PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 92 Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu | 213--239
Tytuł artykułu

Wyzwania przed europejską polityką spójności

Autorzy
Warianty tytułu
Challenges Facing the European Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
negocjacjami dotyczącymi budżetu i rozwiązań tej polityki w latach 2014-2020. Przedstawiono podstawy tej polityki wynikające z reformy Delorsa i ewolucję wynikającą z zapisów Strategii Lizbońskiej, Odnowionej Strategii Lizbońskiej, Strategii Europa 2020 oraz wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego. Scharakteryzowano wieloletnie programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie Wspólnoty. Na tym tle syntetycznie opisano doświadczenia europejskiej polityki spójności w Polsce, zwracając uwagę zarówno na jej niewątpliwe korzyści jak też słabości, które ograniczają pozytywny wpływ środków strukturalnych Wspólnoty Europejskiej, jakie napływają do Polski po akcesji, czyli od roku 2004. Wreszcie dokonano analizy projektu pakietu legislacyjnego dotyczącego rozwiązań europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020, przedstawionego przez Komisję Europejską jesienią 2011 roku, zwracając uwagę na kluczowe tematy oraz konsekwencje dla Polski ewentualnego przyjęcia tych rozporządzeń, po negocjacjach odbywających się w roku 2012, w proponowanym pierwotnie kształcie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the situation concerning the European cohesion policy in view of budgetary negotiations and the policy guidelines within 2014-2020. It discusses the foundation of the policy resulting from the Delors reform as well as the evolution of the policy under the provisions of the Lisbon Strategy. In the paper a long-term programming of socio-economic development of the Union has been characterized. End against this background a brief discussion on the Poland's experience with the European cohesion policy has been described. Both the policy strengths and it weaknesses have been indicated, notably those that impede the positive inflow of structural funds into post-accession Poland, i.e. since 2004. Finally, the paper provides an analysis of the draft package of legislation regarding the concepts of the European cohesion policy within 2014-2020, presented by the European Commission in the autumn of 2011, indicating the key issues and the consequences for Poland in case it approves the legislation following the 2012 negotiations. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bachtler J., Budget and Cohesion Policy for Europe 2020: Let the Negotiations Begin, Ministry of Regional Development, Warsaw 12 April 2012.
 • Barcz J., Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. Conclusions: the future of Cohesion Policy COM(2010)642 final, Brussels 9.11.2010.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A budget for Europe 2020 Part I and II, SEC (2011)867-868 final, Brussels 29.06.2011 COM (2011)500 final.
 • Działać teraz, patrząc w przyszłość po roku 2010, Komitet Regionów, Bruksela 2010.
 • (The) EU Budget Review SEC(2010)7000 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the National Parliaments, European Commission, Brussels19.10.2010 COM(2010)700 final oraz The EU Budget Review Commission Staff working document. Technical annexes, Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the National Parliaments, Brussels 19.10.2010 SEC(2010)7000 final.
 • Europe 2000. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Communication from the Commission to the European Council, Brussels, 3.03.2010 KOM(2010)2020 final. Wyd. w jęz. polskim: Europa 2000. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 3.03.2010.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.
 • Hubner D., Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Marianske Lazne, 22-24 April 2009. Investing in Europe's Future. A regional development strategy for 2020. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, European Union, Brussels November 2010.
 • Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013r., Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty Problemowe, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa październik 2009.
 • Regulation of the European Parliament and of the Council on laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No.1083/2006, SEC(2011)1141, SEC(2011)1142, European Commission, Brussels, 6.10.2011 COM(2011)615 final.
 • Samecki P., Orientation Paper on Future Cohesion Policy, Brussels DG REGIO, December 2009.
 • Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności po 2013 r. przyjęte 18 sierpnia 2010r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2010.
 • Szlachta J., Zaleski J., Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 3.
 • Szlachta J., Zaleski J., Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 10.
 • Szlachta J., Zaleski J., Wpływ spójności terytorialnej na zmiany polityki strukturalnej Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 4.
 • Zbiór aktów prawnych WE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, Dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005r. (Dz. U. L. 205 z 6.08.2005), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa marzec 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.