PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 14 | 521--541
Tytuł artykułu

Metody wyceny małych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Methods of Small Companies Yaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie omawia trzy główne grupy metod wyceny, możliwe do zastosowania w odniesieniu do MSP: metody dochodowe (z uwzględnieniem specyfiki podmiotów nowych oraz nierentownych), metody wyceny opcji rzeczowych, metody uwzględniające kapitał intelektualny (bezpośrednią lub pośrednią jego wycenę). Ponadto wskazane są także uproszczone metody wyceny mikro- i małych przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents three main groups of yaluation attributable to SME: discounted eamings/ cash flow methods (including the specifics of start-up, young firms and firms with negative eamings), real option yaluation methods and methods including intellectual capital yaluation (direct or indirect). Furthermore simplistic (rule-of-thumb) yaluation methods are presented.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Borowiecki R., Jaki A.: Wycena wartości firmy metodą fazową. "Przegląd Organizacji" 1991, nr 12.
 • Borowiecki R.: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. T. 2, TWIGGER, Warszawa 1995.
 • Buchner R., Englert J., Pielichaty E.: Wycena przedsiębiorstw drogą ich porównań. "Rachunkowość" 1995, nr 4.
 • Budziak T.: Ile jest warte przedsiębiorstwo. Poltext, Warszawa 1991.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J.: Yaluation: Measuring and Managing the Yalue of Companies. John Wiley & Sons, Inc., 1990.
 • Damodaran A.: lnvestment yaluation. 2nd ed., John Wiley & Sons, New York 2002.
 • Damodaran A.: The darkside of valuation. Financial Times Prentice Hall, London 2001.
 • Edvinsson L., Malone M.S..- Intellectual Capital. HarperCollins Publishers, 1997.
 • Fierla A.: Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • Gajdka J.: Wykorzystanie modeli z zakresu wyceny opcji do szacowania wartości aktywów i pasywów spółki. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Płock-Łódź 2001.
 • Kamela-Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994.
 • Kasiewicz St., Rogowski W., Kicińska M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kufel M.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Lev B.: Intangibles. Management, Measurement, Reporting. Brooking Institution Press 2001.
 • Luehrman T.A.: Capital Projects as Real Options: An Introduction. "Harvard Business School Note" nr 9-295-074, March 1995.
 • Marcinkowska M.: Dobór metod wyceny przedsiębiorstw - cele i uwarunkowania wyceny. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 36, Warszawa 1996.
 • Martin Ch., Hartley J.: SME intangible assets. ACCA Research Report No. 93, Certified Accountants Educational Trust, London 2006.
 • Mizerka J.: Opcje rzeczywiste w finansowej ocenie efektywności inwestycji. Wydawnictwo AE w Po¬znaniu, Poznań 2005.
 • Monteąuin V.R. i inni: An integrated framework for intellectual capital measurement and knowledge management implementation in smali and medium-sized enterprises. "Journal of Information Science" 2006, nr 32.
 • Ostaszewicz P, Panfil M.: Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw. W; Zarządzanie wartością firmy. Red. A. Herman, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 1999.
 • Recent trends in valuation. From strategy to value. Red. L. Keuleneer, W. Yerhoog. John Wiley & Sons, Chichester 2003.
 • Reilly R.F., Schweihs R.P.: Yaluing Intangible Assets. McGraw-Hill 1999.
 • Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L.: Intellectual Capital; Navigating the New Business La«rf5cape. MACMILLAN PRESS 1997.
 • Stewart T.A.: Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. Doubleday/Currency, New York 1997.
 • Urbanek G.: Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Yegge W.M.: A Basic Guide for Yaluing a Company. 2nd ed., John Wiley and Sons, 2002.
 • Zarzecki D., Czarnuch R.: Wycena przedsiębiorstw w Polsce. "Rachunkowość" 1992, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252185

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.