PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 12 | nr 1 | 69--80
Tytuł artykułu

Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Self-Employment as Means of Regions' Entrepreneurship Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samozatrudnienie jest jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej społeczeństwa, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów. Poziom rozwoju całego sektora MSP w Polsce odbiega jednak od średniej dla UE. Wskazuje na to relatywnie niski poziom liczby pracujących, w szczególności w mikro i małych firmach, produktywności, a także skala działalności. Pomimo dynamicznej poprawy na przestrzeni lat, możliwości dalszego rozwoju samozatrudnienia są ograniczone. W niwelowaniu barier może pomóc prawnie ustalony obowiązek samorządu terytorialnego do wspierania przedsiębiorczości w regionie. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, władze jednostek administracyjnych mają obowiązek zapewnić trwały rozwój regionu poprzez wspieranie przedsiębiorczości. Celem artykułu jest wskazanie na samozatrudnienie jako jednej z form wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. (abstrakt oryginalny)
EN
Self-employment is one amongst many other forms of efficient prevention of unemployment, raising the level of economic and social activity of society across regions. The level of development of Small and Medium Enterprises in Poland differs from the European Union" s average. The relatively low number of employees, especially in micro and small enterprises and the scale of activities prove this thesis. Despite rapid improvement over the years, the possibilities of further development of self-employment are limited. The obligation of Local Authorities that will be enforced by law, to support the development of entrepreneurship in the region may help to reduce the barriers. According to the Local Government Act, local authorities are obliged to ensure the constant development of regions by supporting entrepreneurship. The main goal of this article is to show that self-employment is one of the forms of the regions' entrepreneurship development. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
69--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Bibliografia
 • Bezrobotni oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów, GUS, Warszawa, kwiecień 2010.
 • Blanchflower D.G., Self-employment in OECD countries, NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research 2000, http://dx.doi.org/10.1016/ S0927-5371(00)00011-7.
 • Czubkowska S., Polacy chcą pracować na własnym, "Gazeta Prawna", z dnia 15.06.2010.
 • Dictionary.LaborLawTalk.com.
 • Doing Business 2010, 2011, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
 • Dokument roboczy Sekcji Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji w sprawie samozatrudnienia, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Bruksela 2012.
 • Gąsiorowska E., Witczak-Roszkowska D., Portret osób przedsiębiorczych, [w:] Piech K., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość, szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, Instytut Wiedzy, Warszawa 2002.
 • Kent C. A., Rola przedsiębiorcy w gospodarce, [w:] Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ, Gdańsk 1993.
 • Lemańska-Majdzik A., Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006. Lemańska-Majdzik A., Stawasz E., Samozatrudnienie - aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - doświadczenia krajowe i zagraniczne, [w:] Skłodowski H., Stawasz E. (red.), Psychologiczne wyznaczniki poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 • Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 • Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2005.
 • Raport o stanie małych średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
 • Skowron E., Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego, [w:] N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szanse i zagrożenia rozwoju, CeDeWu.pl, Warszawa 2007.
 • Warzecha A., Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w warunkach kryzysu gospodarczego, referat na konferencję naukową "Uwarunkowania polityki rozwoju regionu - wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy", Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Opole 21-23 czerwca 2010.
 • Woźniakowski Z., Samozatrudnienie - sposób na bezrobocie, "Gazeta Prawna", 2002, nr 39.
 • http://alinawarzecha.blogspot.com/2011/09/przedsiebiorczosc-polakow.html.
 • www.samozatrudnieniu.pit.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.