beispiel der Schweiz, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden 2007.
  • Jagoda H., Państwowa regulacja integracji przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1990.
  • Loeffelholz J., Unternehmensformen und Unternehmenszusammenschluesse; Gabler Verlag, Wiesbaden 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.