PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 136 Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań | 11--35
Tytuł artykułu

Potencjał współpracy transgranicznej - diagnoza i rekomendacje

Warianty tytułu
Cross-border Cooperation Potential -Diagnosis and Recommendations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Warunki prawne stworzone na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w związku z okresem programowania europejskiej Polityki Spójności na lata 2007-2013 otworzyły przed regionami europejskimi nową szansę instytucjonalizowania współpracy partnerskiej. Wynika ona z utworzenia instrumentu o nazwie Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej1. Rozwiązanie to pozwala na stabilizowanie realizacji przedsięwzięć w obszarach przygranicznych na uzgodnionej podstawie prawa europejskiego, w zgodzie z uregulowaniami krajowymi. Wykracza to poza dotychczasową praktykę współpracy bazującej w głównej mierze na realizacji krótko- i średniookresowych projektów. Daje także możliwość nowego sposobu zarządzania środkami o charakterze pomocowym, wspierającymi działania wzdłuż granic krajów członkowskich. Mając to na uwadze, w województwie śląskim konsekwentnie podejmowane są kolejne inicjatywy zmierzające do pełniejszego umocowania współpracy na styku Polski, Czech i Słowacji2. Najważniejszą z nich jest tworzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA łączącego województwa śląskie i opolskie oraz kraj morawsko-śląski (Czechy) i kraj żyliński (Słowacja). Tego typu działania podejmowane w sferze realnej zostały poprzedzone studium diagnostycznym prowadzonym w ramach warsztatu strategicznych badań regionalnych. Postawiono tezę, że opisywany obszar potencjalnego EUWT można traktować w kategoriach regionu funkcjonalnego. Za cel niniejszego artykułu uznaje się syntetyczne podsumowanie w pierwszej kolejności prac diagnostycznych towarzyszących opisanym powyżej procesom. Komplementarnym ujęciem jest podejście normatywne w ramach przedstawionego zbioru rekomendacji.(fragment tekstu)
EN
Polish regions bordering with regions of the other EU Member States are currently facing new development challenges. Inter alia a perspective of joint activities within the European Groupings of Territorial Cooperation is wide open. In this setting the article presents experiences of a study over cross-border cooperation potential concerning Silesia Region (Poland) and Moravian-Silesian Region (The Czech Republic). The areas under scrutiny are: transportation, tourism, economy, energy sector, culture, human capital linked to education and HEI cooperation, environment.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Baron M., Ochojski A.: Kreowanie regionów wiedzy. Metodyka i praktyka - studium przypadku CERADA (środkowoeuropejskiej przestrzeni badawczo-rozwojowej). W: Transformacja gospodarki - poziom krajowy i międzynarodowy. Red. B. Kos. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • Dane Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wskazań PSE - Operator S.A.
 • Dane za Eurostat. ISCED 3-4: Upper Secondary i Post-secondary non Tertiary.
 • Dane ze strony internetowej Inicjatywy. http://www.interreg3a.cz oraz z list beneficjentów dofinansowania POWT RCz-RP 2007-2013.
 • Dane ze strony internetowej województwa śląskiego. http://www.slaskie.pl/strona_ n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248432639&id_menu=122 http://epp.euros
 • tat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/data/d atabase
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Przyszła rola inicjatyw regionalnych. KOM(2010) 721; From Regional Markets to a Single European Market. Final Report, Everis, Mercados, 28.04.2010.
 • Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018. Materiał dostępny na stronie internetowej województwa śląskiego. www.slaskie.pl
 • Raporty na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. http:// www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=8¶ms[category_id]=71
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
 • Turystyka w województwie śląskim w 2008 r. Urząd Statystyczny, Katowice 2009.
 • Wystąpienie wiceministra RC ds. Przemysłu i Handlu Tomasza Hunera, Czesko-Polskie Forum Energetyczno-Inwestycyjne, Warszawa 4 listopada 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.