PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 6 | 95--108
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Perspectives of Social Economy development in the Lodzkie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł koncentruje się na zagadnieniu programowania działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Istotną rolę w wykonywaniu zadań z zakresu aktywnej polityki społecznej i polityki rynku pracy pełnią w szczególności podmioty ekonomii społecznej, które realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację zawodową i usamodzielnianie osób wykluczonych. Głównym celem artykułu jest identyfikacja priorytetowych kierunków działań na rzecz wzmocnienia i rozwoju potencjału podmiotów ekonomii społecznej, zaprogramowanych w strategiach i programach regionalnych województwa łódzkiego. Podstawą rozważań stanowiących empiryczny fragment niniejszego opracowania jest analiza treści dokumentów strategicznych wdrażanych przez jednostki organizacyjne samorządu województwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on an issue of the programming of actions for the development of social economy in the Lodzkie Voivodeship. The main role in implementing actions in the field of active social policy and labor market policy play social economy enterprises that fulfill programmes oriented towards preventing social exclusion through vocational reintegration of socially excluded people. The main aim of the paper is an identification of the directions of actions oriented to strengthen and develop of social economy enterprises that have been programmed in regional strategies and programmes of the Lodzkie Voivodeship. Empirical basis for the presented article has become content analysis of the strategic documents implemented by organizational units of the Lodzkie Voivodeship. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • [1] Gliński P., Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa 2006.
 • [2] Głąbicka K. (red.), Ekonomia społeczna - wyzwanie dla instytucji pomocy społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 • [3] Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, PTPS, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • [4] http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225;jsessionid=EBB48E4A4FEE19 EFDE25BA750F92F7FC, stan na dzień 01.09.2012.
 • [5] Izdebski H., Małek M., Formy prawne przedsiębiorczości społecznej w Polsce, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny, ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 197.
 • [6] Krzyszkowski J., Diagnoza sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim, http://www.pokl-rcpslodz.pl/sites/default/files/raport% 20DIAGNOZA%20%20ES.pdf, stan na dzień 01.09.2012.
 • [7] Leś E., Organizacje społeczne. Studium porównawcze, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998, s. 61.
 • [8] Leś E., Rola trzeciego sektora w polityce społecznej, [w:] G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 365.
 • [9] Parvi R., Podmioty gospodarki społecznej, [w:] E. Pancer-Cybulska (red), Gospodarka społeczna w Europie, Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 247.
 • [10] Perrini F., Vurro C., Przedsiębiorczość społeczna: innowacyjność i zmiana społeczna w teorii i praktyce, [w:] J. Mair, J. Robinson, K. Hockerts (red.), Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2010, s. 72.
 • [11] Szarfenberg R., Słabości trzeciego sektora i partnerstwa publiczno- prywatnego, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/tzts.pdf.
 • [12] There 's more to business than you think. A guide to social enterprise, Social Enterprise Coalition, The Voice of Social Enterprise, London 2003.
 • [13] Wygański K., O ekonomii społecznej. Podstawowe fakty, instytucje i kompetencje, Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009, s. 7-8.
 • [14] Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia w województwie łódzkim na 2011 rok.
 • [15] Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia w województwie łódzkim na 2012 rok.
 • [16] Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2007-2020.
 • [17] Informacja z wykonania zadań Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w 2011 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.