PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3(85) | 4--11
Tytuł artykułu

Potrzeby urbanizacyjne mieszkalnictwa w Polsce do 2030 roku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urbanisation Needs for Housing in Poland by 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowane w artykule oceny bazują na badaniach prowadzonych w Instytucie Rozwoju Miast. Podejmowały one próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie są wyznaczniki gospodarki przestrzennej w Polsce? Badania w tym zakresie powinny być kontynuowane w nawiązaniu do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju Polska 2030. Na zapotrzebowanie budownictwa mieszkaniowego na tereny zurbanizowane podstawowy wpływ mają zastosowane w praktyce standardy urbanistyczne wyznaczające wskaźnik zabudowy stanowiący swoisty wzorzec - benchmark. Wzorzec tego typu znalazł zastosowanie dla oszacowania potrzeb urbanizacyjnych metodą wskaźnikową. Przy założeniu, że istnieją warunki do realizacji około 75% inwestycji na terenach budowlanych, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną -racjonalne, średnioroczne zapotrzebowanie na nowe tereny mieszkaniowe wyniesie 2,6 tys. ha, a łączne - dwudziestoletnie 52,5 tys. ha. Częściowe ograniczenie urbanizacji rozproszonej na rzecz urbanizacji kompaktowej (w tym wykorzystującej w rewitalizację i re-urbanizację) daje możliwość ograniczenia rozrostu terenów mieszkaniowych o ok. 20%, tj. czyli do poziomu 42 tys. ha. Tak określone potrzeby porównano z szacunkami przeprowadzonymi metodą analogii historyczne, która określiła przyrost terenów mieszkaniowych do 2030 r. na zbliżonym poziomie 54,4 tys. ha.(abstrakt oryginalny)
EN
Assessments presented in the article are based on research conducted by the Institute of Urban Development. The study was an attempt to answer the question: What are the determinants of land management in Poland? Research in this field should be continued in relation to the 'Polska 2030' (Poland 2030) concept of spacial planning. Housing development demand for urban areas is primarily affected by the urban planning standards used in defining the indicator of built-up areas, implemented in practice, forming a specific pattern - benchmark. Such a pattern was used for the estimation of urbanization needs with an indicator method. Assuming that there are conditions to achieve about 75% of the investments in construction areas equipped with the necessary technical and social infrastructure, the rational, average annual demand for new residential areas will be 2.6 thousand ha, and the total - a twenty-year 52.5 thousand ha. A partial reduction of dispersed urbanization in favour of compact urbanization (including compact urbanisation using the revitalization and re-urbanization) gives the possibility to limit the expansion of residential areas by about 20%, which means to the level of 42 thousand ha. Such specified needs were compared to the estimations conducted with a method of historical analogy, which identified the increase of residential areas by 2030 at a similar level of 54.4 thousand ha.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
4--11
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
 • Instytut Rozwoju Miast w Krakowie
Bibliografia
 • Belniak S., Rozwój nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Belniak S., Wierzchowski M., System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Bober T., Finansowanie budów [w:] I. Luft (red.) Kalendarz Przeglądu Budowlanego na rok 1938. Tom II, Warszawa, Wydawnictwo Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych R.P.
 • Bryx M., Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa 1999.
 • Burchell R. W., Downs A., McCann B., Mukherji S., Sprawl Cost. Economic Impacts of Unchecked Development, Island Press, Washington - Covelo - London, 2005
 • Cities of tomorrow - Challenges, visions, ways forward. October 2011; tłumaczenie polskie: Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy. Unia Europejska. Polityka Regionalna, październik 2011 r.
 • Kowalski R., Mieszkania - problem politycznie nierozwiązywalny [w:] Finansowanie budownictwa mieszkaniowego, Zeszyty BRE Bank - CASE, Zeszyt 51, Warszawa 2000.
 • Łaszek J., Bariery rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, Narodowy Bank Polski. Materiały i Studia. Zeszyt nr 184, Warszawa grudzień 2004 r.
 • McGarigal K., Cushman S. A., Comparative evaluation of experimental approaches to the study of habitat fragmentation effects, Ecological Applications,12 (2), 2002, pp. 335-345.
 • Pietraszewski W., Elementy teorii planowania miast, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1980.
 • Rynek nieruchomości. Wybrane problemy, red. Kucharska- Stasiak E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 197.
 • Prenger-Berninghoff K., Use of Risk Information in Strategic Environmental Assessment and Spatial Planning. Project: CHANGES - Changing Hydro-meteorological Risks as Analyzed by a New Generation of European Scientists. A Marie Curie Initial Training Network - Jan 2011 to Dec 2014.
 • Wierzchowski M. W., Characteristics of the land use in cities, Świat Nieruchomości - Word of Real Estate Journal No 82 (4/2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.