PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 280 Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym | 75--83
Tytuł artykułu

RPO województwa lubelskiego w rozwoju obszarów peryferyjnych

Warianty tytułu
ROP for Lublin Voivodeship in Regional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Władze publiczne oddziałują na przestrzenną strukturę zjawisk społeczno-ekonomicznych, często mając na celu pobudzanie rozwoju obszarów peryferyjnych gospodarczo. Narzędziem tego pobudzania są obecnie regionalne programy operacyjne (RPO). W RPO województwa lubelskiego do obszarów peryferyjnych zostały jednak skierowane jedynie nieznaczne środki, przeznaczone w części na tworzenie obiektów niezwiązanych z rozwojem społeczno-ekonomicznym. Przyczyną tego jest konieczność partycypacji beneficjentów w kosztach. W efekcie wydaje się, że realizacja RPO województwa lubelskiego nie spowoduje zmniejszenia wewnątrzregionalnych dysproporcji rozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Public authorities affect the spatial structure of socio-economic phenomena, often in order to stimulate the development of economically peripheral areas. Regional operational programmes (ROPs) are the current tool for such stimulation. However, in the ROP for Lublin voivodeship, very minor funds have been allocated to peripheral areas, partly for the creation of facilities not related to the socio-economic development. The reason for this is the need for beneficiaries to share the expenses. As a result, it seems that the execution of the ROP for Lublin voivodeship will not cause the reduction of intra-regional development disparities.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Churski P., Spójność a przestrzeń - dylematy polityki regionalnej, [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska, Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2011.
 • Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa 1993.
 • Dziewoński K., Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, [w:] K. Dziewoński (red.), Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, PWN, Warszawa 1971.
 • Gorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 2(36).
 • Gorzelak G., Omówienie książki Edwarda J. Blakelya "Planowanie gospodarczego rozwoju lokalnego", [w:] J.P. Gieorgica, G. Gorzelak, Gmina. Przedsiębiorczość. Promocja, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Janicki W., Procesy demograficzne, [w:] W. Janicki (red.), Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo - gospodarka, Norbertinum, Lublin 2011.
 • Klaassen L.H., Bieguny wzrostu w teorii i polityce ekonomicznej, [w:] A. Kukliński (red.), Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, PWE, Warszawa 1974.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1994.
 • Licznik RPO, "Lubelski Informator Unijny - Puls Regionu" 2011, nr 4(12).
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Dokument podstawowy. Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2009.
 • Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020. T. II. Cele i priorytety strategii oraz system wdrażania, Zarząd Województwa Lubelskiego, Lublin 2009.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2001 r.
 • Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).
 • Winiarski B., Przesłanki, podmioty i instrumenty polityki regionalnej w gospodarce rynkowej, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, Ossolineum, Wrocław 1991.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.