PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 4 | 79--94
Tytuł artykułu

Wystąpienie a wykluczenie państwa z Unii Gospodarczej i Walutowej w aspekcie prawnofinansowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Exit and Expulsion of an EU Member State from the EMU - a Legal and Financial Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prawna analiza dopuszczalności wystąpienia oraz wykluczenia państwa członkowskiego UE ze strefy euro, a używając zbiorczego sformułowania: "opuszczenia" przez państwo strefy euro. W ramach rozważań prowadzonych w opracowaniu postawiono również pytanie o finansowe i prawne skutki ewentualnej decyzji opuszczenia przez Grecję Eurosystemu (tzw. Grexitu), zarówno z punktu widzenia Grecji, jak i pozostałych państw strefy euro. W tle zaproponowanych rozważań zaprezentowany został także nowy, wstępny unijny projekt legislacyjny, który ma na celu głęboką reformę systemu finansowego w UE, w szczególności sektora bankowego tego rynku, ewoluującą w kierunku stworzenia Europejskiej Unii Bankowej. Jeśli projekt tej reformy znajdzie aprobatę unijnych gremiów decyzyjnych i państw członkowskich UE, głównie strefy euro, może znacząco zmodyfikować funkcjonowanie rynków finansowych zarówno państw członkowskich strefy euro, jak i krajów pozostających jeszcze poza Eurosystemem.(fragment tekstu)
EN
The study discusses the legal and financial problems of a potential withdrawal, exit or expulsion of an EU Member State from the Economic and Monetary Union. The legal and financial analysis has proven that in accordance with the Lisbon Treaty, neither an exit nor an expulsion of an EU Member State from the euro area is possible. The conclusions presented in this article following an interpretation of the articles of the Lisbon Treaty addressed also the financial aspects of a potential exit or expulsion from the EMU.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--94
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Bibliografia
 • G.E.Gunnarsson, The Icelandic regulatory responses to the financial crisis, "European Business Organization Law Review" vol. 12/2011, s. 1-39.
 • C. Panico, F. Purificato, European policy reaction to the financial crisis, "Studi Economici" vol. 65/2010, nuova serie, s. 192 i nast..
 • G. Bertezzolo, The European Union facing the global arena: standard setting bodies and financial regulation, "European Law Review" vol. 34/2009, s.268 i nast.
 • J.K.Jackson, Financial market supervision: european perspectives, "Current Politics and Economics of Europe" vol. 22/2011, s. 297 i nast.
 • M. Fedorowicz, Główne zasady organizacyjne nowego europejskiego nadzoru finansowego, na przykładzie Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 7/2011, s. 3 i nast.
 • A. Arora, The global financial crisis: a new global regulatory order?, "The Journal of Business Law" no. 8/2010, s. 670.
 • J.H. Binder, Verbesserte Krisenprävention durch paneuropäische Aufsicht?: zur neuen Aufsichtsinfrastruktur auf EU-Ebene, "Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht" nr 1/2011, Jahrg., s. 34-40.
 • P. Stanisławiszyn, Perspektywy zmian europejskich regulacji w zakresie nadzoru finansowego w 2011 r. w: Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, red. J. Szambelańczyk, Warszawa 2011, s. 131 i nast.
 • A. Michór, Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, "Bezpieczny Bank" nr 1/2011, s. 71 i nast.
 • A. Jurkowska-Zeidler, Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010, s. 195-204.
 • M. Fedorowicz, Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie bankowym w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010, s. 299-307.
 • M. Lehmann, C. Manger-Nestler, Die Vorschläge zur neuen Architektur der europäischen Finanzaufsicht, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" nr 3/2010, s. 87.
 • A. Zalcewicz, Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE w: System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, Warszawa 2010, s. 231 i nast.
 • T. Nieborak, Europejski zintegrowany nadzór finansowy - aspekty instytucjonalno-prawne w: Bezpieczeństwo rynku finansowego, red. E. Fojcik-Mastalska, E. Rutkowska-Tomaszewska, Wrocław 2010, s. 51 i nast. M. Fedorowicz, K. Nizioł, Nowe tendencje w europejskim prawie bankowym i finansowym w kontekście kryzysu na rynkach finansowych - zagadnienia wybrane, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" nr 3/2011, s. 2-12.
 • Ch. Hermann, Griechische Tragödie- der währungsverfasungsrechltiche Rahmen für die Rettung, den Austritt oder den Auschluss von überschuldeten Staaten aus der Eurozone, "Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" nr 11/2010, s. 414 i nast.
 • M.C. Kerber, Der verfälschte Wettbewerb: die ordnungspolitische Konterrevolution im Namen des Euro, "Wirtschaftsdienst" vol. 92/2012, s. 20 i nast.
 • W. Kohler, The eurosystem in times of crises: Greece in the role of a reserve currency country?, "CESifo Forum" 2012, Special Issue, s. 15.
 • W. Baka, Bankowość europejska, Warszawa 2005, s. 35.
 • H.V. Rompuy, Wielkie wyzwania przed Unią Europejską, "Studia Europejskie" nr 1/2011, s. 12.
 • J. Barcz, W sprawie formuły prawnej wprowadzenia do prawa UE Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 1/2011, s. 4 i nast.
 • D. Sobczyński, Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilności, "Europejski Przegląd Sądowy" nr 2/2012, s. 25 i nast.
 • M. Fedorowicz, Perspektywa przystąpienia Polski do strefy wspólnej waluty euro, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 483, "Roczniki Prawnicze" nr 19/2009, s. 93-106.
 • A. Bothe, K. Bünger, F. von Estorff, Handbuch des Europäischen Rechts. Systematische Sammlung mit Erläuterungen, Groeben, Thiesen, Baden-Baden 1999, wydanie wymiennokartkowe, Kommentar zu Art. 109j EG, s. 331-443.
 • I. Athanassiou, Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU - Some Reflections, ECB Legal Working Paper Series no. 10, December 2009.
 • H. Kortz, Die Entscheidung über den Übergang in die Endstufe der Wirtschaftsund Währungsunion, Baden-Baden, 1. Auflage 1996, s. 271-274. M. Herdegen, Komentar zu Art. 88 GG w: Grundgesetz Kommentar, Hrsg. T. Maunz, G. Dürig, wydanie wymiennokartkowe, München 2009, s. 21 i nast.
 • A. Haratsch, Ch. Koenig, M. Pechstein, Europarecht. Nach dem Vertrag von Lissabon, 7. Auflage, Tübingen 2010, s. 54.
 • W. Kösters, Koordinationsprobleme der Europäischen Geldpolitik w: Die Koordinantion der Finanz,- Währungs- und Strukturpolitik in der EU, ed. H. Karl, Bonner Schriften zu Integration Europas, Band 7, Bonn 1996, s. 64 i nast.
 • G. Galahn, Die Deutsche Bundesbank im Prozeß der Europäischen Währungsintegration, Berlin - New York 1996, s. 220.
 • M. Herdegen, Kommentar zu Art. 88 GG w: Grundgesetz Kommentar, Hrsg. T. Maunz, G. Dürig, wydanie wymiennokartkowe, München 2009, s. 22.
 • H.P.Grüner, Why EMU is not a failure, "European Journal of Political Economy" no. 26/2010, s. 1 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.