PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 3 | 32--40
Tytuł artykułu

Professional Threats Posed to the Knowledge Workers Connected with Technical Organisation of a Workplace with Respect to Work Character

Warianty tytułu
Zagrożenia zawodowe pracowników wiedzy związane z techniczną organizacją stanowiska pracy ze względu na charakter wykonywanej pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article presents the results of author's research conducted within the scope of the selfassessment of knowledge workers' professional threats resulting from improper equipment or technical organisation of a workplace. The article includes the schedule of variables connected with the technical organisation of the workplace, i.e. lighting and temperature. Afterwards the author examined whether the working environment of respondents affects the possibility of full concentration on the fulfilment of professional duties. The author also examined the possibility of occurrence of sight problems and disorders of musculoskeletal system, both perceived as threats resulting from improper organisation of a workplace from the ergonomic point of view. Factors presented above were analysed depending on a work character performed by knowledge workers. (original abstract)
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorki w zakresie samooceny zagrożeń zawodowych pracowników wiedzy wynikające z niewłaściwego wyposażenia lub technicznej organizacji stanowiska pracy. Przedstawiono rozkład zmiennych związanych z techniczną organizacją stanowiska pracy, tj. oświetlenia i temperatury. Jako kolejny czynnik zbadano, czy otoczenie pracy respondentów wpływa na możliwość pełnej koncentracji na wykonywaniu obowiązków służbowych. Zbadano także możliwość wystąpienia problemów ze wzrokiem oraz dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego jako zagrożeń wynikających z niewłaściwej z punktu wiedzenia ergonomii organizacji stanowiska pracy. Czynniki te przeanalizowano w zależności od charakteru pracy wykonywanej przez pracowników wiedzy. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
32--40
Opis fizyczny
Twórcy
 • Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
Bibliografia
 • [1] Cox T., Howarth I.(1990) Organizational Health, Culture and Helping, Work & Stress.
 • [2] Davenport T. H. (2007) Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters-Kluwer, Kraków.
 • [3] Drucker P. (1993) Post-Capitalist Society. Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • [4] Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. Nr 169, poz. 1650.
 • [5] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, Dz. U. 2002 Nr 217, poz. 1833.
 • [6] Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy: Czwarte europejskie badanie warunków pracy, Dublin 2005.
 • [7] Fryczyńska M. (2003) Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1.
 • [8] Gierasimiuk J. (2002) Ogólna charakterystyka zagrożeń oraz zasad oceny i ograniczania ryzyka zawodowego. CIOP-PIB, Warszawa.
 • [9] Lotko M. (2011) Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pracowników wiedzy. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 • [10] Morawski M. (2003) Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy. Przegląd Organizacji, 1.
 • [11] Nonaka I., Takeuchi H. (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji. POLTEXT, Warszawa.
 • [12] PN-EN-ISO 12100-1:2005 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka, PKN, Warszawa 2005.
 • [13] Skrzypek E. (2009) Kreatywność pracowników wiedzy i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, Materiały V Konferencji "Wiedza i innowacje" pt. "Ochrona wiedzy i innowacji", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252227

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.