PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 3--13
Tytuł artykułu

Model efektywnego wykorzystania wiedzy dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Autorzy
Warianty tytułu
Model of Effective Use of Knowledge to Increase the Competitiveness of Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi próbę usystematyzowania dotychczas wypracowanych możliwości rozwoju przedsiębiorstw dzięki zastosowaniu metody żywych laboratoriów, które są kluczowym elementem proponowanego nowego modelu zarządzania wiedzą. Artykuł opisuje możliwości kreowania konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki temu innowacyjnemu przedsięwzięciu na świecie. Weryfikuje założenia projektu wdrażania metody żywych laboratoriów oraz jest wstępem do realizacji dalszych badań. Opracowana ekspertyza dotycząca oceny realizowanego projektu CentraLab stanowi punkt wyjścia do realizacji szczegółowych prac badawczych nad możliwością rozwoju idei żywych laboratoriów w przedsiębiorstwach sieci. Analiza sieci małych i średnich przedsiębiorstw działających w Kieleckim Parku Technologicznym, gdzie w Polsce realizowany jest projekt pilotażowy wdrażania żywych laboratoriów stanowi miarodajną próbę do opracowania szczegółowych badań nad nowym modelem zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is the first Polish trial to systematize previously developed opportunities for businesses through the method of living labs, which are a key element of the proposed new model of knowledge management. This article describes the possibilities of creating competitiveness of companies. Verifies the assumptions of the project implementation methods of living labs and an introduction to the implementation of further research. Developed expertise on the evaluation of the project CentraLab is the starting point for the implementation of the detailed research on the possibility of the development of the idea of living labs in enterprises networks. Analysis of small and medium-sized enterprises operating in Kielce Technology Park, where in Poland implemented a pilot project is the implementation of Living Labs is a meaningful attempt to develop a detailed study of a new model of knowledge management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
3--13
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Bossak J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Bossaka J., Bieńkowskiego W. (red ), SGH, Warszawa 2001
 • 2. Casson M., Global Research Strategy and International Competitiveness, Basil Blackwell, Oxford 1991
 • 3. Demsetz H., The theory of the firm revisited, Journal of Law, Economics and Organization 4,141-161 1988
 • 4. Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Stabryła A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009
 • 5. Fazlagić A., Motywowanie do dzielenia się wiedzą, "Zarządzanie i Rozwój", 2001 nr 8
 • 6. Faulkner D., Bowman С, Strategie konkurencji, Feiberg SJA, Warszawa 1999
 • 7. Flejtarski S., Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej [w] "Gospodarka Planowa" 1984
 • 8. Grupa Lizbońska, Granice Konkurencji, Poltext, Warszawa 1996
 • 9. Hamel G., Prahalad C., Przewaga Konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999
 • 10. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1986
 • 11. Kelly K., Nowe reguty nowej gospodarki, WIG - Press, Warszawa 2001
 • 12. Kotier Ph., Jatusripitak S., Measincee S., Marketing narodów, Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 1999
 • 13. Leminen S., Westerlund M., Nystrom A., Living Labs as Open - Innovation Networks, [w:]Technology Innovation Management Review, Carleton University, Kanada 2012
 • 14. Lubiński M., Proces integrowania się ze Wspólnotami Europejskimi jako czynnik wzrostu międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, IR i SS, Warszawa 1995
 • 15. Meredyk K, Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Bossaka J., Bieńkowskiego W. (red ), SGH, Warszawa 2001
 • 16. Olesiński Z, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010
 • 17. Porter M.E., Competitive Advantage of Nation, MacMillan, London 1990
 • 18. Przybytniowski J.W., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), Rozprawy ubezpieczeniowe Nr 1(2), Rzecznik Ubezpieczonych, Warszawa 2007
 • 19. Przybytniowski J. W., Kształtowanie konkurencyjności rynku ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Borowiecki R., Jaki A., Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013
 • 20. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 • 21. Stahlbrost A., A living Lab as a Service: Creating Value for Micro - enterprises through Collaboration and Innovation, [w] Technology Innovation Management Review, Carleton University, Kanada 2013
 • 22. Stankiewicz M. J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w wamnkach globalizacji, Wydanie II, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005
 • 23. Wawrzyniak В., Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa, Polska Fundacja Promocji Kadr i WSPiZ, Warszawa, 2001
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.