PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 92 Polityka gospodarcza w poszukiwaniu nowego paradygmatu | 271--303
Tytuł artykułu

Ekonomia na rozdrożu : pomiędzy monizmem i pluraliczmem metodologicznym

Autorzy
Warianty tytułu
Economy at Crossroads : in between Monism and Methodological Pluralism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zostały przedstawione zmiany w metodologii nauk ekonomicznych ukazane w kontekście zmian zachodzących w filozofii nauki. Przegląd zmian w metodologii ekonomii dokonany został z uwzględnieniem znaczenia cezury przypadającej na lata 70./80. Wskazano na możliwe przyczyny tych zmian i ich skutki dla ekonomii. I tak w pierwszej części ukazane są zmiany w metodologii ekonomii do lat 70., w drugiej przedstawiono rolę przełomu w latach 70. i 80. i jego znaczenie dla dalszych zmian, które analizowane są w części trzeciej. W końcowej części ukazane są tendencje w rozwoju ekonomii oraz zarysowana zostaje wizja ekonomii przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the discussion on changes in methodology of economic sciences in the context of changes within philosophy of science. The review of changes in methodology of economy considers the significance of 1970s and 1980s, indicating the likely reasons for the changes and their effects for economy. And thus, the first part of the paper presents the changes in methodology till 1970s, the second one discusses the role of the 1970s-1980s breakthrough and its role in further changes analysed in the third part. The final part of the paper focuses on trends in the development of economy and envisages the economy of the future. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Arrow K., Hahn F., General Competitive Analysis, Holden-Day, San Francisco 1971.
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2007.
 • Backhouse R. E., New directions in economic methodology, Routledge, London 1996.
 • Bazerman C., Emerging Perspectives on the Many Dimensions of Scientific Discourse, w: Reading Science: Critical and Functional Perspectives on Discourses of Science, red. J. R. Martin, Routledge, London 1998.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Blaug M., The methodology of economics: Or how economists explain, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1997.
 • Boland L., The Methodology of Economic Model Building: Methodology after Samuelson, Routledge, London 1989.
 • Boland L. A., The foundations of economic method, Allen and Unwin, London 1984.
 • Bridgman P., The Logic of Modern Physics, Macmillan, New York 1927.
 • Bronfenbrenner M., The Structure of Revolutions in Economic Thought, "History of Political Economy" 1971, Vol. 3.
 • Brzeziński M., Gorynia M., Hockuba Z., Ekonomia a inne nauki społeczne na początku XXI w. Między imperializmem a kooperacją?, "Ekonomista" 2008, nr 2.
 • Cairnes J. E., The Character and Logical Method of Political Economy, A.M. Kelley, New York 1965.
 • Caldwell B. J., Beyond positivism: Economic methodology in the twentieth century, Routledge, London 2001.
 • Cartwright N., Nature's capacities and their measurement, Claredon Press, Oxford 1994.
 • Coats A., Is There a 'Structure of Scientific Revolutions' in Economics?, "Kyklos" 1969, Vol. 22.
 • Collins H. M., Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice, Sage, London 1985.
 • Demarchi N., Appraising economic theories: Studies in the methodology of research programs, Elgar, Aldershot, Hants 1991.
 • Demarchi N., Post-Popperian methodology of economics: Recovering practice, Kluwer Academic Publ., Boston 1992.
 • Devitt M., Realism and Truth, Blackwell, Cambridge 1991.
 • Dewey J., Suhr M., Logik: Die Theorie der Forschung, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002.
 • Dobb M., Political Economy and Capitalism, International Publishers, New York 1937.
 • Dow S. C., Macroeconomic thought: A methodological approach, Blackwell, Oxford 1989.
 • Dow S. C., Methodology in a pluralist environment, "Journal of Economic Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1.
 • Feyerabend P., Wider den Methodenzwang, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2009.
 • Fish S., Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretative Communities, Harvard University Press, Cambridge 1980.
 • Fisher F. M., Disequilibrium Foundations of Equilibrium Economics, Cambridge University Press, 1989.
 • Frey B. S., Why economists disregard economic methodology, "Journal of Economic Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1.
 • Friedman M., Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago 1953.
 • Friedman M., The Methodology of Positive Economics, w: Essays In Positive Economics, Univ. of Chicago Press, Chicago 1966.
 • Glass J. C., Economics. Progressions, Stagnation or Degeneration?, Harvester Wheatshea, New York 1989.
 • Hands D. W., Economic methodology is dead - long live economic methodology: thirteen theses on the new economic methodology, "Journal of Economic Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1.
 • Hands D. W., Reflection without rules: Economic methodology and contemporary science theory, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001.
 • Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych a wzrost różnorodności współczesnej ekonomii, "Ekonomista" 2010, nr 1.
 • Hart J., Terence Hutchison's 1938 essay: towards a reappraisal, "Journal of Economic Methodology" 2003, Vol. 10, No. 3.
 • Hausman D. M., The philosophy of economics: An anthology, Univ. Press, Cambridge 1990.
 • Hausman D. M., A new era for economic methodology, "Journal of Economic Methodology", 2001, Vol. 8, No. 1.
 • Hausman D. M., The philosophy of economics: An anthology, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2008.
 • Henderson W., Economics and language, Routledge, London 1993.
 • Heuser U. J., Humanomics: Die Entdeckung des Menschen in der Wirtschaft, Campus- Verl., Frankfurt am Main 2008.
 • Hirsch A., Milton Friedman: Economics in Theory and Practice, University of Michigan Press, Ann Arbor 1990.
 • Houser N. K., J.W. C., The Essential Peirce. Selected philosophical writings, Indiana University Press, Bloomington 1998.
 • Hutchison T. W., The significance and basic postulates of economic theory, Kelley, New York 1938.
 • Hutchison T. W., Changing aims in economics, Blackwell, Oxford 1992.
 • James W., Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking. Popular Lectures of Philosophy, Longmans, London 1907.
 • Keynes J. N., The Scope and Method of Political Economy, A.M. Kelley, New York 1917.
 • Klamer A., Mccloskey D., Solow R., The Consequences of Economic Rhetoric, Cambridge University Press, New York 1988.
 • Klant J. J., The nature of economic thought: Essays in economic methodology, Elgar, Aldershot Hants 1994.
 • Kołodko G. W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Koopmans T., Three Essays on the State of Economic Science, McGraw-Hill, New York 1957.
 • Kuhn T. S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2007.
 • Lakatos I., Worall J., Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery, Univ. Press, Cambridge 1995.
 • Lakatos I., Worrall J., The methodology of scientific research programmes, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1999.
 • Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 • Latsis S. J., Method and appraisal in economics, Cambridge University Press, Cambridge, London 1980.
 • Lawson T., Abstraction, Tendencies and Stylized Facts: A Realist Approach to Economic Analysis, "Cambridge Journal of Economics" 1989, Vol. 13.
 • Lipsey R. G., An Introduction to Positive Economics, Weidenfeld & Nicolson, London 1963.
 • Luhmann N., Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994.
 • Machlup F., Methodology of Economics and Other Social Sciences, Acad. Pr, London 1978.
 • Maki U., Methodology of economics: complaints and guidelines, "Finnish Economic Papers" 1990, Vol. 3, No. 1.
 • Marr W. L., Raj B., How Economists Explain: A Reader in Methodology, University Press of America, 1983.
 • Mayer T., Truth versus Precision in Economics, Edward Elgar, Cheltenham 1993.
 • Mccloskey D. N., The Rhetoric of Economics, Wheatsheaf, Brighton 1986.
 • Menger C., Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, VDM Verlag Dr.Müller, Saarbrücken 2006.
 • Menger C., Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften: Und Der Politischen Oekonomie Insbesondere, Nabu Press, 2010.
 • Mill J. S., On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to it, w: Philosophy of Scientific Method, Hafner, New York 1836.
 • Mill J. S., Essays on some unsettled Questions of Political Economy, http://www.econlib.org/library/Mill/mlUQP.html (accessed 16.12.2010).
 • Mitchell B. R., International historical statistics Europe: 1750 - 1988, Stockton Press [u.a.], New York N.Y. 1993.
 • Moulines C. U., Die Entstehung der Wissenschaftstheorie als interdisziplinäres Fach (1885 - 1914): Vorgetragen in der Sitzung vom 1. Juni 2007, Verl. der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 2008.
 • Myrdal G., The Political Element in the Development of Economic Theory: A Collection of Essays on Methodology, Routledge, London 2003.
 • Parsons T., Das System moderner Gesellschaften, Juventa-Verl., Weinheim 2003.
 • Pheby J., Methodology and economics : a critical introduction, Macmillan, Basingstoke 1988.
 • Popper K. R., Logik der Sozialwissenschaften, "Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozial-Psychologie" 1962, Vol. 14.
 • Popper K. R., Keuth H., Logik der Forschung, Mohr Siebeck, Tübingen 2005.
 • Quine W. V., Bosch P., Von einem logischen Standpunkt: Neun logisch-philosophische Essays, Ullstein, Frankfurt/M. 1979.
 • Quine W. V. O., Two Dogmas of Empiricism, "The Philosophical Review" 1951, Vol. 60.
 • Robbins L., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London 1935.
 • Roberts M. J., On the Nature and Condition of Social Science, "Daedalus" 1974, Vol. 103, No. 3.
 • Robinson J., Economic Philosophy, Aldine, Chicago 1962.
 • Rosenberg A. (red.), Philosophy of social science, Westview Press, Boulder 1988.
 • Rosenberg A., Economics--Mathematical Politics or Science of Diminishing Returns?, University of Chicago Press, 1994.
 • Ross D., The Philosophy of Economics: An Anthology, "Journal of Economic Literature" 2009, Vol. 47, No. 1.
 • Samuels W. J., On the Future of Institutional Economics, "Journal of Economic Issues"1969, Vol.3.
 • Samuelson P., Problems of Methodology - Discussion, "American Economic Review Papers and Proceedings" 1963, Vol. 53.
 • Schmoller G., Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung: städtische, territoriale und staatliche Wirtschaftspolitik, w: Umrisse und Untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte besonders des Preußischen Staates im 17. und 18. Jahrhundert, red. G. Schmoller, New York, 1974 (1898).
 • Schmoller G., Die Volkswirtschaft, die Volkswirtschaftslehre und -methode, w: Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft, G. Schmoller, H. H. Nau (red.), Metropolis-Verl., Marburg 1998.
 • Schmoller G., Nau H. H. (red.), Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwissenschaft: Ausgewählte methodologische Schriften, Metropolis-Verl., Marburg 1998.
 • Schmoller Von G., Zur Methodologie der Staats- und Sozialwissenschaften, "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich" 1883.
 • Senior N. W., An outline of the science of political economy, Verl. Wirtschaft und Finanzen, Düsseldorf 2000.
 • Siebenhüner B., Homo sustinens - Auf dem Weg zu einem Menschenbild der Nachhaltigkeit, Metropolis-Verl., Marburg 2001.
 • Stiglitz J. E., Die Schatten der Globalisierung, Goldmann, München 2004.
 • Summers L., The Scientific Illusion in Empirical Macroeconomics, "Scandinavian Journal of Economics" 1991, Vol. 93.
 • Tatarkiewicz W., Historia filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009.
 • Toynbee A., Lectures On the Industrial Revolution of the 18th Century in England: Popular Addresses, Notes and Other Fragments (1887), 1906.
 • Veblen T., Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen, Dt. Taschenbuch-Verl., München 1981.
 • Weber M., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1988.
 • Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriß der Verstehenden Soziologie, Mohr Siebeck, Tübingen 2009.
 • Weintraub E. R., General equilibrium analysis: Studies in appraisal, Cambridge Univ. Pr., Cambridge 1985.
 • Weintraub E. R., Stabilizing dynamics: Constructing economic knowledge, Cambridge Univ. Pr., Cambridge 1991.
 • Windelband W., An Introduction to Philosophy, T. Fisher Unwin, London 1921.
 • Wojtyna A., Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu?, "Ekonomista" 2008, nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.