PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 92 Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu | 139--164
Tytuł artykułu

Mierzenie ubóstwa i wykluczenia społecznego

Warianty tytułu
Measuring Poverty and Social Exclusion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z głównych celów Strategii Europa 2020 jest zmniejszenie rozmiarów ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej. Stosowany dotychczas w badaniach porównawczych pomiędzy krajami członkowskimi UE podstawowy sposób mierzenia ubóstwa wskaźnikiem "stopy ryzyka zagrożenia ubóstwem" (at-risk poverty rate) był przedmiotem powszechnej krytyki. W związku z tym w Strategii Europa 2020 wprowadzono jako headline indicator nowy wskaźnik sumaryczny "ludność zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym" (peole living at-risk of poverty and social exclusion). Celem niniejszego opracowania jest prezentacja tego wskaźnika oraz ocena czy zastosowany w Strategii Europa 2020 nowy sposób mierzenia tej kwestii społecznej pozwala na uzyskanie bardziej adekwatnego do rzeczywistości obrazu sytuacji. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the major objectives of the 2020 Europe Strategy is reducing the size of poverty and social exclusion in the European Union. The hitherto used - in comparative researches within the EU member countries - method of measuring poverty with at-risk poverty rate has been much criticized. Therefore, in the 2020 Europe Strategy people living at-risk and social exclusion headline indicator has been implemented. The purpose of this paper is to present this indicator and assess whether the newly applied method of measuring this social issue within the 2020 Europe Strategy allows to gain such perception of the situation that might be more adequate to the currently existing one. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Anioł W., Transnarodowa polityka społeczna w Europie, "Polityka Społeczna" 2011, nr 8.
 • Anioł W., Kryzys finansowy w Europie - reperkusje dla polityki społecznej, "Polityka Społeczna" 2011, nr 4.
 • Bavier R., Europe's another poverty measures: absolute tresholds underlaying social assistance, "Journal of Policy Analysis and Management" 2009, No. 28.
 • Combating poverty and social exclusion: A statistical portrait of the European Union 2010, Eurostat, http://2010againstpoverty.europa.euhttp://2010againstpoverty.europa.eu
 • The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion, /* COM/2010/0758 final */, Communication from the Commisiion to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committe and The Committe of the Regions.
 • Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commision, Brussels, 3.03.2010, Com (2010) 2020.
 • Golinowska St., O spójności i kapitale społecznym oraz europejskiej i polskiej polityce spójności, "Polityka Społeczna" 2011, nr 5-6.
 • Golinowska St., Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu, "Polityka Społeczna" 2010, nr 9.
 • Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii "Europa 2020"przyjęty przez RM, 26.04.2011.
 • The measurement of extreme poverty in the European Union European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairas and Inclusion, European Commisssion, January 2011.
 • Social Protection and Social Inclusion in Europe - Key facts and figures, MEMO/08/625Brussels, 16 October 2008.
 • Sulmicka M., Ubóstwo we współczesnym świecie, Monografie i Opracowania nr 486, SGH 2001.
 • Sulmicka M., Wskaźniki strukturalne jako instrument monitorowania polityki rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza w warunkach integracji z Unią Europejską, SGH, IRG, "Prace i Materiały" 2009, nr 82.
 • Sulmicka M., Ubóstwo w Polsce a akcesja do Unii Europejskiej, w: Globalizacja, wartości, rozwój, wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów, Warszawa 2005, Uniwersytet 9 października w Kairze, Kair.
 • Topińska I., Zmiany koncepcji ubóstwa a praktyka pomiaru, "Polityka Społeczna" 2010, nr 9.
 • Townsend P., Poverty in the United Kongdom, 1979, London, Allen Line and Penguin Books.
 • Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia - EU-SILC 2008, GUS 2010.
 • Wilkinson R.G., Pickett K.E., Income inequality and population health: a review and explanation of evidence, "Social science and medicine" 2006.
 • Wikinson R.G., Pickett K.E., The spirit level: Why equality is better for everyone?, New York 2009, Published by Penguin Group.
 • Żukowski M., Unijna strategia integracji społecznej, "Polityka Społeczna" 2010, nr 9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.