PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 6 | 175--182
Tytuł artykułu

Gospodarowanie odpadami z wykorzystaniem PPP w kontekście polskich rozwiązań prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Waste Management with PPP Usage in Context to Polish Legislative Solutions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ochrona środowiska jest priorytetowym obszarem problemowym współczesnej cywilizacji. Efektywność gospodarowania odpadami w gminach uzależniona jest m.in. od polityki oraz strategii w tym obszarze. Istotną rolę odgrywa podaż odpadów, ich rodzaj i ilość. Podejmując decyzje w sprawach kluczowych inwestycji, warto przystąpić do współpracy z doświadczonymi partnerami. Współpraca z prywatnym partnerem jest szansą na poprawę infrastruktury, dzięki wprowadzeniu nowego kapitału, który może ograniczyć bezpośrednie wydatki budżetowe. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to współpraca podmiotu publicznego z partnerem lub partnerami prywatnymi. Jego celem jest realizacja przedsięwzięć z zakresu dostarczania usług publicznych w oparciu o umowę długoterminową. Zbiórka odpadów jest tym elementem gospodarki odpadami, który z łatwością jest przejmowany przez sektor prywatny ze względu na relatywnie niskie nakłady kapitałowe (kontrakty na usługi). Prywatni inwestorzy coraz częściej budują składowiska, a także bardziej zaawansowane instalacje gospodarki odpadami, jednak ich udział w ostatniej fazie gospodarowania odpadami wciąż pozostaje relatywnie niski, ze względu na istotne ryzyko niedostatecznej podaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The environment protection is a priority problem area in the modern civilization. The efficiency of waste management in communities is dependent inter alia on the politics and strategy in this field. A waste supply - its type and amount - plays here an important role. When making decisions about crucial investments of this type one should consider cooperation with more experienced partners. Collaboration with a private partner is a great chance to improve the infrastructure by introducing new capital that can limit the direct budgetary expenditure. Public-Private Partnership (PPP) is a form of cooperation between public entity and a private partner or partners. The purpose of such a collaboration is an implementation of the public services project based on a long-term contract. Due to the relatively low capital expenditures waste gathering is an element of the waste management that is easily intercepted by the private sector, because of relatively low capital expenditure (services contracts). Increasingly, private investors build landfills and more advanced installations of the waste management but their share in its final phase still remains relatively small, due to the relevant risk of insufficient supply. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
 • [2] Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2009.
 • [3] Nowoczesne systemy realizacji zadań publicznych, red. M. Chałas, DOM Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
 • [4] Polsce grozi do 400 mln zł rocznie kary za śmieci na wysypiskach, "Gazeta Prawna" 2009, nr 164.
 • [5] Raport: Gospodarka odpadami komunalnymi, "Forum PPP" 2012, nr 1/18, s. 22-26.
 • [6] Realizacja zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z sektorem prywatnym, red. E. Kornberger-Sokołowska, Warszawa 2008.
 • [7] Sarnacka A., PPP w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne, red. A. Gajewska-Jedwabny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 219-226.
 • [8] Sarnacka A., PPP w sektorze ochrony środowiska, [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 159-165.
 • [9] Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2011, nr 152, poz. 897).
 • [10] Ustawa o odpadach (Dz.U. 2010, nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
 • [11] Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627).
 • [12] Wawrzyniak M., Zasady konkurencyjnego prowadzenia gospodarki odpadami gminy w kontekście PPP, "Forum PPP" 2012, nr 1/18, s. 9-18.
 • [13] Zysnarski J., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, ODDK, Gdańsk 2007, s. 207-234.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171252475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.