PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 12 | nr 1 | 57--68
Tytuł artykułu

Polityka migracyjna jako płaszczyzna funkcjonalna integracji ekonomicznej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Migration Policy as a Functional Platform of Economic Integration Within the Eurasian Economic Community
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy efektów integracyjnych w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (ros. Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС, ang. EurAsEC) przez pryzmat jednego z obszarów funkcjonalnych, a mianowicie polityki migracyjnej, i potraktowanie jej, jako potencjalnego generatora efektów spill-over. Podpisanie i wejście w życie umowy o statusie prawnym pracowników -migrantów i członków ich rodzin oraz umowy w sprawie współpracy polegającej na przeciwdziałaniu nielegalnej migracji z państw trzecich, oznaczało przejście na nowy jakościowo poziom wzajemnych stosunków międzypaństwowych. Usunięcie granic w ramach Unii Celnej między Rosją, Kazachstanem i Białorusią oraz perspektywa dołączenia Kirgistanu i Tadżykistanu spowoduje przeniesie granic i kontroli celnej na zewnętrzne granice EAWG. Do skutecznej i efektywnej współpracy w tym zakresie należy nie tylko utworzyć pewne organy koordynujące, ale również potrzebna będzie skoordynowana praca parlamentów narodowych i władzy wykonawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to analyze the effects of integration in the Eurasian Economic Community (Rus. Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС) through the prism of one of the functional areas, namely the migration policy, and treating it as a potential generator of spill-over effects. Signing and entry into force of the agreement on the legal status of migrant workers and members of their families, and the agreement on cooperation in the prevention of illegal migration from the third countries, marked the transition to a qualitatively new level of interstate relations. The removal of the borders within the Customs Union among Russia, Kazakhstan and Belarus with the prospect of Kyrgyzstan and Tajikistan joining in, will cause the borders and customs control to be moved to the external borders of EurAsEC. For successful and effective cooperation in this regard, not only some coordinating bodies should be created, but also there will be a need for coordinated work of national parliaments and the executive authority. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
57--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Agreement On Foundation Of Eurasian Economic Community (EAEC), Astana, 10.10.2000.
 • Balassa B., The Theory of Economic Integration, Allen and Unwin, London 1973.
 • Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 • Concept of the State Migration Policy of the Russian Federation through to 2025, www.kremlin.ru, stan z dnia 25.06.2012.
 • EurAsEC Today, Eurasian Economic Community Integration Committee Secretariat, Moscow 2011.
 • Euroazjatyckie Wspólnoty Gospodarcze, http://evrazes.com/, stan z 05.12.2011.
 • Густов В. А., Взаимовыгодное экономическое сотрудничество как осно-вополагающий фактор развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, "Евразийская Экономическая Интеграция. Научно-аналитический Журнал", 2012, no. 2(15).
 • Ионцев В. А., Ивахнюк И. В, Магомедова А. Г., Алешковский И. А., Прохорова Ю. А., Шевченко К. Д., Глод Е. В., Единый рынок труда в ЕЭП: экономический эффект согла-шений в области трудовой миграции, "Евразийская Экономическая Интеграция. Научно-аналитический Журнал", 2012, no. 2 (15).
 • Jarzyńska K., Nowa koncepcja polityki migracyjnej Rosji, "Tydzień na Wschodzie", 2012, no. 22 (223).
 • Карабешкинs Л. А., Внешнеполитические стратегии постсоветских стран и политика России, "Евразийская Экономическая Интеграция. Научно-аналитический Журнал", 2012, no. 2 (15).
 • Łomanowski A., Wpływ dzieci przywódców Azji Centralnej na sytuację polityczną gospodarczą państw i regionu, "Bezpieczeństwo Narodowe", Warszawa 2006.
 • Machlup F., Integracja narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 • Schmitter P. C., Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism, "Journal of European Public Policy", 12:2, April 2005, http://dx.doi.org/10.1080/13501760500043951.
 • Waltz K., Theory of International Politics, McGraw-Hill Inc. 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.