PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 10 | 14--21
Tytuł artykułu

Social Employment

Warianty tytułu
Zatrudnienie socjalne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article is a review of basic information about polish law in subject of social enterprises and is the result of literature studies, including my own publications. (original abstract)
Artykuł stanowi przegląd podstawowych informacji na temat polskiego prawa w obszarze przedsiębiorstw socjalnych, stanowi rezultat studiów literaturowych z uwzględnieniem własnych publikacji. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
14--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Maria Grzegorzowska Academy of Special Education
Bibliografia
 • 1. Bronowski P., Elements of social psychiatry. Community care for persons with mental illnesses, [in:] Social work with marginalized persons in the local community - the experiences of Poland and Norway, Łuszczyriska M., Lappen R. (editors), Przybylska В. (translated), Academy of Special Education Publishing House, Warsaw 2011.
 • 2. Harasimowicz В., Wolski К. (worked out), Centra wsparcia dla bezrobotnych w Polsce i na Słowacji: modelowy system pomocy dla osób zagrożonych marginalizacją z powodu pozostawania bez pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, Kraków 2003.
 • 3. Kruk A., Efektywność społeczno-ekonomiczna zatrudnienia osób niepełnosprawnych w spółdzielniach socjalnych i organizacjach komercyjnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
 • 4. Kruk A., Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych metod doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla młodzieży, [in:] Giermanowska E., Kotzian J. (editors ), Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży, Doświadczenia z projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy", Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, Warszawa 2011.
 • 5. Kruk A., Szanse na znalezienie zatrudnienia, [in:] Piekut - Brodzka D.M. (editor), Wybrane zagadnienia pracy socjalnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2010/11.
 • 6. Kruk A., Social Labour as a chance for personally and region's activity. Own speech and presentation on multimedia in International Conference [in:] Special Forum & Exhibition on Best of East - For Eastern Partnership Challenges and Opportunities for Collaboration European Union - Poland - Eastern Europe Countries, Warszawa 28 - 30 listopada 2011, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.
 • 7. Kruk A., Zatrudnienie socjalne jako stworzenie szansy podjęcia działalności zawodowej poza tzw. otwartym rynkiem pracy, [in:] Stała J. (editor), Przestrzenie pracy socjalnej, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", Tarnów 2010.
 • 8. Kruk A., Zatrudnienie szansą dla osób wykluczonych, [in:] Piekut - Brodzka D. M. (editor ), Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, Koło Naukowe Pracy Socjalnej, Arte, Warszawa 2008.
 • 9. Kruk A., Zatrudnienie socjalne - instrumentem wsparcia ekonomiczno-społecznego w zakresie pracy socjalnej z rodziną wychowującą dziecko, [in:] Sędzicki M. (editor ), publikacja złożona do druku.
 • 10. Kwiatkowski J., Ekonomia społeczna: moda czy remedium? Wprowadzenie do dyskusji, [in:] Kwiatkowski J., Okraszewska A. (editor), Ekonomia społeczna: moda czy remedium?, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Publikacja zrealizowana w ramach projektu: "Możemy więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Wydanie I, Kraków 2008.
 • 11. Łuszczyńska M., Institutions supporting marginalized person in the community, [in:] Łuszczyńska M., Lappen R. (Editors), Przybylska В. (translation), Social work with marginalized persons in the local community - The experiences of Poland and Norway. Academy of Special Education, Warsaw 2011. (Text in two language version: English and Polish).
 • 12. Majewski T., Problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, [in:] Dykcik W. (editor ), Pedagogika specjalna, Wydanie drugie zmienione, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2001.
 • 13. Murawska H., Cieciora I., Sułkowska D., Moskalska I., Stępień G., Ajdyn A. (supervised), Koźmiński D. (translation), X lecie województwa mazowieckiego, Anniversary of Mazowieckie voivodship. Statistical Office In Warsaw, Warsaw 2010.
 • 14. Wójcik S., Zapomniana Polska Ekonomia Społeczna XX wieku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.
 • 15. Wstęp [in:] Kwiatkowski J., Okraszewska A. (editors), Ekonomia społeczna: moda czy remedium?, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, EQUAL Project: "Możemy więcej - Partnerstwo na rzecz spółdzielni socjalnych", Wydanie I, Kraków 2008.
 • 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz. U. 2003, Nr 122, poz. 1143 ze zmianami.
 • 2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004. Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001 ze zmianami.
 • 3. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z 27 kwietnia 2006 . Dz. U. 2006, Nr 94, poz. 651 ze zmianami.
 • 4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. 2009, Nr 91, poz. 742.
 • 5. Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2010, Nr 28, poz. 146.
 • 6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 02 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu socjalnym Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 225.
 • 7. Ustawa z 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2011, Nr 205, poz. 1211.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.